directe actie


directe actie 1.0

actie door middel van stakingen, demonstraties, bezettingen, enz.

Algemene voorbeelden


Anti-autoritairen pleiten voor (vormen van) basisdemocratie waarin autonomie, (horizontale) zelforganisatie, solidariteit en samenwerking centrale begrippen zijn. En omdat doel en middelen voor hen dezelfde zijn kiest men doorgaans voor de directe actie. Directe actie is echter geen garantie voor succes en effectiviteit. Ook bij directe actie is het van belang duidelijke doelen te stellen. Doelen die liefst een duurzaam resultaat behelzen en verder gaan dan het organiseren van het 'actiemoment' an sich.

http://squat.net/eurodusnie/articles/dusnieuws/2002/veilig.htm,