diplomaat


diplomaat 1.0

iemand die de buitenlandse aangelegenheden van een land behartigt, die onderhandelingen voert met of belangen vertegenwoordigt bij andere mogendheden en beschermd wordt door het internationale recht; diplomatieke vertegenwoordiger

Semagram (extra betekenisinformatie)


Een diplomaat…

is een vertegenwoordiger; is een persoon

 • [Functie] dient relaties met andere landen te onderhouden of te verbeteren
 • [Woongebied] woont in het buitenland
 • [Eigenschap of hoedanigheid algemeen] wordt beschermd door het internationale recht; geniet diplomatieke onschendbaarheid
 • [Geslacht] is een man of een vrouw
 • [Activiteit of handeling] behartigt de buitenlandse aangelegenheden van een land; voert onderhandelingen met andere landen; vertegenwoordigt belangen bij andere mogendheden; vertegenwoordigt een land; onderhoudt relaties met een land, landen; bemiddelt tussen landen
 • [Oorzaak, reden of aanleiding] oefent zijn functie uit voor zijn beroep
 • [Omstandigheid] geniet uit hoofde van zijn functie enkele privileges
 • [Voorbeeld of specimen] is bv. een ambassadeur

Algemene voorbeelden


De afgelopen jaren hebben diplomaten die gestationeerd zijn in steden waar het leven erg duur is, zoals Tokyo, toestemming gevraagd om bijbaantjes als ober te nemen. Met hun salaris kunnen ze niet in de stijl leven die van een diplomaat wordt verwacht, vinden ze.

De Standaard,

Hoe moet het ooit iets worden tussen Nederland en Frankrijk als het laatste land een ambassadeur in Den Haag parachuteert die zo weinig pogingen doet om in te burgeren? Zou het misschien toch niet een goed idee zijn ook diplomaten te verplichten tot een 'inburgeringscontract': verplichting tot het leren van de taal, 'full time' woonachtig in Nederland en een verplichting tot het open houden der gordijnen 's avonds teneinde het contact met het gewone volk niet te verliezen.

NRC,

Presidentskandidaat Edouard Balladur moet toegeven dat hij iemand illegaal heeft laten afluisteren. Zijn belangrijkste bondgenoot, minister van binnenlandse zaken 'Charley' Pasqua, beschuldigt prompt Amerikaanse diplomaten van spionage. Minister van buitenlandse zaken Alain Juppé, bondgenoot van Balladurs concurrent Jacques Chirac, is woedend op Pasqua. De Amerikaanse ambassade beschuldigt Pasqua van leugens.

NRC,

In Sarajevo maken de VN zich grote zorgen over de toekomst van het lopende bestand nu het vredesoverleg muurvast zit [...] en ook de spanningen tussen de Bosnische Kroaten en de moslims toenemen. Het vredesoverleg zit muurvast. Diplomaten van de vijf landen van de contactgroep zijn er niet in geslaagd de Bosnische Serviërs ertoe over te halen zoveel water in de wijn te doen dat een basis voor overleg over het vredesplan van de contactgroep ontstaat.

NRC,

In kringen van Westerse diplomaten in Zagreb groeit de hoop dat de Kroatische regering er alsnog toe kan worden overgehaald de aanwezigheid van de VN-vredesmacht in de Kroatische Krajina te verlengen. De regering in Zagreb staat al weken onder zware diplomatieke druk om haar besluit het mandaat van de VN-vredesmacht in de Krajina niet te verlengen, te herzien. Buitenlandse diplomaten, ministers en onderhandelaars praten vrijwel dagelijks op de autoriteiten in Zagreb in en dreigen met diplomatieke en economische consequenties als de Kroaten de VN-vredesmacht alsnog wegsturen.

NRC,

Libanon heeft gisteren de diplomatieke betrekkingen met Irak verbroken nadat Bagdad had geweigerd de diplomatieke onschendbaarheid op te heffen van twee diplomaten die in Beiroet zijn gearresteerd op beschuldiging van moord op een vooraanstaande Iraakse dissident. De resterende Iraakse diplomaten moeten het land binnen 72 uur verlaten.

NRC,

Combinatiemogelijkheden


als subject bij een werkwoord


 • bemiddelen
 • onderhandelen
 • vertegenwoordigen

Volgens Israëlische kranten bemiddelen Egyptische diplomaten reeds enkele dagen, nog zonder succes, tussen het Palestijnse zelfbestuur en Hamas over onder meer het stopzetten van aanvallen tegen Israëlische doelen.

NRC,

De ontwapeningsconferentie in Genève bereikte in de herfst van 1992 na tien jaar onderhandelen een akkoord over de tekst van het verdrag dat "ontwikkeling, productie, opslag en gebruik" van chemische wapens verbiedt. De OPCW krijgt een uitgebreide bevoegdheid tot controles, zowel in militaire instellingen als bij de chemische industrie. Diplomaten onderhandelen nog altijd over de details uit de conventie.

De Standaard,

Normaal hoeven de reisverslagen in Rails aan slechts twee simpele voorwaarden te voldoen: in het land van bestemming moeten treinen rijden, en het moet mogelijk zijn het verslag na te reizen. Koeweit voldoet aan geen van deze eisen [...]. Voor de koespecial besloot Rails alle principes terzijde te schuiven en toch naar dit land te vertrekken. Maar zo makkelijk ging dat niet. Uren hebben hun diplomaten onderhandeld met de diplomaten van de Koeweitse ambassade in Den Haag, en met de Nederlandse ambassade in Koeweit, en met Koeweitse ministeries, en met Koeweitse veiligheidsdiensten, en met Koeweitse reisorganisaties die het geen tittel leek te schelen dat er reclame voor het land gemaakt zou worden.

Het leukste jaar uit de geschiedenis van de mensheid, Ronald Giphart,

Een ambassadeur is een diplomaat die België vertegenwoordigt in opdracht van het ministerie van Buitenlandse Zaken. Hij levert openbare diensten aan Belgen in het buitenland en verleent in uiterste nood bijstand aan reizigers [...]. Consulaten worden waargenomen door consuls die in een specifiek land of een bepaalde stad een handelsmissie voor België hebben.

http://www.femistyle.be/nl/travel/algemeen/ambassades.shtml

Gedurende de voorbije jaren is, conform het sleutelbegrip van federale loyauteit, de samenwerking met Gemeenschappen en Gewesten steeds georganiseerder en vlotter verlopen. Aldus vertegenwoordigt elke Belgische diplomaat met overtuiging de federale en regionale belangen van dit land.

De Standaard,

als object bij een werkwoord


 • een diplomaat, diplomaten doden
 • een diplomaat, diplomaten vermoorden

Tot de te verbieden groepen behoren onder andere 17 November, die vorig jaar in Athene een Britse diplomaat vermoordde, de Bevrijdingstijgers van Tamil Eelam, de Koerdische Arbeiderspartij (PKK), al-Qaeda van de Saudiër Osama bin Laden, de Iraanse oppositiegroep Mujahedeen Khalq, de Palestijnse Islamitische Jihad en de Gewapende Islamitische Groep (GIA) uit Algerije.

http://oud.refdag.nl/bui/010301bui01.html,

De veiligheidsmaatregelen rondom Amerikaanse diplomaten op het consulaat in Karachi en de ambassade in Islamabad zijn sterk opgevoerd. De twee diplomaten werden gisteren gedood toen hun bestelbusje door drie onbekende mannen onder vuur werd genomen. Een derde Amerikaan overleefde de aanslag.

NRC,

In maart 1973 werden bij een gijzelingsactie in de Saudi-Arabische ambassade in Khartum (Sudan) naast de Belgische zaakgelastigde ook twee Amerikaanse diplomaten vermoord.

De Standaard,

De Britse minister voor Noordierse zaken, Sir Patrick Mayhew, verwijt Washington te meten met twee maten. "Ik wijs erop dat nadat (deze week) twee Amerikaanse diplomaten tragisch waren vermoord in Pakistan, Washington opriep het internationale terrorisme te bestrijden", zei hij. "Maar wij hebben 3.000 doden als gevolg van het terrorisme (van de IRA)."

NRC,

met koppelwerkwoord


 • diplomaat worden
 • diplomaat zijn

Na zijn studie had de Baron eerst als officier in de tropen gediend, waarna hij, veertig jaar oud, diplomaat was geworden, niet tot de hoogste posten stijgend, evenmin als in het leger, maar gerespecteerd om zijn rustige kracht [...] en de bekwame wijze waarop hij enige delicate missies had vervuld.

Requiem voor een vriend, J.J. Voskuil,

Van Gulik begon altijd met de taal van het land te leren, als hij die taal al niet kende. Hij was nooit alleen diplomaat want hij beoefende ook de wetenschap, in zijn geval die van de Oosterse talen, maar hij hield er niet van zich te beperken en daarom verdiepte hij zich in de sociologie van de landen waar hij zich te onzer vertegenwoordiging vestigde, en in het recht, en vooral de kunst, inclusief de muziek - zelf speelde hij de zevensnarige luit.

De doosjesvuller en andere vondsten, Janwillem van de Wetering,

met adjectief ervoor


 • een westers diplomaat
 • een Amerikaanse diplomaat
 • een Belgische diplomaat
 • een Europese diplomaat
 • een Nederlandse diplomaat
 • een Russische diplomaat
 • Amerikaanse diplomaten
 • Nederlandse diplomaten
 • westerse diplomaten

"Er zijn nu meer ontwapeningsbesprekingen dan ooit tevoren en de potentiële resultaten zijn groter dan ooit tevoren. Maar het is ook veel ingewikkelder om een veelvoud aan regionale en andere belangen met elkaar te verzoenen", zegt een westers diplomaat.

De Standaard,

In de affaire rondom de Amerikaanse dubbelagent Aldrich Ames, een kwestie die volgens Rusland om politieke redenen wordt opgeklopt, heeft Moskou gisteren een Amerikaanse diplomaat uitgewezen. De uitwijzing is bedoeld als vergelding voor de uitwijzing van een Russische diplomaat die vorige week door Washington werd beschuldigd van het onderhouden van contacten met Ames.

NRC,

Ook een missie van vertegenwoordigers van francofone landen kwam gisteren in Burundi aan voor een tweedaags bezoek "om de Burundi's te zeggen dat ze een vreedzame oplossing voor hun problemen moeten vinden", aldus een Belgische diplomaat.

NRC,

Een Europese diplomaat in Mexico-Stad zei niet lang geleden: "De VS hebben er belang bij dat Mexico stabiel blijft onder leiding van de PRI - en dat geldt voor ons Europeanen net zo".

NRC,

Een Nederlandse diplomaat zei niet te verwachten dat de NAVO-lidstaten bereid zullen zijn om meer militairen onder VN-vlag naar Bosnië te sturen.

NRC,

Er is hoop dat het internationale embargo tegen Haiti kan worden aangescherpt, zodat de militaire junta daar plaats kan maken voor de gekozen president Aristide. De Amerikaanse diplomaten werken hard aan dergelijke internatonale constructies, maar moeten het zonder het cement van de presidentiële macht stellen.

NRC,

Over B.V., die wordt vastgehouden in Tetouane op betichting van smokkel, verklaarde de minister dat Belgische diplomaten toezien op een korrekt proces, de bijstand door een advokaat en/of tolk, en het kontakt met het thuisfront.

De Standaard,

Nederlandse diplomaten hebben in het verleden een rol gespeeld bij het bereiken van akkoorden tussen Colombiaanse guerrillagroepen en de regering.

NRC,

Polen, Tsjechië en Hongarije lopen voorop met hun kansen om Navo-lid te worden. Maar voor andere voormalige kommunistische landen is het bijna zeker dat ze niet bij de alliantie kunnen komen. Westerse diplomaten zeggen dat de 16 leden tellende Navo hooguit drie tot vier nieuwe leden kan opnemen.

De Standaard,

met voorzetselgroep


Voorzetsel: in

 • een diplomaat in Sarajevo
 • een diplomaat in Zwitserland
 • diplomaten in Brussel
 • diplomaten in Colombo
 • diplomaten in Genève
 • diplomaten in Moskou
 • diplomaten in Zagreb
 • diplomaten in Japan
 • diplomaten in Libië

"Drie zaken baren me zorgen", vertelt een hoge westerse diplomaat in Sarajevo. "De kwestie van de oorlogsmisdadigers, de vrijheid van beweging en de terugkeer van de vluchtelingen. Als we op die terreinen geen vooruitgang boeken, kan Dayton nog een kolossale mislukking blijken." Het Dayton-akkoord werd aan de sceptische Moslims in Bosnië en aan de wereld verkocht als een rechtvaardig vredesakkoord.

De Standaard,

De aanslag van zondag vond plaats vier dagen nadat de op een na hoogste Egyptische diplomaat in Zwitserland, Alaa el-Din Nazmi, in Genève werd vermoord.

De Standaard,

Diplomaten in Brussel volgen met gekromde tenen de ontwikkelingen in de visserij-oorlog tussen de EU en Canada.

NRC,

"De militairen kunnen zich hier tegenwoordig bijna alles permitteren, zonder dat iemand ze ook maar iets in de weg legt", verklaart een diplomaat in Colombo. Toch geloven de meeste waarnemers dat de generaals uiteindelijk wel onder de duim zijn te houden, wanneer de regering werkelijk vrede wil.

NRC,

Diplomaten in Genève houden rekening met de mogelijkheid dat Washington zal proberen Owen als Joegoslavië-bemiddelaar aan de kant te zetten.

NRC,

Rusland wil toestemming voor eigen Russische vredesoperaties in de ex-Sovjet-republieken onder de vlag van de Verenigde Naties. En Rusland dreigt met krachtige maatregelen tegen republieken die hun Russische minderheden 'discrimineren'. Westerse diplomaten in Moskou hebben voor deze verharding begrip kunnen opbrengen omdat Jeltsins team onder druk leek te staan van het onontbeerlijke leger en van de naderende verkiezingen.

NRC,

In kringen van Westerse diplomaten in Zagreb groeit de hoop dat de Kroatische regering er alsnog toe kan worden overgehaald de aanwezigheid van de VN-vredesmacht in de Kroatische Krajina te verlengen.

NRC,

Westerse en Aziatische diplomaten in Japan zeiden vandaag dat de onderzeeërs niet meer bewapend zijn en dat de boten, mochten ze toch in de vaart worden gebracht, geen enkele bedreiging kunnen vormen voor Noord-Korea's buurlanden.

NRC,

Westerse diplomaten in Libië hebben gisteren bevestigd dat een dag of tien geleden in het gebied van Misrata een poging tot opstand tegen het bewind van kolonel Moammar Gaddafi is onderdrukt.

NRC,

Voorzetsel: op

 • diplomaat op een ambassade
 • diplomaat op de Franse ambassade
 • diplomaat op de Noorse ambassade
 • diplomaten op een consulaat
 • diplomaten op een ambassade
 • diplomaten op ambassades

De bekendste aanslag had in 1972 plaats. Het Rode Leger eiste toen de verantwoordelijkheid op voor de moord op 26 toeristen op het vliegveld van Tel Aviv. De aanslag was volgens het Rode Leger gericht tegen het 'imperialisme en zionisme'. In 1974 gijzelden leden van de organisatie diplomaten op de Franse ambassade in Den Haag.

NRC,

De VN-coördinator woont in Gaza, in een afgebladderde villa vlak aan zee die tevens als kantoor dient. Hij brengt zijn weekeinden in Tel Aviv door. Daar woont zijn vrouw, die diplomaat is op de Noorse ambassade.

NRC,

Bill Clinton, reageerde gisteren met afschuw op de dood van de diplomaten [...]. "Aanslagen als deze moeten de internationale gemeenschap sterken in de overtuiging dat het terrorisme overal moeten worden uitgeroeid", aldus Clinton. De veiligheidsmaatregelen rondom Amerikaanse diplomaten op het consulaat in Karachi en de ambassade in Islamabad zijn sterk opgevoerd.

NRC,

Ook in de ontwikkelingslanden zelf moet de hulp worden 'geprofessionaliseerd'. In de tien landen waarop de hulp zich concentreert moeten grote veldkantoren worden opgezet, die worden bemand door werknemers die in staat zijn tot uitvoerig overleg met de lokale autoriteiten. Tot nu toe werd de ontwikkelingshulp uitgevoerd door diplomaten op ambassades.

NRC,

Voorzetsel: van

 • een diplomaat van een ambassade
 • de Amerikaanse ambassade in Madrid, de Ethiopische ambassade in Rome]

"Het valt moeilijk te begrijpen hoe de regering van een modern, westers land met voldoende experts tot haar beschikking zich kan verbinden met deze artikelenreeks die valse informatie bevat", zei Brian Carlson, een diplomaat van de Amerikaanse ambassade in Madrid.

De Standaard,

Ethiopische voetbalploeg vraagt asiel in Italië [...]. Manager Alvaro Benedetti van het hotel zei dat de hele ploeg na het avondmaal naar de kamers ging. Voor dag en dauw [...] vertrokken de zestien. Slechts twee spelers, de coach en vier stafleden bleven achter. Bekele Bengessa, een diplomaat van de Ethiopische ambassade in Rome, zorgde er voor dat ze terug naar huis konden keren. De voor zondag voorziene match in Marokko werd afgelast.

De Standaard,

 • diplomaten van Ecuador
 • diplomaten van Peru

Hoge diplomaten van Peru en Ecuador zullen elkaar vandaag in de Braziliaanse stad Rio de Janeiro ontmoeten om naar een diplomatieke oplossing te zoeken voor het nu zes dagen oude grensconflict tussen de twee landen.

NRC,

voorafgegaan door als


 • als diplomaat

De auteur verliet op 15-jarige leeftijd zijn geboorteland, maakte carrière als diplomaat en woont pas sinds 1995 weer definitief in Nederland.

http://users.pandora.be/DarwinSteel/recensies/teksten/matses.htm

Als diplomaat heeft hij een lange carrière achter de rug die hem voerde naar onder meer Moskou, Brussel, Washington en Belgrado.

NRC,

Hij was graag ver van huis, levend uit de koffer, eerst als bestuursambtenaar in Hollandia en daarna als diplomaat in onder meer Dacca, Luanda, New York, Teheran, vaak op plaatsen waar zijn collega's op Buitenlandse Zaken hem niet om zullen hebben benijd.

http://www.nrc.nl/W2/Nieuws/2001/03/10/Rtv/02.html,

Woordfamilie


Als deel van een afleiding


Als deel van een afleiding


Als rechterlid in samenstellingen en samenkoppelingen


Als linkerlid in samenstellingen en samenkoppelingen


diplomaat 2.0

iemand die in het dagelijks leven als een diplomaat te werk gaat, in het bijzonder: iemand die zich met grote omzichtigheid pleegt te uiten; diplomatiek iemand

Betekenisbetrekking


metafoor
Betrokken betekenissen 1.0 : 2.0

Semagram (extra betekenisinformatie)


Een diplomaat…

is een persoon

 • [Eigenschap of hoedanigheid algemeen] is diplomatiek
 • [Gedrag] gaat in het dagelijks leven als een diplomaat te werk; pleegt zich met grote omzichtigheid te uiten

  Combinatiemogelijkheden


  met koppelwerkwoord


  • een diplomaat zijn

  Meester M. is een toonbeeld van een succesvolle man die principes nastreeft zonder daarbij aan persoonlijkheid in te boeten. Mr. M. is een gewiekst strafpleiter en een strateeg. Hij is een diplomaat en een gevreesd opponent voor de advocaat van de tegenpartij. Hij is aardig, goed gekleed en geniet aanzien.

  http://glamour.blog.nl/columns/2010/02/04/daves-column-verering

  Groeneveld treedt niet vaak op de voorgrond. Hij is een diplomaat in een circuit dat wordt gedomineerd door grote ego's. Maar de lijst van topspelers met wie hij heeft gewerkt, is lang. De voormalige nummer 7 van de Nederlandse ranglijst begon in 1991 als hitting partner van de toenmalige nummer één Monica Seles. Daarna coachte hij uiteenlopende speelsters en spelers als Mary Pierce, Arantxa Sanchez, Michael Stich, Greg Rusedski en Mario Ancic.

  http://www.ad.nl/ad/nl/4566/Geld/article/detail/332781/2009/05/23/Een-diplomaat-tussen-al-die-grote-ego-s.dhtml,

  Marijke van Oosterzee, directeur en communicatietrainer bij Acte de Présence: 'Een verademing. Hier is weer een gewone Hollandse jongen aan het woord. Ik weet niet hoe goed hij als trainer is, want daar heb ik geen verstand van. Maar zijn presentatie is uitstekend. Hij is open, hij kijkt met open vizier. En hij luistert goed - dat hoor je aan de pauze die hij steeds laat vallen na een vraag. Bovendien gaat hij heel precies op de vraag in. Hij is ook een man met ronde hoeken, een diplomaat, dat kun je zien. Maar dat betekent niet dat hij niet optreedt.'

  http://www.volkskrant.nl/vk/nl/2844/Archief/archief/article/detail/608858/2001/12/08/Ronald-Koeman.dhtml,

  voorafgegaan door als


  • als diplomaat

  Is Hiddink de afgelopen tijd vooral als diplomaat door het leven gegaan, de komende dagen is hij weer gewoon trainer. Tijdens een partijtje golf werd besloten dat Dennis Bergkamp weer schaduwspits wordt. De Inter-speler heeft die wens zelf geuit.

  NRC,