de gang naar de beurs


de gang naar de beurs 1.0

het aanvragen van een beursnotering door een bedrijf om zodoende nieuw kapitaal aan te trekken

Algemene voorbeelden


Door een aangescherpt inkoopbeleid in te kopen en een verdergaande produktiviteitsverbetering is Magendans er van overtuigd dat de marges breed genoeg zullen zijn om binnen afzienbare tijd een gang naar de beurs te kunnen maken.

NRC,