decorbouwer


decorbouwer 1.0

iemand die voor zijn beroep decors bouwt voor het theater, voor de televisie, voor tentoonstellingen, beurzen of andere evenementen; iemand die voor zijn beroep decors voor producties ontwerpt

Algemene voorbeelden


Bovendien is de voormalige gemeenteambtenaar al ruim twintig jaar actief als decorbouwer van de rederijkerskamer De Bloem.

Meppeler Courant,

Toen een interieur van bordkarton op de scène nog volstond, heette de vormgever of scenograaf gewoon decorbouwer.

De Standaard,

Vanuit de foyer bereiken we via een trap de tribune, ontworpen door decorbouwer Judith Lansink.

NRC,

Met hun klasgenoten willen de hoofdrolspelers decors maken voor de musical. Rieks Swarte is decorbouwer. Van hem leren ze hoe ze van simpel karton en verf prachtig uitziende decorstukken kunnen maken.

http://www.tvblik.nl/villa-victoria/de-kartonnen-fabriek,