cultuurdrager


cultuurdrager 1.0

iemand die een voortrekkersrol speelt bij het uitdragen van een bepaalde cultuur

Semagram (extra betekenisinformatie)


Een cultuurdrager…

is een persoon

 • [Toepassingsgebied of bereik] draagt een bepaalde cultuur uit of is daar een vertegenwoordiger van

  Hoofdsemagram: drager


  Algemene voorbeelden


  Tien jaar geleden werd ik, met andere cultuurdragers, uitgenodigd voor een kunstavondje op Drakestein. Ik kon niet; maar ik hoorde dat Schierbeek luid snurkend op een jachthond was gedonderd.

  ...honderd. Ik kom, Piet Grijs,

  In zijn artikel '2000 is te mooi om voorbij te laten gaan' [...] betreurt Gijsbert van Es het dat er tot nu toe geen cultuurdragers zijn opgestaan in kringen van kunst, wetenschap, onderwijs en religie, die een millenniumplan hebben gelanceerd dat getuigt van denkkracht, sociaal engagement, gevoel voor schoonheid, historisch besef en zin in de toekomst.

  NRC,

  Schrijvers zijn ook belangrijke cultuurdragers.

  De Standaard,

  Het blijft merkwaardig dat juist intellectuelen, de cultuurdragers bij uitstek, zich zo vaak laten verblinden door het geniale, bezwijken voor macht, en de ethische dimensie uit het oog verliezen.

  De Standaard,

  Woordfamilie


  Als deel van een afleiding


  cultuurdrager 1.1

  maatschappelijke instelling of instantie die een bepaalde cultuur uitdraagt

  Betekenisbetrekking


  metonymie
  Betrokken betekenissen 1.0 : 1.1

  Algemene voorbeelden


  Gezin, school en de Kerk zullen als cultuurdragers de ernstig verwaarloosde morele vorming en discipline van jonge generaties weer ter hand moeten nemen.

  http://www.conservatismeweb.com/,

  Het museum schetst op herkenbare, ludieke en actieve wijze een evolutie van speelgoed als cultuurdrager.

  http://www.museumsite.be/

  Conservatieven houden zich vanouds bezig met de vraag: hoe stellen we beschaving tegenover chaos en barbarij? "Chaos is makkelijk, beschaving een lastig iets. Dat moet je bijhouden, net als je tuintje, anders wordt het door onkruid overwoekerd." Een belangrijke rol spelen daarbij cultuurdragers, zoals het onderwijs. "Welnu," vervolgt Kinneging, "als je vanuit die gedachte naar het onderwijs kijkt, betekent dit dat onderwijs de nieuwe generatie dingen bij moet brengen die ze misschien helemaal niet wil weten. Ik heb het over zaken als disciplinering, algemene vorming, verplichte vakkenpakketten."

  http://www.conservatismeweb.com/,