vormgever


vormgever 1.0

iemand die zich voor zijn beroep of uit liefhebberij bezighoudt met het vormgeven van gebruiksvoorwerpen of andere, vooral grafische, producten als boeken, tijdschriften en folders

Semagram


Een vormgever…

is een persoon

 • [Organisatie of instelling] werkt als zelfstandige of is als werknemer in dienst bij bv. een grafisch bedrijf of een ontwerpersbureau
 • [Functie] houdt zich bezig met de vormgeving van producten, bv. gebruiksvoorwerpen maar ook grafische producten als boeken, tijdschriften en folders
 • [Deskundigheid of vaardigheid] heeft vaak een technische opleiding op universitair niveau of een opleiding aan een hogeschool gedaan, bv. een grafische opleiding
 • [Betrokkene] werkt vaak nauw samen met bv. artdirectors, drukkers en architecten

Algemene voorbeelden


Voor de vormgeving wordt beroep gedaan op een professionele vormgever, die de inhoud van het verhaal op een duidelijke, degelijke en toch speelse wijze zal weergeven.

http://www.aalst.be/carnaval/

"Door het vertrek van het kapitalisme en de vormgevers van de stedelijke omgeving werd de stad overgelaten aan de krachten van de natuur en ontwikkelde ze haar eigen ecologie en sociabiliteit", meent Park.

http://www.antenna.nl/ravage/2001_2002/0210a6.htm,

Apple besloot dat de vormgevers voortaan een grotere invloed op het produkt zouden krijgen.

NRC,

Combinatiemogelijkheden


met adjectief ervoor


 • een grafisch vormgever

Weet u niet hoe u een boek uitgeeft of weet u er als grafische vormgever alles van, maar bent u op zoek naar een drukkerij die bij u past.

http://www.epo.be/07%20A%20drukkerij/overzichtactiviteiten.html

 • een keramisch vormgever

De doelstelling van de opleiding is om studenten van beide specialismen te voorzien van een zo groot mogelijke technische en artistieke bagage zodat zij zich kunnen vestigen als zelfstandig beeldend kunstenaar of als keramisch vormgever.

http://www.phlimburg.be/opleid/dep5/d5_KER.asp,

 • een ruimtelijk vormgever

Er zijn immers maar een paar opleidingen die mensen vormen om ruimtelijk vormgever te worden: architecten, landschapsarchitecten, designers en interieurarchitecten worden getraind in het maken van een synthese tussen techniek, menselijke behoeften, ruimte en vorm.

http://www.langzaamverkeer.be/nieuws/stp7.htm

met ander, nevengeschikt substantief


 • vormgevers en architecten

In dat opzicht zijn kunsten en erfgoed niet het bindmiddel van de samenleving, maar de katalysator van ongewapende confrontaties tussen veel verschillende culturele opvattingen en waarden: tussen bijvoorbeeld amateurs en professionals [...], oude en nieuwe media, tussen beschermers van archeologisch erfgoed en monumenten enerzijds en vormgevers en architecten anderzijds, of tussen film en televisie.

http://www.minocw.nl/cultuurbeleid/nota1/1.html,

 • vormgevers en drukkers

Deelnemers zijn na deze cursus een betere gesprekspartner voor grafische specialisten en zijn in staat verantwoorde beslissingen te nemen bij het verstrekken van opdrachten aan vormgevers en drukkers.

http://www.vob.nl/

 • vormgevers en fotografen

Deze vastlegging dient ter inzage te liggen voor alle redacteuren, alsmede van de vormgevers en fotografen die aan het betreffende blad meewerken, althans voor zover zij in dienst zijn van de uitgeversmaatschappij.

http://www.villamedia.nl/nvj/nieuws/index.htm

 • vormgevers en kunstenaars

Behoud van de 'vrije ruimte' in de stad voor vormgevers om in te werken en te presenteren, met in het verlengde daarvan de realisatie van Casco verzamelgebouwen voor - startende - vormgevers en kunstenaars uit andere disciplines.

http://www.rks.nl/,

 • vormgevers en ontwerpers

Uit het Rotterdamse ontwerpersonderzoek blijkt de behoefte aan ruimte voor de presentatie van het werk van - vooral beginnende - vormgevers en ontwerpers.

http://www.rks.nl/,

Vaste verbindingen


een industrieel vormgever


 1. iemand die voor zijn beroep aan industriële vormgeving doet; industrieel ontwerper

  Synoniem: industrieel

  De industriële vormgever maakt zijn produkt zodanig, dat het door een machine kan worden gemaakt.

  http://www.groenewald.nl/ck3files/klas53/functionaliteit.htm,

  Voor een docentschap bleek ze te perfectionistisch en een kort contact met de Wedgwoodfabrieken liep op niets uit: voor een rol als industrieel vormgever was ze ongeschikt.

  NRC,

  De Theo Limperg-prijs, een prijs voor industriële vormgeving, zo genoemd naar de jurist Limperg, autoriteit op het gebied van geestelijk eigendom van industrieel vormgevers.

  NRC,

  Hij werkte meer dan twintig jaar als industrieel vormgever voor de Nederlandse porseleinfabriek Mosa.

  De Standaard,

Woordfamilie


Als deel van een afleiding


Als rechterlid in samenstellingen en samenkoppelingen


Als linkerlid in samenstellingen en samenkoppelingen


vormgever 1.1

beroep van vormgever

Betekenisbetrekking


metonymie
Betrokken betekenissen 1.0 : 1.1

Semagram


Vormgever…

is een beroep

   Combinatiemogelijkheden


   in voorzetselgroep


   • een opleiding tot vormgever
   • opgeleid tot vormgever

   Naast de opleiding tot modevormgever bestaat de mogelijkheid een opleiding tot vormgever in textiel te volgen.

   http://www-abk.hsmaastricht.nl/info_nl.html

   In samenwerking met de Sociaal Pedagogische Hulpverlening Maastricht biedt de Academie Beeldende Kunsten Maastricht de mogelijkheid te worden opgeleid tot beeldend vormgever gericht op de hulp- en dienstverlening.

   http://www-abk.hsmaastricht.nl/info_nl.html

   vormgever 2.0

   iemand die ergens vorm of betekenis aan geeft of iets nader invult

   Semagram


   Een vormgever…

   is een persoon

     Algemene voorbeelden


     Om na te gaan of een bepaalde regel of een bepaalde juridische institutie functioneel is met het oog op een bepaalde doelstelling, is het allereerst nodig vast te stellen op welke wijze dat doel in de veronderstelling van de vormgevers van die regel of institutie zal worden bereikt.

     http://www.rechten.rug.nl/crbs/ozprog.htm

     Hij is de vormgever, de man van de slimme acties en de subtiele voetbeweging.

     NRC,

     vormgever 2.1

     iets wat ergens vorm of betekenis aan geeft of iets nader invult

     Betekenisbetrekking


     metonymie
     Betrokken betekenissen 2.0 : 2.1

     Algemene voorbeelden


     Hagen zijn de vormgevers van een tuin.

     De Standaard,