d.i.


d.i. 1.0

((vooral) geschreven taal)

dat is
Zie ook : d.z.

Algemene voorbeelden


In het programma las ik dat Schwantner in zijn 'Elixer' behalve orthodoxe instrumenten ook crotalen voorschrijft. In het verband met alle geafficheerde amerikaansheid dacht ik dat dit een term was ontleend aan het Latijn crotalus, d.i. ratelslang. Ik zag de heren al met staartuiteindjes ritselen. Maar het bleken kleine cimbaaltjes uit de bekende oosterse reformwinkel.

Het principe van nieuwsgierigheid, Dick Hillenius,

Op de site van de Europese Centrale Bank kunt u alle biljetten zien die tot het einde van de overgangsperiode (d.i. in theorie tot midden 2002) geldig betaalmiddel zijn in de elf landen van de eurozone.

http://www.abb-bvb.be/edu/nl/mod002/tools/a_main.htm

Na consumptie van sterke drank is de alcoholemie (d.i. het alcoholgehalte in het bloed) hoger dan na het drinken van eenzelfde hoeveelheid bier.

http://www.bierengezondheid.be/,

Het Amerikaanse handelstekort werd ietwat weggewerkt. Het bedroeg 437,2 miljard dollar in 2001 (d.i. 4,3 % van het BBP) tegen 459,4 miljard dollar in 2000 (d.i. 4,7 % van het BBP), wat overeenkomt met een daling van het tekort met 2,1 % (in vaste prijzen).

http://www.mineco.fgov.be/barometers/belgian_economy/belgian_economy_2001_nl.pdf,

Het algemene criterium is de studieomvang, d.i. het totaal aantal uren die een student besteedt aan een vak (lessen + opdrachten + verwerking + examen).

http://www.kuleuven.ac.be/kuleuven/

Om te karnen, d.i. de melk of de room zo schudden dat het vet van de vloeistof gescheiden wordt, moet men uiteraard voldoende melk of room hebben.

http://www.mot.be/dutch/proverbs.htm

Het naamvallensysteem houdt nog stand maar vergeleken met het Oudnederlands is er toch een begin van deflexie, d.i. het verlies van buigingsuitgangen.

http://lambda.radiotequila.be/middelnederlands.htm

Zo is er 'het controleprobleem' waarbij het werk van de werknemer niet gecontroleerd kan worden door de werkgever; ook treedt er 'bluring' op (d.i. het vervagen van de grens tussen vrije tijd en werk met soms stress tot gevolg).

http://www.kleurrijkvlaanderen.be/doc/mobiliteit2020_rapport_vub.pdf,