dientengevolge


dientengevolge 1.0

(formeel)

als gevolg van het genoemde; als gevolg van die zaak; als gevolg daarvan; bijgevolg; daardoor; derhalve

Algemene voorbeelden


Om oorlogsmisdaden in Rwanda en het voormalig Joegoslavië te kunnen bestraffen werden door de Veiligheidsraad verschillende internationale tribunalen ingesteld. Meerdere mensen zijn reeds schuldig bevonden aan dergelijke misdrijven en dientengevolge gestraft.

http://www.uno.be/watisintrecht.htm#_Toc14165635

Mijn haar is gisteren gewassen en kroest dientengevolge erger dan ooit.

Het wil nog maar niet zomeren, Hannes Meinkema,

Ook de consument wordt zich steeds bewuster van milieuproblemen en wil iets gebruiken dat geen nadelige milieu effecten heeft. De behoefte aan nieuwe milieuvriendelijker producten is dientengevolge sterk gegroeid.

http://www.bouw.tno.nl/nld/wie_we_zijn/organisatie/bt/ht/publicaties/

In het geval er enig verschil wordt geconstateerd tussen het scorebord en het officiële wedstrijdformulier welke niet kan worden opgelost, dan weegt de informatie op het officiële wedstrijdformulier het zwaarst en dient het scorebord dientengevolge aangepast te worden.

http://www.volic.org/home.htm

Vier op vijf Belgen gaven te kennen meeroken een last te vinden, en stonden dientengevolge ook vierkant achter het rookverbod in openbare ruimten.

http://www.mloz.be/profiel/index.html,

Waar mensen met een handicap eerst "object" van zorg waren, geven zij zelf steeds meer richting en sturing aan hun eigen leven. Dienstverleners maken dientengevolge wat betreft houding de draai van zorg naar ondersteuning.

http://www.festog.nl/over_festog.htm

In toenemende mate is men het erover eens dat vrijwel alle vormen van mishandeling, misbruik en verwaarlozing negatieve emotionele/psychologische boodschappen overbrengen naar de slachtoffers ervan. Dientengevolge kan elke vorm van maltraitering (mishandeling, misbruik en verwaarlozing) als emotionele maltraitering worden beschouwd.

http://www.stopkindermishandeling.nl/stopkindermishandeling/stop_img/documentatie/Criteria_kindermishandeling.doc,

Terwijl tegenwoordig steeds stalen buispalen worden toegepast (ingedreven met een valblok, niet met een puls) wordt toch nog steeds gesproken over "pulsen". Dientengevolge wordt met "pulsen" in het huidige taalgebruik vrijwel altijd bedoeld "het heien van een stalen buispaal".

http://www.walinco.nl/main_nl.htm

Het essay is een literaire vorm die, in tegenstelling tot academische en journalistieke analyses, de grenzen van disciplines overschrijdt en dientengevolge geen strikte etiquette kent.

http://www.felix.meritis.nl/fmintronl.htm#Onderwijs

Vermoedelijk heeft de regionale brandweer de gewijzigde bouwtekeningen voor de samenvoeging van de panden Haven 154 en 156 in 1993, waarop de opslagbestemming voor de eerste verdieping was veranderd in een horecabestemming, niet goedgekeurd. Dientengevolge werd een bouwvergunning voor de eerste verdieping afgegeven die niet aan de brandveiligheidseisen voldeed.

http://www.edam-volendam.nl/

Luisteraars van Radio 538 en Sky Radio hebben verhoudingsgewijs een positieve houding ten opzicht van reclame en zijn dientengevolge ook wat meer ontvankelijk voor commercials.

http://www.radionieuws.nl/

Vanaf de Tweede Wereldoorlog werden in hoog tempo betere anesthesietechnieken ingevoerd op de operatiekamer. Deze vooruitgang in de anesthesiologie werd op de voet gevolgd door de chirurgie. Ingewikkelder en dientengevolge langduriger operaties konden worden uitgevoerd bij ernstig zieke patiënten.

http://www.lumc.nl/nieuws/archief/oratieteksten/oratieberg.html,