demonstratieverbod


demonstratieverbod 1.0

verbod om een demonstratie te houden; verbod om te demonstreren tegen iets; verbod om een betoging te houden; verbod om op straat massaal te protesteren tegen iets

Semagram


Een demonstratieverbod…

is een verbod; is een gebod

 • [Functie] dient om de openbare orde te handhaven
 • [Betrokkene] wordt plaatselijk door een burgemeester ingesteld, maar kan ook door de landelijke overheid afgekondigd worden; kan door een rechter getoetst worden
 • [Onstoffelijke inhoud] is een verbod om een demonstratie te houden

  Hoofdsemagram: verbod


  Algemene voorbeelden


  Een deel van de aanhang van CP'86 was uitgeweken naar Zeist, waar enkele tientallen demonstranten korte tijd door het centrum trokken. Een politiemacht van vierhonderd manschappen, inclusief catering en een helikopter, was in Utrecht ingezet om ieder demonstratief vertoon tegen te gaan. In de stationstraverse naar Hoog Catharijne werden opvallende jongeren uit de reizigersstroom gepikt. Zij werden gewezen op het demonstratieverbod en kregen het advies zich niet bij groepen aan te sluiten.

  NRC,

  De Russische president Vladimir Poetin heeft per decreet een protestverbod afgekondigd voor de Olympische Winterspelen en Paralympische Spelen in Sotsji volgend jaar [...]. Naast het demonstratieverbod omvat het presidentiële decreet een aantal veiligheidsmaatregelen. Zo mogen alleen auto's met lokale nummerplaten en voertuigen van de nooddiensten en van de organisatie de stad in.

  https://www.cocamsterdam.nl/discriminatie/poetin-verbiedt-protesten-sotsji,

  Combinatiemogelijkheden


  als subject bij een werkwoord


  • gelden
  • van kracht zijn

  Nabij de kanselarij van kanselier Helmut Kohl demonstreerden enkele honderden betogers tegen "algehele criminalisering" van de Koerden in Duitsland (voor de kanselarij en de Bondsdag geldt een demonstratieverbod).

  NRC,

  De actiegroep Kick Out Zwarte Piet (KOZP) gaat een protestactie houden bij de landelijke intocht van Sinterklaas, volgende week zaterdag in Dokkum. De actie wordt voorafgegaan door een 'mars voor beschaving'. Het geheel is aangemeld bij de burgemeester van de Friese gemeente Dongeradeel – waar Dokkum onder valt – en bij de politie [...]. Vorig jaar werden tijdens de intocht van Rotterdam 180 demonstranten aangehouden, omdat er een demonstratieverbod van kracht was.

  https://www.hartvannederland.nl/nieuws/2017/protest-gepland-bij-intocht-zwarte-piet/?TN_REFERAL_ORIGIN=https%3A%2F%2Fwww.google.nl%2Furl%3Fsa%3Dt,

  als object bij een werkwoord


  • het demonstratieverbod aanvechten
  • demonstratieverboden aanvechten

  De anti-fascisten zijn wel tevreden dat Opstelten en Wiarda hebben erkend dat er bij de registratie en opsluiting van de arrestanten in de catacomben van voetbalstadion Galgenwaard fouten zijn gemaakt. Volgens een woordvoerder van het KURF zal eerst een klacht worden ingediend bij de korpsleiding en, als die niet in behandeling wordt genomen, bij de Nationale Ombudsman. Ook overweegt het KURF het demonstratieverbod bij de civiele rechter aan te vechten.

  NRC,

  Kusters is overtuigd nationaal-socialist en wordt in 2001 voorzitter van de NVU [...]. Sinds het voorjaar van 2001 vecht hij met succes bij de rechter demonstratieverboden aan. Daardoor kunnen NVU-demonstraties vanaf dat moment legaal doorgang vinden.

  http://web.annefrank.org/nl/Educatie/monitor/Kronieken/Kroniek-extreemrechts/De-Nederlandse-Volks-Unie/Constant-Kusters/

  • een demonstratieverbod afgeven
  • een demonstratieverbod afkondigen

  Vandaag heeft de rechtbank Rotterdam uitspraak gedaan in de beroepen van eisers tegen het besluit van de burgemeester om een betoging in verband met de intocht van Sinterklaas pro en anti Zwarte Piet op 12 november 2016 in het centrum van Rotterdam te verbieden. Eisers zijn verbonden aan de Kick Out Zwarte Piet (KOZP) beweging. De uitspraak van de rechtbank is dat de burgemeester bevoegd was om een demonstratieverbod af te geven.

  https://www.rechtspraak.nl/Organisatie-en-contact/Organisatie/Rechtbanken/Rechtbank-Rotterdam/Nieuws/Paginas/Uitspraak-in-beroepen-over-demonstratieverbod-bij-Sinterklaasintocht-2016.aspx?pk_campaign=,

  Het van stal halen van het uniformverbod is duidelijk een noodgreep geweest als gevolg van een andere noodgreep, het algemene demonstratieverbod dat de Utrechtse burgemeester had afgekondigd.

  NRC,

  2014: Burgemeester Mak van Deurne kondigt een demonstratie- en samenscholingsverbod af na de dood van twee overvallers bij een overval op een juwelier.

  https://www.trouw.nl/home/demonstratieverbod-dat-kent-de-wet-niet~aabd40c5/,

  • een demonstratieverbod billijken

  De kwetsbaarheid van een locatie, zoals een drukke binnenstad, vormt duidelijk een factor. Moeilijker ligt het met de beschikbare politie-inzet. Dat deze niet voldoende zou zijn om de te verwachten wanordelijkheden te voorkomen was in 1989 een reden voor de voorzitter van de Afdeling rechtsspraak van de Raad van State een demonstratieverbod voor Centrumdemocraten in Rotterdam te billijken.

  NRC,

  • een demonstratieverbod instellen

  In casu stelt de Raad vast dat de stad een principieel betogings- of demonstratieverbod op algemene en permanente wijze heeft ingesteld op het grondgebied van de stad behoudens voorafgaande machtiging door de burgemeester. In de overwegingen van de verordeningen wordt dat verantwoord om de privé-woning en het privé-leven van personen binnen de gemeente 'bijkomend' te beschermen en door het feit dat de beoogde manifestaties 'het verkeer kunnen hinderen, ongemakken kunnen veroorzaken voor de weggebruikers of de bewoners van de aangrenzende privé-eigendommen'.

  http://www.binnenland.vlaanderen.be/regelgeving/raad_van_state/rvs1_8.htm,

  • (een organisatie) een demonstratieverbod opleggen

  2009: Burgemeester Ton Rombouts van Den Bosch legt de NVU een demonstratieverbod op. Rombouts stelt daarop een noodverordening in wegens vrees voor botsingen met antifascisten.

  https://www.trouw.nl/home/demonstratieverbod-dat-kent-de-wet-niet~aabd40c5/,

  • een demonstratieverbod aan de laars lappen
  • een demonstratieverbod negeren

  Giesen (Nederlands Blok) is wel een beetje jaloers op de "mooie publiciteit" die CP'86 onlangs kreeg toen deze partij een demonstratieverbod in Rijswijk aan de laars lapte.

  NRC,

  Ongeveer 250 jongeren negeerden zaterdag een demonstratieverbod van minister van binnenlandse zaken Charles Pasqua en gingen de straat op in het achttiende district in het noorden van Parijs, waar de 17-jarige Zaïrees vorige week om het leven kwam.

  NRC,

  Ongeveer 10.000 Wit-Russen hebben zaterdag een demonstratieverbod genegeerd. Ze betoogden in de hoofdstad Minsk voor het aftreden van president Loekasjenko met leuzen als "fascisme is Loekasjisme". Op het Onafhankelijkheidsplein hielden politie en speciale eenheden van het ministerie van Binnenlandse Zaken de demonstranten tegen.

  De Standaard,

  • een demonstratieverbod schorsen

  Extreem-rechtse groepen mogen zaterdag in Kerkrade demonstreren. De bestuursrechter van de rechtbank in Maastricht heeft vanmorgen een demonstratieverbod van de gemeente Kerkrade geschorst, in afwachting van een definief besluit volgende week.

  https://www.nrc.nl/nieuws/2001/03/22/toch-rechts-radicale-betoging-in-kerkrade-7534850-a1011882,

  • zijn demonstratieverbod verdedigen

  In een opiniestuk in NRC Handelsblad verdedigt de Rotterdamse burgemeester Aboutaleb zijn demonstratieverbod ten tijde van de intocht van Sinterklaas. Hij wilde onschuldige kinderen beschermen, zo schrijft hij.

  https://joop.bnnvara.nl/nieuws/burgemeester-aboutaleb-verdedigt-demonstratieverbod-sinterklaasintocht,

  • een demonstratieverbod vernietigen

  Later vandaag zou een rechtbank in Aken beslissen of extreem-rechts eveneens in Herzogenrath mag demonstreren. In het verleden hebben Duitse rechters demonstratieverboden vaak vernietigd, maar de politie in Aken hoopt op een handhaving van het besluit vanwege het grensoverschrijdende karakter van de demonstratie.

  https://www.nrc.nl/nieuws/2001/03/22/toch-rechts-radicale-betoging-in-kerkrade-7534850-a1011882,

  met adjectief ervoor


  • (een) algemeen demonstratieverbod
  • het algemene demonstratieverbod

  Hij nam een vel papier [...] en begon voor te lezen: 'Eén, de mogelijkheid tot doodstraf voor bepaalde politieke misdaden [...]. Drie, perscensuur op sommige kranten en tijdschriften. Vier, een vereenvoudigde procedure inzake internering in psychiatrische instellingen wegens 'afwijkend gedrag' voor zekere subversieven, marginalen en b-positieven. Vijf. Algemeen stakings- en demonstratieverbod tot nader order.' De vice-premier legde zijn vel papier neer en keek de anderen hoopvol aan. Er werd enigszins beteuterd gezwegen.

  Drugs, Jef Geeraerts,

  Het van stal halen van het uniformverbod is duidelijk een noodgreep geweest als gevolg van een andere noodgreep, het algemene demonstratieverbod dat de Utrechtse burgemeester had afgekondigd.

  NRC,

  • een preventief demonstratieverbod

  Een preventief demonstratieverbod is een ultimum remedium dat slechts mag worden aangewend in een situatie van bestuurlijke overmacht, waarbij er ernstige en gerechtvaardigde vrees bestaat dat zelfs met inzet van politie en extra bijstand (zoals ook wordt ingezet rondom een risicowedstrijd in het betaald voetbal) de openbare orde niet zal kunnen worden gehandhaafd.

  https://www.nederlandrechtsstaat.nl/module/nlrs/script/viewer.asp?soort=commentaar&artikel=9,

  • een principieel demonstratieverbod

  In casu stelt de Raad vast dat de stad een principieel betogings- of demonstratieverbod op algemene en permanente wijze heeft ingesteld op het grondgebied van de stad behoudens voorafgaande machtiging door de burgemeester. In de overwegingen van de verordeningen wordt dat verantwoord om de privé-woning en het privé-leven van personen binnen de gemeente 'bijkomend' te beschermen en door het feit dat de beoogde manifestaties 'het verkeer kunnen hinderen, ongemakken kunnen veroorzaken voor de weggebruikers of de bewoners van de aangrenzende privé-eigendommen'.

  http://www.binnenland.vlaanderen.be/regelgeving/raad_van_state/rvs1_8.htm,

  met adjectivisch tegenwoordig deelwoord


  • het geldende demonstratieverbod

  Locoburgemeester Eelco Eerenberg kondigde het geldende demonstratieverbod donderdag al af, omdat hij bang was voor een mogelijke confrontatie tussen de extreem-rechtse en extreem-linkse groeperingen. Daardoor zou de veiligheid in de stad niet langer gegarandeerd kunnen worden.

  https://www.nu.nl/binnenland/4776531/tien-arrestaties-in-enschede-demonstratieverbod.html,

  met voorzetselgroep


  Voorzetsel: bij

  • (geen) demonstratieverbod bij de sinterklaasintocht

  Er komt definitief geen demonstratieverbod bij de Sinterklaasintocht van zaterdag 17 november. Harry van der Laan van de POV wilde demonstraties alleen op ruime afstand van de intocht toestaan maar kreeg daarvoor te weinig steun. Burgemeester Hamming kondigde wel aan dat er woensdag 14 november meer gebiedsverboden zullen worden afgekondigd.

  https://www.deorkaan.nl/meer-gebiedsverboden-bij-sint-intocht-geen-demonstratieverbod/,

  Voorzetsel: in

  • een demonstratieverbod in Rijswijk
  • een demonstratieverbod in Rotterdam
  • een demonstratieverbod in de Schilderswijk

  Giesen (Nederlands Blok) is wel een beetje jaloers op de "mooie publiciteit" die CP'86 onlangs kreeg toen deze partij een demonstratieverbod in Rijswijk aan de laars lapte.

  NRC,

  De kwetsbaarheid van een locatie, zoals een drukke binnenstad, vormt duidelijk een factor. Moeilijker ligt het met de beschikbare politie-inzet. Dat deze niet voldoende zou zijn om de te verwachten wanordelijkheden te voorkomen was in 1989 een reden voor de voorzitter van de Afdeling rechtsspraak van de Raad van State een demonstratieverbod voor Centrumdemocraten in Rotterdam te billijken.

  NRC,

  Voordat het demonstratieverbod in de Schilderswijk van kracht werd, kondigde Geert Wilders aan te willen meelopen bij een volgende mars van Pro Patria.

  https://www.trouw.nl/home/demonstratieverbod-dat-kent-de-wet-niet~aabd40c5/,

  Voorzetsel: te

  • een demonstratieverbod ten tijde van de intocht van Sinterklaas

  In een opiniestuk in NRC Handelsblad verdedigt de Rotterdamse burgemeester Aboutaleb zijn demonstratieverbod ten tijde van de intocht van Sinterklaas. Hij wilde onschuldige kinderen beschermen, zo schrijft hij.

  https://joop.bnnvara.nl/nieuws/burgemeester-aboutaleb-verdedigt-demonstratieverbod-sinterklaasintocht,

  Voorzetsel: van

  • het demonstratieverbod van burgemeester Som
  • een demonstratieverbod van minister van binnenlandse zaken Charles Pasqua

  Van de rechter kreeg de Nederlandse Volks Unie (NVU) toestemming om op 24 maart te demonstreren in Kerkrade. Dat was de eerste keer sinds de Tweede Wereldoorlog dat een openlijk neo-nazistische partij zich legaal mocht manifesteren. De nazi's hadden kans gezien het eerdere demonstratieverbod van burgemeester Som van Kerkrade via de rechter onderuit te halen. De blunderende burgemeester had verzuimd de gemeentelijke advocaat naar de rechtszaak te sturen.

  http://www.gebladerte.nl/10760f46.htm,

  Ongeveer 250 jongeren negeerden zaterdag een demonstratieverbod van minister van binnenlandse zaken Charles Pasqua en gingen de straat op in het achttiende district in het noorden van Parijs, waar de 17-jarige Zaïrees vorige week om het leven kwam.

  NRC,

  Voorzetsel: voor

  • een demonstratieverbod voor Centrumdemocraten
  • het demonstratieverbod voor de oppositie

  De kwetsbaarheid van een locatie, zoals een drukke binnenstad, vormt duidelijk een factor. Moeilijker ligt het met de beschikbare politie-inzet. Dat deze niet voldoende zou zijn om de te verwachten wanordelijkheden te voorkomen was in 1989 een reden voor de voorzitter van de Afdeling rechtsspraak van de Raad van State een demonstratieverbod voor Centrumdemocraten in Rotterdam te billijken.

  NRC,

  De Russische regeringsleider Vladimir Poetin heeft het demonstratieverbod voor de oppositie in zijn land op de korrel genomen. De autoriteiten hebben niet het recht om vreedzame betogingen van andersdenkenden te verbieden, aldus Poetin.

  https://www.demorgen.be/buitenland/poetin-bekritiseert-demonstratieverbod-in-rusland-b5602b11/,

  • een demonstratieverbod voor het centrum van Rotterdam
  • een demonstratieverbod voor een wijk

  Burgemeester Ahmed Aboutaleb had signalen van de inlichtingendienst AIVD ontvangen dat geweld zou worden gebruikt rond de demonstratie van tegenstanders van Zwarte Piet en kwam daarom met een demonstratieverbod voor het centrum van Rotterdam.

  https://www.rijnmond.nl/nieuws/156095/Welles-nietes-tijdens-hoorzitting-tussen-gemeente-en-Kick-Out-Zwarte-Piet,

  De betogers, inclusief PVV-leider Geert Wilders, hebben de Schilderswijk nog niet opgegeven. Burgemeester Jozias van Aartsen kondigde donderdag weliswaar een demonstratieverbod voor twee maanden af voor die wijk, maar daar leggen zij zich niet bij neer.

  https://transvaalwijk.wordpress.com/category/uncategorized/page/20/,

  • een demonstratieverbod voor twee maanden
  • een demonstratieverbod voor twee jaar

  De betogers, inclusief PVV-leider Geert Wilders, hebben de Schilderswijk nog niet opgegeven. Burgemeester Jozias van Aartsen kondigde donderdag weliswaar een demonstratieverbod voor twee maanden af voor die wijk, maar daar leggen zij zich niet bij neer.

  https://transvaalwijk.wordpress.com/category/uncategorized/page/20/,

  2003: Na heftige rellen met Marokkaanse jongeren die betoogden tegen zinloos politiegeweld, vroeg het Amsterdamse stadsdeel De Baarsjes om een demonstratieverbod voor twee jaar. Burgemeester Job Cohen zegt niet te kunnen tornen aan het recht te demonstreren.

  https://www.trouw.nl/home/demonstratieverbod-dat-kent-de-wet-niet~aabd40c5/,

  in voorzetselgroep


  • het negeren van een demonstratieverbod
  • overtreding van een, het demonstratieverbod

  In 2016 hield de politie een grote anti-zwartepietgroep aan vanwege het negeren van een demonstratieverbod. Bij rellen rond de intocht in Gouda in 2014 werden zeker zestig voor- en tegenstanders aangehouden.

  https://www.rtlnieuws.nl/nieuws/nederland/artikel/4216976/landelijke-intocht-sinterklaas-bij-zaanse-schans,

  De Utrechtse politie arresteerde zaterdag 161 anti-fascisten, nadat zowel een demonstratie van de extreem-rechtse partij CP'86 als de anti-fascistische tegendemonstratie was verboden. Burgemeester Opstelten erkende deze week dat het gebruik van het zogeheten 'uniformverbod' (artikel 435a, Wetboek van strafrecht) daarbij onjuist is geweest. Dat artikel bepaalt dat personen op grond van "uiterlijke kenmerken" kunnen worden opgepakt. Volgens korpschef Wiarda zijn vijf arrestanten op basis van het uniformverbod aangehouden en de overigen op grond van de overtreding van het demonstratieverbod.

  NRC,

  De Utrechtse politie heeft zaterdag in de binnenstad ruim 160 mensen aangehouden wegens overtreding van een demonstratieverbod. Om gewelddadige confrontaties te voorkomen had burgemeester Opstelten de aanhangers van CP'86 en anti-fascisten verboden om zaterdag in Utrecht te demonstreren.

  NRC,

  • ondanks een demonstratieverbod

  Tweeduizend communisten kwamen voor de eerste mei naar het Gagarin-plein in het centrum van Moskou voor een betoging tegen "de verrader" en "de provocateur" Jeltsin, dit ondanks een demonstratieverbod.

  NRC,

  De politie heeft zondag tien mensen aangehouden in Enschede en zo'n tachtig mensen uit het centrum weggestuurd. Ondanks een demonstratieverbod kwamen er toch diverse demonstranten van de anti-islamitische organisatie Pegida en tegendemonstranten naar de stad.

  https://www.nu.nl/binnenland/4776531/tien-arrestaties-in-enschede-demonstratieverbod.html,

  met bezittelijk voornaamwoord


  • zijn demonstratieverbod

  In een opiniestuk in NRC Handelsblad verdedigt de Rotterdamse burgemeester Aboutaleb zijn demonstratieverbod ten tijde van de intocht van Sinterklaas. Hij wilde onschuldige kinderen beschermen, zo schrijft hij.

  https://joop.bnnvara.nl/nieuws/burgemeester-aboutaleb-verdedigt-demonstratieverbod-sinterklaasintocht,

  met ander, nevengeschikt substantief


  • een demonstratieverbod en samenscholingsverbod

  2014: Burgemeester Mak van Deurne kondigt een demonstratie- en samenscholingsverbod af na de dood van twee overvallers bij een overval op een juwelier.

  https://www.trouw.nl/home/demonstratieverbod-dat-kent-de-wet-niet~aabd40c5/,

  • noodverordeningen en demonstratieverboden
  • (een) stakingsverbod en demonstratieverbod
  • een betogingsverbod of demonstratieverbod

  Sinterklaas is weer in het land en burgemeesters strooien met noodverordeningen en demonstratieverboden. De politie arresteert massaal demonstranten. En het gebeurt niet alleen bij Zwarte Piet.

  https://nl-nl.facebook.com/decorrespondent/posts/902977129804219,

  In casu stelt de Raad vast dat de stad een principieel betogings- of demonstratieverbod op algemene en permanente wijze heeft ingesteld op het grondgebied van de stad behoudens voorafgaande machtiging door de burgemeester. In de overwegingen van de verordeningen wordt dat verantwoord om de privé-woning en het privé-leven van personen binnen de gemeente 'bijkomend' te beschermen en door het feit dat de beoogde manifestaties 'het verkeer kunnen hinderen, ongemakken kunnen veroorzaken voor de weggebruikers of de bewoners van de aangrenzende privé-eigendommen'.

  http://www.binnenland.vlaanderen.be/regelgeving/raad_van_state/rvs1_8.htm,

  Hij nam een vel papier [...] en begon voor te lezen: 'Eén, de mogelijkheid tot doodstraf voor bepaalde politieke misdaden [...]. Vier, een vereenvoudigde procedure inzake internering in psychiatrische instellingen wegens 'afwijkend gedrag' voor zekere subversieven, marginalen en b-positieven. Vijf. Algemeen stakings- en demonstratieverbod tot nader order.' De vice-premier legde zijn vel papier neer en keek de anderen hoopvol aan. Er werd enigszins beteuterd gezwegen.

  Drugs, Jef Geeraerts,