deeltijds


deeltijds 1.0

(Gezegd van personen)
die in dienst of opleiding is gedurende minder uren per dag of per week dan men voor een voltijdse baan of opleiding moet presteren; die op niet-voltijdse basis in dienst of in opleiding is; die in deeltijd werkt of studeert

Combinatiemogelijkheden


met substantief


  • een deeltijds kaderlid
  • een deeltijds werkende
  • een deeltijdse student
  • een deeltijdse werknemer

De werkgevers ontwijken het debat over deeltijds werkende kaderleden omdat de invoering van zulke arbeidssystemen gepaard gaat met diskussies over goed afgebakende werktijden. Een deeltijds kaderlid werkt dan bij voorbeeld 30 uren. Zijn voltijdse kollega moet in princiep altijd beschikbaar zijn voor de onderneming.

De Standaard,

In landen zoals de VS, waar de ondervraging alleen telefonisch gebeurt, vallen mensen zonder telefoonaansluiting - onder wie veel arme werklozen - volledig buiten het statistisch gecijfer. Bovendien ben je in de VS niet werkloos als je minstens een keer per week gewerkt hebt. Ook het niet in rekening nemen van een almaar groeiend aantal deeltijds werkenden en seizoenwerkers krijgt een grote invloed op de cijfers.

De Standaard,

Het is niet helder wat formeel onder deeltijds onderwijs wordt verstaan en dus wat een deeltijdse student binnen het formele systeem is.

www.leidoacademy.nl/.../VOLWASSEN-FLEXIBILISEREN-def.pdf,

De groep telt 55 voltijdse en ongeveer 300 deeltijdse werknemers.

De Standaard,

deeltijds 2.0

(Gezegd van zaken)
waarvan de overeengekomen arbeidstijd of opleidingstijd korter is dan men bij volledige inzetbaarheid per dag of week moet presteren; die of dat niet de volledige werktijd of opleidingstijd per dag of week beslaat

Algemene voorbeelden


Een werk is deeltijds wanneer het minder arbeidsuren per week omvat dan de maximale arbeidsduur in de onderneming of wanneer het loon niet overeenstemt met het loon voor een volledige werkweek in het bedrijf.

https://www.socialsecurity.be/CMS/nl/citizen/displayThema/professional_life/PROTH_2/PROTH_2_1/PROTH_2_1_2/PROTH_2_1_2_5/PROTH_2_1_2_5_1.xml

De job is deeltijds (50%), de uren zijn in onderling overleg te bepalen.

http://be.indeed.com/Deeltijds-jobs-in-Lommel,

Combinatiemogelijkheden


met substantief


  • deeltijdse arbeid
  • deeltijdse tewerkstelling
  • een deeltijdse job

Het feit dat deeltijdse arbeid meer voorkomt in Nederland dan in België zou er ook kunnen op wijzen dat de Nederlandse werkgever doorgaans meer het onderscheid maakt tussen perifere jobs die hij reserveert voor deeltijdse werknemers en kernactiviteiten die toegewezen worden aan voltijdse medewerkers.

https://openaccess.leidenuniv.nl/bitstream/handle/1887/14870/W+1998-5+Deeltijd%28se%29+arbeid+in+Belgi%EB+en+Nederland.pdf;jsessionid=742CD545AE9CA2250508D3CE9CDDA520?sequence=2,

In geval van deeltijdse tewerkstelling wordt het aantal deeltijdse gepresteerde uren opgeteld en omgerekend naar voltijdse banen.

http://www.ieper.be/nl/

Veel arbeiders zouden een 32-urenweek willen maar worden in laagbetaalde deeltijdse jobs gedwongen door het gebrek aan echte jobs en aan voorzieningen zoals goedkope kinderopvang. Deze deeltijdse en tijdelijke jobs bezorgen arbeiders weinig rechten, waardoor ze zeer winstgevend zijn voor de baas.

http://www.lsp-mas.be/lsp/bib/inlmarx/econom.html

  • deeltijds kunstonderwijs

De tweede opleiding vormt leerkrachten theoretische muziekvakken, zowel voor deeltijds kunstonderwijs als dagonderwijs.

http://www.ha.be/bls/,

deeltijds 3.0

zo dat de overeengekomen arbeidstijd of opleidingstijd korter is dan wat men bij een voltijds dienstverband of voltijdse opleiding per dag of week moet presteren; op niet-voltijdse basis; in deeltijd

Combinatiemogelijkheden


met werkwoord


  • deeltijds studeren
  • deeltijds werken

Het EP verzoekt de lidstaten in samenwerking met de instellingen voor hoger en beroepsonderwijs studies flexibeler te organiseren, bijvoorbeeld door een groter aanbod van afstandsonderwijs en meer mogelijkheden voor deeltijds studeren.

http://www.europa-nu.nl/id/vhlqr6m4awzm/nieuws/ep_wil_betere_ondersteuning_voor?ctx=vh8hjh6o1091&tab=2,

Opvallend is dat het bij de vrouwen voor het uurloon niet uitmaakt of zij voltijds of deeltijds werken, en dat dit in de afgelopen tien jaar niet anders is geweest.

http://www.scp.nl/boeken/titels/2000-5/nl/acrobat/Emancipatie.pdf,