i.e.


i.e. 1.0

((vooral) geschreven taal)

(Latijn) id est; dat is; dat wil zeggen; namelijk

Algemene voorbeelden


De beste opbouw van het vuur is de wigwam, i.e. men stapelt de brandstof in de vorm van de gekende Indiaanse tent.

http://www.midgaard.be/Topics/Natuur/Vuur.htm

Wat waar is voor dat wat we zien is ook waar voor onze andere zintuigen i.e. dat wat we horen (geluid) en dat wat we ruiken heeft zijn oorsprong in het verleden.

http://users.pandora.be/nicvroom/contents_nl.htm

Het kwam er voor hem dus op aan, de gelijkwaardigheid te beklemtonen tussen de "joodse" (i.e. besneden) en de "heidense" christenen.

http://www.flwi.rug.ac.be/cie/RUG/deley19.htm#christ

Wanneer men op het einde van de 19de eeuw tot de vaststelling komt dat er naast de klassieke (i.e., de Euclidische) meetkunde, ook andere meetkunden mogelijk zijn, drong zich de nood op om tot een classificatie te komen.

http://www.vub.ac.be/CLWF/semiotiek.pdf,

Rekeninghoudende met de zeer korte tijdspanne tussen de 'final turn' en het afwerpen van de BDU-33 oefenbom of het schieten met het kanon (i.e. slechts 5 seconden), vergden deze eerste zendingen zeer veel van de concentratie, doorzettings- en situatie-doorzicht vermogen van de leerling-piloot.

http://www.aerobel.be/indekijker/2002/learn_to_shoot/,

Bij het invullen van de onderwijsprogramma's dient de culturele canon (i.e. de verzameling van schilderkunst, literatuur, architectuur, toneelstukken, enzovoort, die algemeen als waardevol wordt erkend) te worden gezien als een dynamische grootheid.

http://www.rks.nl/,

Dit specifieke bindmiddel heeft niet te lijden van vocht in de muren [...]. Het product wordt vervaardigd door mergels uit welbepaalde geologische zones te branden bij relatief lage temperatuur (i.e. 900-1000°C).

http://www.arteconstructo.be/historiek.htm