deelnemer


deelnemer 1.0

iemand die aan iets deelneemt
Ook in toepassing op o.a. een groep mensen (bv. een partij of een team), een bedrijf of een land.

Semagram (extra betekenisinformatie)


Een deelnemer…

is een persoon

 • [Activiteit of handeling] neemt deel aan iets

  Algemene voorbeelden


  Het gaat om een open kampioenschap voor mensen zonder smetvrees, want tijdens deze traditionele wedstrijd in de Mijzerpolder moeten vele blubberige sloten worden doorkruist. Een deelnemer die de finish haalt, is in totaal zelfs 72 maal door een sloot gebaggerd.

  De Telegraaf,

  Wanneer een deelnemer zich uit een poule terugtrekt of niet in staat is een partij te spelen of af te spelen dan wel weigert een partij te spelen of af te spelen, dan worden alle door hem gespeelde en nog (af) af te spelen partijen met 6-0 6-0 verloren verklaard.

  http://www.tennisdeleyhorst.nl/home1.htm

  Door aan te geven of men het 'eens', of 'oneens' is met een bepaalde stelling, dan wel dat men neutraal tegenover de stelling staat of geen mening daarover heeft, komt men uit bij de partij die het dichtst bij de eigen voorkeur staat. Een deelnemer kan aan één of meer thema's extra gewicht toekennen. Aan het eind kan het eigen 'stemgedrag' worden vergeleken met dat van de politieke partijen. De StemWijzer is een test en geen dwingend advies.

  http://www.publiek-politiek.nl/

  Het experiment stond open voor iedereen die een gevangenisstraf had opgelopen van minder dan twee maanden. Een deelnemer is de 21-jarige Axel (niet zijn echte naam), een mechanicus uit Malmö, die een straf van twee maanden kreeg en zijn rijbewijs voor twee jaar kwijt is wegens dronkenschap achter het stuur. In plaats van daadwerkelijk naar de cel te gaan, koos hij voor een elektronische "boei" rond de enkel.

  De Standaard,

  Op de 2de donderdag van ons verblijf werd een symposium gegeven, opgebouwd rond de behandeling van acute abdomens. Geïnteresseerden uit het ziekenhuis in Njinikom maar ook talrijke deelnemers uit naburige ziekenhuizen woonden het symposium bij.

  http://users.pandora.be/lms/missies/cameroon/1missie6.asp,

  Ook ditmaal kwamen de deelnemers van verre. 'Enkele uit Noord Holland en een paar van de Veluwe, maar over het algemeen toch wel uit zo'n straal van dertig kilomete rondom Vledder', vertelt Gezinus Haveman. Hij is één van de vier enthousiastelingen in het comité, dat jaarlijks de trekkertoertocht in Vledder organiseert.

  Meppeler Courant,

  Trainingen voor leerlingen met ernstige faalangst worden op veel scholen gegeven. De deelnemers leren ontspanningstechnieken, rationele technieken, motiveringstechnieken en verwerven een hoger zelfbeeld.

  http://www.orthoconsult.nl/home.html

  Een volledige monetaire unie heeft geen zin als daar slechts twee (kleinere) deelnemers aan meedoen. Naast Frankrijk en Duitsland zijn in de ogen van Wellink ook de Benelux-landen klaar voor aansluiting bij een kopgroep.

  NRC,

  Combinatiemogelijkheden


  met adjectief ervoor


  • een andere deelnemer
  • (de) andere deelnemers

  Elke deelnemer die moeilijkheden heeft op het parcours of bij een hindernis, en die op het punt staat ingehaald te worden door een andere deelnemer, dient de weg zo vlug mogelijk vrij te maken.

  http://www.equibel.be/ned/

  De centrale these van de Teldersstichting dat de massaliteit de kwaliteit van het hoger onderwijs ontoelaatbaar heeft doen dalen, kreeg weinig steun van de andere deelnemers aan het symposium.

  NRC,

  met voorzetselgroep


  Voorzetsel: aan

  • deelnemers aan de Champions League
  • deelnemers aan de conferentie
  • deelnemers aan de Elfstedentocht
  • deelnemers aan een enquête
  • deelnemers aan het examen
  • deelnemers aan de kookgroep
  • deelnemers aan de optocht
  • deelnemers aan de veiling
  • deelnemers aan de vergadering

  Samen met de acht reekshoofden onder de kampioenen telt Uefa zo zestien deelnemers aan de Champions League.

  De Standaard,

  Namens de stad Müllrose werden de deelnemers aan de conferentie welkom geheten door burgemeester Karrasch. Daarna werden gezamenlijk de ideeën en voorstellen die tijdens een vorige bijeenkomst in Reichshof tot een plan van aanpak hebben geleid, in concrete actiepunten omgezet.

  Meppeler Courant,

  Hotel 't Anker, in hartje van Leeuwarden, was de afgelopen dagen bijna volledig in beslag genomen door deelnemers aan de Elfstedentocht.

  De Standaard,

  Van alle wetenschappers zijn natuurkundigen de intelligentsten. Dat vinden maar liefst veertig procent van de 46 deelnemers aan een enquête, georganiseerd door de online-versie van de Annals of improbable research.

  De Standaard,

  Het bedrog kwam aan het licht toen het één van de examinatoren opviel dat een en dezelfde kandidaat een aantal malen onder verschillende namen examen deed. Sinds kort worden van de deelnemers aan het examen vingerafdrukken genomen en draait er tijdens de examens een video mee.

  De Standaard,

  Deelnemers aan de kookgroep van Internet hebben de beschikking over een elektronisch kookboek en wisselen recepten uit.

  NRC,

  De palmpaasoptocht van de Wijk vindt zondag plaats. De deelnemers aan de optocht kunnen zich die ochtend om 09.45 uur verzamelen op het plein naast het ontmoetingscentrum 'De Holwortel'.

  Meppeler Courant,

  Mede naar aanleiding van de adviezen van CREED is er voor gekozen de identiteit van de deelnemers aan de veiling bekend te maken, alsmede de identiteit van degene die het hoogste bod heeft uitgebracht.

  http://www.nrc.nl/W2/Lab/Frequentieveiling/,

  Minister van Financiën Theo Waigel raamde op een vergadering van begrotingsspecialisten afgelopen week het bedrag aan besparingen op 50 miljard Duitse mark, zo'n 1.025 miljard frank. Deelnemers aan de vergadering zeiden dat de bezuinigingen konden oplopen tot omgerekend 1.200 miljard frank indien de economie zwak blijft presteren.

  De Standaard,

  met substantief ervoor


  • een aantal deelnemers
  • het aantal deelnemers

  Zaterdagmiddag organiseert Popkollektief Xodus een drumworkshop onder leiding van Jeroen Booy, drummer van de Nederlandstalige rockband The Scene. Booy zal het een en ander vertellen over zijn werk als drummer en zal samen met een aantal deelnemers een paar ritmes instuderen.

  Meppeler Courant,

  Dat Lego populair is, blijkt wel het grote aantal deelnemers van de Legobouwwedstrijd bij Lambert Pot aan de Westerstouwe te Meppel/Staphorst, zaterdag j.l. Per groep waren er 75 deelnemers.

  Meppeler Courant,

  met telwoord ervoor


  • 50 deelnemers
  • 10.000 deelnemers
  • acht deelnemers

  De zwemvierdaagse trok 124 deelnemers en nieuw was het aquajoggen. Topper was het evenement 'Fiets 'm d'r in' met niet alleen meer dan 50 deelnemers, maar ook 640 toeschouwers.

  Meppeler Courant,

  Sydney wil maximaal 10.000 deelnemers toelaten tot de Olympische zomerspelen van 2000. Het Internationaal Olympisch Comité wil er 500 meer. Het is een van de strijdpunten op de bestuursvergadering van het IOC met het organisatiecomité van Sydney (SOCOG) in Cancun, Mexico.

  De Standaard,

  Angelique Hoorn is dinsdag tijdens het concours hippique in Nieuwleusen met Highlander winnares geworden in de klasse L progressief springen. Ze wist het parkoers als snelste af te leggen. Acht deelnemers reden foutloos.

  Meppeler Courant,

  met onbepaald voornaamwoord


  • elke deelnemer
  • iedere deelnemer
  • alle deelnemers

  Bij dit spel heeft elke deelnemer een luchtdrukpistool met verfpatronen en een beschermende bril. In een team moet dan een bepaalde opdracht vervuld worden, variërend van 'verover de vlag van de tegenstander' tot 'schakel alle tegenstanders uit'.

  NRC,

  Nog eenmaal organizeren de kranten De Standaard en de Volkskrant, samen met de NOS, een Groot Dictee der Nederlandse Taal in de voorkeurspelling [...]. De jury is dit jaar anders samengesteld. Naast de professoren Piet van Sterkenburg (samensteller van het Groene Boekje) en Theo Janssen maken de schrijfsters Hella Haasse en Kristien Hemmerechts er deel van uit. Elke deelnemer krijgt de nieuwe driedelige Van Dale, plus het nieuwe Groene Boekje.

  De Standaard,

  De groepsdynamiek dient enkel ter ondersteuning van het individuele werk. In de groep komt iedere deelnemer in een afgebakende werktijd aan bod om aan een eigen probleem of groei te werken. Wat men binnen die werktijd doet, bepaalt men zelf, maar men komt in die aangegeven tijd hoe dan ook aan bod.

  http://users.skynet.be/kern/pessoart.html

  Ouwehands Dierenpark in Rhenen heeft een speurtocht door de dierentuin georganiseerd, waardoor al die aanwijzingen leert herkennen. Zaterdagmiddag kun je meedoen. Iedere deelnemer krijgt een vragenformulier mee met vragen die je tijdens de tocht moet beantwoorden.

  NRC,

  De strijd was bij alle loopafstanden ruimschoots aanwezig. Zowel bij de jeugd als de senioren werd de wedstrijd tot op het laatste moment uitgevochten [...]. Alle deelnemers kregen na afloop een herinneringsmedaille en konden voldaan genieten van een heerlijke kop snert of warme chocolademelk. Bovendien kreeg iedereen een oorkonde met daarop de eindtijd en eindklassering.

  Meppeler Courant,

  Dit wordt een soort summerschool met workshops, lezingen en discussies. Alle deelnemers krijgen voldoende gelegenheid om over hun eigen onderzoek te praten en te discussiëren - onder leiding van senior onderzoekers.

  http://www.ou.nl/open/vor/VPO/_index.htm,

  met ander, nevengeschikt substantief


  • deelnemers en deelneemsters

  Hoewel het aantal deelnemers en deelneemsters aan de 20 kilometerloop van Diever iets tegenviel is het een prachtige wedstrijd geworden.

  Meppeler Courant,

  voorafgegaan door als


  • als deelnemer

  Als deelnemer aan de masteropleiding zult u per vak een examen afleggen of een opdracht uitvoeren ter toetsing van uw kennis.

  http://www.euforce.tue.nl/frames.html

  Bert Haar ging bij de eerste wedstrijd kijken of het niet alleen om de sensatie ging. 'Want dan had ik het snel voor gezien gehouden'. Maar het bloed van de Zuidwoldiger ging juist sneller stromen en uiteindelijk stond hij op 29 augustus 1982 voor het eerst als deelnemer aan de styart op het circuit van Gent.

  Meppeler Courant,

  In een informele "huiskamer-sfeer" stellen elke week drie deelnemers hun ideale TV-avond van de laatste week voor. Iedereen kan zich als deelnemer inschrijven.

  http://home.tvd.be/cr42157/allezteevee.html

  Een aantal thema's wordt uitgewerkt aangeboden. Verder is er de mogelijkheid om als deelnemer zelf thema's aan de orde te stellen. Op de eerste bijeenkomst wordt een inventarisatie gemaakt van wensen en keuzes van de deelnemers.

  http://www.riagg-rnw.nl/homepage/index1.htm

  Woordfamilie


  Als deel van een afleiding


  Als deel van een afleiding


  Als rechterlid in samenstellingen en samenkoppelingen


  Als linkerlid in samenstellingen en samenkoppelingen


  Overige woordfamilieleden