crisishulp


crisishulp 1.0

hulpverlening bij de opvang van crisissituaties, hetzij persoonlijke, hetzij op een breder humanitair vlak

Semagram (extra betekenisinformatie)


Crisishulp…

is een handeling

 • [Belanghebbende of begunstigde] wordt gegeven aan personen die als gevolg van een crisis urgente hulp nodig hebben
 • [Handelende persoon] wordt gegeven door hulpverleners
 • [Object betroffen] heeft meestal betrekking op psychologische of medische hulp bij persoonlijke crisissituaties of op noodhulp bij bredere, humanitaire calamiteiten e.d.

  Algemene voorbeelden


  Crisisopvang van minderjarigen. Het gaat hier om minderjarigen die nood hebben aan een kortdurende en intensieve begeleiding omwille van crisisproblemen: weglopen omwille van conflicten in het gezin, problemen op school, problemen gerelateerd aan prostitutie, (seksueel) geweld, druggebruik. De crisishulp omvat zowel een ambulante als een residentiële begeleiding.

  http://mozaiek.vgc.be/de%20hallen.htm

  Ten behoeve van straat- en jongensprostitués wordt tevens verpleegkundig veldwerk verricht. Bij de tippelzone aan de Theemsweg functioneert verder een huiskamerproject, waar de GGGD medische spreekuren verzorgt. De Prostitutie en Passanten Polikliniek geeft ten slotte ook medische crisishulp aan illegale buitenlandse druggebruikers.

  http://www.gggd.amsterdam.nl/algemeen/jaarverslag/index.htm,

  Bij de crisishulp aan het gebied van de Grote Meren is de Wereldbank niet betrokken: krachtens haar statuten hoort ze in dergelijke situaties niet op te treden; wel preventief, ter voorkoming van crisissituaties, en zodra de gewapende strijd ophoudt.

  De Standaard,

  Woordfamilie


  Als linkerlid in samenstellingen en samenkoppelingen