schoenindustrie


schoenindustrie 1.0

geheel van economische activiteiten waarbij grootschalig en machinaal schoenen worden geproduceerd; deelgebied in de industrie met als activiteit de vervaardiging van schoenen; schoenenproducerende industrie

Semagram


Een schoenindustrie…

is een industrie; is een geheel van activiteiten

 • [Product of vrucht] produceert schoenen

  Algemene voorbeelden


  De technologische vooruitgang in de schoenindustrie heeft als voornaamste doel het reduceren van de personeelkosten.

  NRC,

  Caprolactone is een chemische stof met vochtwerende en soepele eigenschappen die gebruikt wordt in auto-onderdelen en in de schoenindustrie.

  De Standaard,

  In de Telegraaf zegt de directeur van de brancheorganisatie: "We gaan aandringen op maatregelen voor leren schoenen. China verkoopt zijn schoenen onder de marktwaarde." [...]. Uit dit initiatief blijkt maar weer hoeveel moeite Europese textiel- en schoenindustrieën hebben met de gegroeide concurrentie uit China.

  http://www.fashionunited.nl/Content_by_Mail/Received_content/Verzet_schoensector_tegen_China_2005060716724/,

  Kemperol bevat elementen die nog niet zo lang geleden een omwenteling in de kunststofbranche teweegbrachten en een hele reeks nieuwe perspectieven openden. Kemperol maakt onderdeel uit van deze ontwikkeling, vooral nu duidelijk is dat deze materialen overal worden toegepast: in de auto-industrie, de vrijetijds- en sportartikelensector, de meubel- en schoenenindustrie, bij de bouw van machines, installaties en toestellen.

  http://www.menda.be/nl/kemperol.html

  schoenindustrie 1.1

  geheel van bedrijven die werkzaam zijn in de schoenindustrie, beschouwd in hun totaliteit als bedrijfstak of in een ander verband, bv. in hun gemeenschappelijke geografische ligging, in een bepaald marktsegment e.d.; geheel van schoenenproducerende bedrijven

  Betekenisbetrekking


  metonymie
  Betrokken betekenissen1.0 : 1.1

  Semagram


  Een schoenindustrie…

  is een industrie; is een geheel van bedrijven

    Algemene voorbeelden


    Door het verdwijnen van Efaso biedt de schoenindustrie in Izegem aan nog maar 50 arbeiders werk.

    De Standaard,

    Sindsdien is de neergang van het aantal Nederlandse schoenfabrieken onophoudelijk. Het aantal looierijen en bedrijven in de toelevering zoals fournituren, garen, zolen en machines zijn hierin meegetrokken. In de Langstraat is nu ook nauwelijks nog sprake van een schoenindustrie, tegenwoordig ligt de nadruk op de schoenenhandel.

    http://regionoordbrabant.nl/Noord-Brabant/wiki/Langstraat_%28Noord-Brabant%29.html,

    Het centrale punt in dit debat is de prioriteit die moet worden gegeven aan het verdedigen en promoten van bestaande industrieën in de diverse lidstaten, daarbij in gedachten houdend hun specifieke aard, of dit textiel-, kleding- en schoenenindustrieën zijn, of automobiel-, marine- of chemische industrieën, of enige andere traditionele sector of nieuwe sector waarbij nieuwe materialen en innovatieve technologieën betrokken zijn.

    http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+CRE+20080521+ITEM-016+DOC+XML+V0//NL&query=INTERV&detail=3-448,

    Combinatiemogelijkheden


    met adjectief ervoor


    • Nederlandse schoenindustrie
    • Spaanse schoenindustrie

    In totaal heeft de Nederlandse schoenindustrie nog 2000 mensen in dienst, zijn er 40 bedrijven met meer dan tien personeelsleden en zijn er nog ongeveer tachtig eenmansbedrijven over.

    NRC,

    Deze cijfers werden vrijgegeven door de Federacion de Industrias del Calzado Español (FICE, Vereniging van Spaanse schoenindustrieën).

    http://www.viw-costablanca.com/kort-nieuws-spanje1407a.shtml,