diplomatieke vertegenwoordiger


diplomatieke vertegenwoordiger 1.0

iemand die de buitenlandse aangelegenheden van een land behartigt, die onderhandelingen voert met of belangen vertegenwoordigt bij andere mogendheden en beschermd wordt door het internationale recht

Semagram (extra betekenisinformatie)


Een diplomatieke vertegenwoordiger…

is een vertegenwoordiger; is een persoon

   Algemene voorbeelden


   Als u in het buitenland in moeilijkheden komt die u niet zelf kunt oplossen, dan kunt u hulp vragen aan de in dat land gevestigde Nederlandse ambassade of het Nederlandse consulaat. De mogelijkheden van de diplomatieke vertegenwoordigers zijn wel beperkt. Zij geven alleen consulaire bijstand als het echt nodig is en indien een reiziger zichzelf niet verder kan helpen .

   http://www.quantrill.nl/nieuws/ambassades.shtml

   Bij de lijst van diplomatieke vertegenwoordigers kon de aandachtige toehoorder gisteren in Leuven één groot hiaat ontdekken: de ambassadeurs van Griekenland en Cyprus waren aanwezig, maar de Turkse ambassadeur niet. Geen onopvallend gegeven, gezien de recente strubbelingen tussen de oude aartsvijanden rond het eilandje Imia.

   De Standaard,