voedingsindustrie


voedingsindustrie 1.0

geheel van economische activiteiten waarbij grootschalig en machinaal voedingsmiddelen voor mens of dier worden geproduceerd; deelgebied in de industrie met als activiteit de productie van voedingsmiddelen voor mens of dier; industrie die voedingsmiddelen voor mens of dier produceert

Semagram (extra betekenisinformatie)


Een voedingsindustrie…

is een industrie; is een geheel van activiteiten

 • [Product of vrucht] produceert voedingsmiddelen voor mens of dier

  Algemene voorbeelden


  De voedingsindustrie omvat de industriële activiteit die erop gericht is om grondstoffen te verwerken tot consumptiegoederen bestemd voor de menselijke en dierlijke voeding en neemt hierbij, in haar hoedanigheid van afnemer van de landbouw en toeleverancier voor de distributie, een centrale plaats in de voedingsketen in.

  http://www.actiris.be/Default.aspx?TabId=243&language=nl-BE&mctl=5&idTheme=9,

  Functie-eisen. Opleiding in de voedingsindustrie op mbo-hbo niveau (levensmiddelentechnologie of -techniek), hands-on mentaliteit, resultaatgedreven en bij voorkeur in bezit van heftruckrijbewijs.

  http://www.fulltimeplek.nl/Werken_Baan/7762-Afdelingsleider_verpakking_in_Veghel_16271.html?utm_source=Indeed&utm_medium=organic&utm_campaign=Indeed,

  Ten minste één inspecteur, technisch verantwoordelijke voor de controle-activiteiten, bezit een diploma van hogere studies in de landbouw, of tuinbouw, of scheikunde of voedingsindustrieën.

  http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=nl&la=N&cn=1997080730&table_name=wet,

  voedingsindustrie 1.1

  geheel van bedrijven die werkzaam zijn in de voedingsindustrie, beschouwd in hun totaliteit als bedrijfstak of in een ander verband, bv. in hun gemeenschappelijke geografische ligging, in een bepaald marktsegment e.d.; geheel van voedingsmiddelenproducerende bedrijven

  Betekenisbetrekking


  metonymie
  Betrokken betekenissen 1.0 : 1.1

  Semagram (extra betekenisinformatie)


  Een voedingsindustrie…

  is een industrie; is een geheel van bedrijven

    Algemene voorbeelden


    De Russische voedingsindustrie bloeit op en heeft grote behoefte aan moderne machines, zo stelt de gedetailleerde marktverkenning die net is verschenen [...]. Zes sectoren van de levensmiddelenindustrie zijn [...] beschreven. In de vleessector, de zuivelsector en opkomende sector van de gemaksvoeding zit volgens Lighthouse de grootste vraag naar machines. Voor de sectoren plantaardige oliën en vetten (vooral botteling en verwerking), groenten en fruit (grote behoefte, maar weinig geld) en brood en banket (niches) wordt de vraag naar machines als gemiddeld ingeschat.

    http://www.internationaalondernemen.nl/zoeken/showbouwsteen.asp?bstnum=110409,

    Spijtiggenoeg, stelt de voedingsindustrie het vetgehalte van produkten vaak op een misleidende manier voor. Door het aangeven van het vetgehalte per gewicht, staan ze toe dat de waterinhoud de metingen verlaagt wat deze produkten er gezonder doet uit zien dan in werkelijkheid het geval is.

    http://users.pandora.be/myprojects/gezondevoeding/gezondheid/cholesterol.html

    Het cluster Nutrition omvat DSM Food Specialties en DSM Nutritional Products. De activiteiten op gebied van voedingsingrediënten bedienen de voedingsindustrieën voor mens en dier.

    http://www.dsm.com/nl_NL/dsmnl/public/home/pages/onze_activiteiten.jsp,

    De voedingsindustrie is zowel door de diversiteit van de ondernemingen – klein, middelgroot en groot – als door de heterogeniteit van haar activiteiten een veelzijdige sector. Werkgelegenheid in de voedingsindustrie naar subsector op 31 december 2007, Subsectoren Werkgelegenheid in %: Brood, banket, beschuit, koekjes 22.40125,3%; Slachterijen en vleeswaren 14.01415,8%; Cacao, chocolade, confiserie 8.2849,3%; Groente- en fruitverwerking, aardappelen 7.5868,6%; Zuivel 5.6356,4%; Brouwerijen en mouterijen 5.5216,2%; Mineraalwater en frisdranken 4.0574,6%; Beschuit en biscuit 3.8234,3%; Veevoeders 2.9313,3%; Overige voedingsmiddelen n.e.g. 2.3952,7%; Verwerking van koffie en thee 1.8222,1%; Graanverwerking, zetmeelproducten 1.6171,8%; Vervaardiging van consumptie-ijs 1.5511,7%; Vervaardiging van specerijen, sausen en kruiderijen 1.4161,6%; Vervaard. van gehomogeniseerde voedingsprepar. en dieetvoeding 1.2021,4%; Vervaardiging van suiker 1.1781,3%; Vervaardiging van deegwaren 1.1281,3%; Plantaardige en dierlijke oliën en vetten 1.0831,2%; Verwerk. en conserver. van vis en vervaard. van verse visprod. 7300,8%; Alcohol, cider en vruchtenwijn 3400,4.

    www.viafonds.be/cgi/goto.cgi?bijlage=1458,