diabetes


diabetes 1.0

(gezondheid, geneeskunde en zorg)

stofwisselingsziekte waarbij het bloed herhaaldelijk een te hoog suikergehalte heeft als gevolg van een tekort aan insuline; verzamelnaam voor diabetes type 1 en diabetes type 2; diabetes mellitus; suikerziekte
Met 'diabetes' of 'suikerziekte' wordt in de meeste gevallen diabetes type 2 bedoeld, omdat die vorm veel vaker voorkomt dan diabetes type 1. Andere specifieke vormen van diabetes zijn diabetes type 3c (na alvleesklierontsteking), zwangerschapsdiabetes, neonatale diabetes, MODY (Maturity-Onset Diabetes of the Young), LADA (Latent Autoimmune Diabetes in Adults), MIDD (Maternally Inherited Diabetes and Deafness), diabetes insipidus, en ten slotte diabetes type 3 als niet-algemene benaming voor alzheimer.

Semagram (extra betekenisinformatie)


Diabetes…

is een ziekte

 • [Leeftijd] komt op alle leeftijden voor, maar type 2 ontstaat vaak pas op latere leeftijd
 • [Eigenschap of hoedanigheid algemeen] is een stofwisselingsziekte waarbij het bloed een te hoog gehalte aan glucose (suiker) bevat
 • [Behandeling of bewerking] kan behandeld worden met een dieet, het innemen van geneesmiddelen in tabletvorm en/of het inspuiten van insuline; kan in het geval van een te lage bloedsuikerspiegel (hypoglykemie) behandeld worden met het eten van koolhydraten, bijvoorbeeld iets zoets; kan in het geval van een te hoge bloedsuikerspiegel (hyperglykemie) behandeld worden met het bijspuiten van insuline
 • [Betrokkene] valt binnen het vakgebied van een internist, bv. een endocrinoloog of diabetesarts
 • [Oorzaak, reden of aanleiding] wordt veroorzaakt door een tekort aan insuline, al dan niet in combinatie met verminderde gevoeligheid voor insuline
 • [Gevolg of resultaat] kan diverse complicaties geven, bijvoorbeeld slechtziendheid en blindheid, hart- en vaatziekten, nierziekten, aantasting van de gevoelszenuwen, enz.
 • [Symptoom] kan onder andere herkenbaar zijn aan veel drinken en veel plassen, vermoeidheid, droge ogen, wazig zien, slaperigheid, verhoogd hongergevoel, slecht helende wonden en ontstekingen; maakt dat men soms aceton kan ruiken in de adem van patiënten; geeft soms ook weinig of geen klachten (lichte vorm van type 2)
 • [Verscheidenheid] bestaat als diabetes type 1 en (in verreweg de meeste gevallen) als diabetes type 2; kent daarnaast ook nog een aantal specifieke vormen, namelijk diabetes type 3c (na alvleesklierontsteking), zwangerschapsdiabetes, neonatale diabetes, MODY (Maturity-Onset Diabetes of the Young), LADA (Latent Autoimmune Diabetes in Adults), MIDD (Maternally Inherited Diabetes and Deafness), diabetes insipidus, en ten slotte diabetes type 3 als niet-algemene benaming voor alzheimer

Algemene voorbeelden


Diabetes is een ziekte waarbij het lichaam de bloedsuiker niet meer in evenwicht kan houden. Dat komt doordat het lichaam te weinig van het hormoon insuline heeft. En ook reageert het lichaam vaak niet meer goed op insuline. Of het maakt helemaal geen insuline meer. Insuline regelt de bloedsuikerspiegel.

https://www.diabetesfonds.nl/over-diabetes/diabetes-in-het-algemeen/wat-is-diabetes

De normale bloedsuikerspiegel varieert tussen de 4 en 7 mmol/l (millimol per liter). Bij iemand met diabetes kan deze spiegel tot zeer hoog, soms wel 30 of 40 mmol/l, oplopen.

http://www.intmed.unimaas.nl/endo/

Het aantal mensen dat direct sterft aan veel te hoge bloedsuikerspiegels is heel klein. [...]. Een veel groter probleem is het jarenlang leven met 'een klein beetje teveel' suiker in het bloed, de ziektes die we allemaal samen kennen als 'suikerziektes' of 'diabetesvormen'. Want diabetes is niet een enkele aandoening, het is een groep ziekten die allemaal gemeenschappelijk hebben dat ze leiden tot een verhoogde boedsuikerspiegel.

https://www.knack.be/nieuws/wetenschap/kan-je-sterven-van-te-veel-suiker/article-opinion-983103.html?cookie_check=1565349788,

Combinatiemogelijkheden


als object bij een werkwoord


 • diabetes genezen

Voor het eerst kan diabetes worden "genezen". Dagelijkse inspuitingen met insuline hoeven dan niet meer. Het gaat om type 1-diabetes, met een 40.000-tal patiënten in België onder de 40 jaar, 2000 jonger dan 18. De therapie bestaat uit injecties met "gezuiverde" betacellen uit de pancreas, afkomstig van orgaantransplantaties.

Gazet van Antwerpen,

 • (de, zijn) diabetes instellen
 • (de, zijn) diabetes regelen
 • (de, zijn) diabetes reguleren

Diabetes mellitus kan immers op langere termijn gepaard gaan met complicaties in de vorm van beschadigingen van diverse organen. Dit geldt voor alle typen van diabetes, zowel type 1 als type 2 diabetes. Een belangrijke factor bij het ontstaan van deze complicaties en de snelheid waarmee zij verergeren is hoe goed de diabetes is ingesteld.

http://www.intmed.unimaas.nl/endo/

Verder onderzoek naar nieuwere medicamenten om de diabetes goed te reguleren, en nieuwe medicijnen om complicaties te voorkomen is geboden, en daar wordt op alle fronten hard aan gewerkt.

http://www.intmed.unimaas.nl/endo/

Vorig jaar vertrok Jean met zijn hele gezin naar Cyprus. Eindelijk, de lang verwachte reis. Voor Jean, toch een beetje beangstigend, hij was immers slechts 3 maand geleden van pilletjes naar insuline omgeschakeld omdat zijn diabetes niet goed geregeld was.

http://www.diabetes-vdv.be/Diabetes-Info-Magazine/Diabetes-Info-Magazine-2001/Diabetes-Info-Jul-Aug-2001/op_reis.htm,

met adjectief ervoor


 • zware diabetes

Het objectief dat lijdt aan zware diabetes en elke morgen zichzelf een injectie insuline toedient, neemt met een beetje geluk de flapul die uw agent gesubstitueerd heeft en de dood wegens hartverlamming volgt.

De Coltmoorden, Jef Geeraerts,

in voorzetselgroep


 • mensen met diabetes

Voor mensen met diabetes is een gezonde leefwijze van belang. Dat betekent gezond eten, zo nodig afvallen, regelmatige lichaamsbeweging en niet roken. Medicijnen. Bij de behandeling van diabetes streeft men naar een normale bloedsuiker. Als u de genoemde adviezen opvolgt en de bloedsuiker toch te hoog blijft, dan kunt u tabletten gebruiken om de bloedsuiker te verlagen. Als deze onvoldoende helpen, dan zult u insuline moeten gaan gebruiken. Insuline wordt met een dun naaldje ingespoten.

http://home.tiscali.be/jantje/index.html

 • een complicatie van diabetes
 • vormen van diabetes

Er bestaan verschillende vormen van suikerziekte. De twee belangrijkste zijn diabetes type 1, soms ook nog 'insuline-afhankelijke diabetes' of juveniele diabetes genoemd, en diabetes type 2, ook 'niet-insuline-afhankelijke diabetes' of ouderdomsdiabetes genoemd. [...]. Geen van beide vormen van diabetes is momenteel te genezen, maar men kan de ziekte wel proberen te controleren door het suikergehalte in het bloed, de glykemiewaarden, zo dicht mogelijk bij de normale waarden te krijgen en te houden.

http://www.gezondheid.be/index.cfm?fuseaction=dossier=59,

Een complicatie van diabetes is micro-angiopathie. Dit houdt in dat kleine slagaderlijke bloedvaatjes van de ogen, nieren en de voeten worden aangetast door de hoge suikerspiegel. Bij de voeten ontstaan daardoor bloedcirculatie-problemen.

http://www.voetverzorging.nl/

 • aanleg voor diabetes

Van suikerziekte zijn vele genetische risicofactoren bekend, dit is de aanleg die je van je ouders kunt erven. Er is vaak echter een invloed van buitenaf nodig, zoals bijvoorbeeld een virusinfectie, die ervoor zorgt dat iemand die aanleg heeft voor diabetes de aandoening ook daadwerkelijk krijgt.

http://www.erfocentrum.nl/erfelijkheid/aange.php

met substantief ervoor


 • de diagnose diabetes

Als de diagnose diabetes is gesteld, denken veel mensen dat zij nooit meer rijst mogen eten. Rijst is immers een bron van koolhydraten.

http://www.nutritext.nl/Eetculturen.htm,

met ander, nevengeschikt substantief


 • diabetes en seksualiteit

Rond diabetes en seksualiteit zijn veel vragen te stellen! Welke invloed heeft diabetes op seksueel gebied? Meestal zal diabetes je seksuele leven niet beïnvloeden.

http://www.diabetes-vdv.be/Weet-je-uitgave-03/Diabetes-zwangerschap-en-seksualiteit/Diabetes-zwangerschap%20en%20seksualiteit.htm

Vaste verbindingen


diabetes type I

Woordfamilie


Als deel van een afleiding


Als rechterlid in samenstellingen en samenkoppelingen


Als linkerlid in samenstellingen en samenkoppelingen


Overige woordfamilieleden