dienvolgens


dienvolgens 1.0

((vooral) in België, formeel, verouderend)

als gevolg van het genoemde; als gevolg van die zaak; als gevolg daarvan; daardoor; derhalve

Algemene voorbeelden


De auteurs zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud, de interpretatie en de toepassing ervan en zij zijn dienvolgens niet aansprakelijk voor gebeurlijke schade die eruit voortvloeit.

http://www.sportlief.be/index.php/homepage/extra

De regering voert voor ondernemingen de verplichting in jaarlijks een sociale balans op te stellen. Tegelijk besliste ze een Hoge Raad voor de Werkgelegenheid op te richten. Die twee beslissingen hebben op het eerste gezicht niets met elkaar te maken. De eerste is evenwel een uitvinding van PS-minister van Economische Zaken Elio Di Rupo en lag onder CVP-vuur. De tweede beslissing werd voorgesteld door CVP-minister van Arbeid Miet Smet en lag dienvolgens onder PS-vuur.

De Standaard,

Veelal komt het ook voor dat de jongere een zekere schuchterheid toont en een angst tegenover het mysterie van de voortplanting, en diensvolgens tegenover het meisje.

http://users.skynet.be/sky50779/seks.htm

'Goedenavond.' Zij: 'Mag ik u zoenen?' Voor haar geringe kaakwijdte verwijs ik naar prof. dr. E. Blancquaert, Practische Uitspraakleer van de Nederlandsche Taal, Antwerpen, 1934, pp. 7374. Nochtans foneerde zij niet 'kus'. 'Zeker,' zei ik, 'maar wat, zo mij dienvolgens een erectie overkwam, als u mij deze uiting toestaat. Veel hangt immers af van waar u met uw handen blijft, mij om het middel vat of bij de oren grijpt, u weet hoe dit soms gaat.'

Vier scabreuze, Pol Hoste,

De architect liet in de overeenkomst met de heer V.B. opnemen dat zijn aansprakelijkheid contractueel beperkt is tot de door hem veroorzaakte schade. Hij laat gelden dat hij dienvolgens niet moet instaan voor de schade die wordt veroorzaakt door de fout van de aannemer.

https://www.belexa.be/news.php?id=33,

Geheime stemming : 93 leden hebben het voorstel van de bijzondere commissie goedgekeurd. 23 leden hebben het voorstel van de bijzondere commissie niet goedgekeurd. Dienvolgens heeft de Kamer het door de bijzondere commissie geformuleerd voorstel aangenomen.

https://www.dekamer.be/kvvcr/showpage.cfm?section=newsletter&language=nl&html=/site/wwwroot/newsletter/54-140_nl.html,

Tijdens haar zitting van 9 maart 2010 besliste de Nederlandstalige Kamer van de Disciplinaire Commissie van de KBRSF [...] de verantwoordelijke persoon te veroordelen tot: diskwalificatie van de combinatie voor alle proeven van de CEN te Tessenderlo en dienvolgens de teruggave van het tijdens die wedstrijd gewonnen prijzengeld, stalplaten en erelinten.

https://app.equibel.be/prg/news/article.php?id=2050,