dengue


dengue 1.0

((vooral) op de Caraïbische eilanden,(vooral) in Suriname)

tropische virale infectieziekte die voornamelijk wordt overgebracht door de muggensoort Aedes aegypti en die zich openbaart door pijn in de knokkels of in andere gewrichten, gevolgd door symptomen als spierpijn, plotseling opkomende hoge koorts, hevige hoofdpijn en soms ook rode, op mazelen lijkende huiduitslag en misselijkheid die doorgaans binnen een dag of vijf weer verdwijnen; knokkelkoorts

Semagram


Dengue…

   Algemene voorbeelden


   Miljoenen genetisch gemanipuleerde muskieten worden de komende maanden losgelaten in Noordoost-Brazilië, in het kader van de bestrijding van dengue. De eerste 30 duizend muggen zijn deze week uitgezet.

   de Volkskrant,

   Met name Zuid-Oost Azië, Midden- en Zuid-Amerika, het Caribische gebied en Afrika zijn gebieden waar dengue veel voorkomt.

   http://www.havenziekenhuis.nl/

   Volgens de IPCC zijn verdere te verwachten gevolgen de teruggang van de kwaliteit van water, met name opnieuw in ontwikkelingsgebieden, komen kwetsbare ecosystemen als toendra's, alpine vegetaties, tropische bossen en koraalriffen onder druk te staan en zal wildsterfte toenemen door de toenemende hitte. Bovendien kunnen ziektes als malaria, dengue en cholera zich verder verspreiden.

   De Telegraaf,

   Muggen die dengue en gele koorts overbrengen steken overdag.

   http://www.lcr.nl/

   Vaccinatie tegen dengue is niet mogelijk.

   http://www.minbuza.nl/SubSites/wor2001website/index.htm

   Dengue wordt vooral gekenmerkt door hoge koorts, ernstige hoofdpijn, spier- en gewrichtspijnen en rode huiduitslag.

   http://www.havenziekenhuis.nl/

   Ernstige ziekte ten gevolge van dengue wordt bij reizigers echter maar zeer zelden gezien.

   http://www.lcr.nl/

   Vaste verbindingen


   dengue hemorragische koorts


    Zie: hemorragische koorts

   Woordfamilie


   Als linkerlid in samenstellingen en samenkoppelingen