donateur


donateur 1.0

iemand die gedurende een bepaalde periode een structurele, geldelijke bijdrage levert aan een stichting of vereniging; iemand die een donatie, een gift, een schenking doet aan een stichting of vereniging; iemand die geld doneert

Semagram


Een donateur…

is een persoon

 • [Activiteit of handeling] levert gedurende een bepaalde periode een structurele, geldelijke bijdrage aan een stichting of vereniging; doet een donatie, een gift, een schenking; doneert

  Algemene voorbeelden


  Ook een enkele uitschieter is te vermelden. Een donateur van het eerste uur heeft dit jaar een topdonatie gedaan van F 500,00. De aanmeldingen via het internet lopen niet zo hard.

  http://hklinken.www.cistron.nl/kinderboerderij.htm,

  Behalve een financiële bijdrage wordt van donateurs gevraagd om zelf één extra donateur aan te brengen.

  Meppeler Courant,

  Hoe vanzelfsprekend de plek van een dierenambulance ook geworden is, de financiering is nog steeds grotendeels gebaseerd op vrijwillige bijdragen. Collectes, donateurs en sponsors zijn voor de DAN van levensbelang.

  http://www.xs4all.nl/~teledier/keuze.html

  Combinatiemogelijkheden


  als subject bij een werkwoord


  • betalen
  • ontvangen

  Share your Miles, een initiatief van Haarlemmer L. Fretz, zoekt donateurs die op een gezamenlijke rekening airmiles sparen voor een goed doel. De gespaarde miles zijn bestemd voor reizen en dagtochten van langdurig zieken, geestelijk en lichamelijk gehandicapten, hulpbehoevende ouderen en kinderen en hun begeleiders. Donateurs betalen tien gulden en ontvangen daarvoor een airmiles-pas en vier keer per jaar een nieuwsbulletin.

  NRC,

  Voor 2002 is de minimum bijdrage op ƒ 45,- gesteld. Donateurs ontvangen tweemaal per jaar een bulletin met artikelen over de geschiedenis van de Zeeuwse kerken en andere onderwerpen die hiermede in verband staan.

  http://www.zeeuwsarchief.nl/verenigingen/sozk.htm

  als object bij een werkwoord


  • donateurs werven

  Het bestuur probeert door middel van het schrijven eveneens nieuwe donateurs te werven. Het donateurschap kost een tientje per jaar.

  Meppeler Courant,

  met koppelwerkwoord


  • donateur worden
  • donateur zijn

  Steun het wetenschappelijk aidsonderzoek en word donateur.

  http://www.aidsfonds.nl/

  Vindt u ook dat Kattendorp zijn eigen, speciale plaats in de Nederlandse dierenbescherming moet blijven behouden, dan kunt u donateur worden.

  http://www.a1.nl/homepages/dbalmelo/boekje_juni_2000.htm,

  Ik ben donateur van Natuurmonumenten. De natuur gaat me aan het hart.

  Meppeler Courant,

  met adjectief ervoor


  • nieuwe donateurs

  In november is het Wereld Natuur Fonds een actie begonnen waarbij nieuwe donateurs bij het aangaan van hun donateurschap een fraai zilveren beeldje ontvangen van twee konikpaarden.

  http://www.recreatieruiter.nl/indexinfo.htm

  met voorzetselgroep


  Voorzetsel: van

  • donateur van Crescendo
  • donateur van Novib
  • donateur van de stichting
  • donateur van de vereniging

  Zaterdag gaan zo'n 45 leden van de vereniging op pad; huis aan huis zullen de inwoners van de gemeente Ruinen worden bezocht met het verzoek om voor 15 gulden per jaar donateur van Crescendo te worden.

  Meppeler Courant,

  Wat kun je zelf doen? Je kunt je aanmelden als lid of donateur van Novib (Steun Novib), want hoe meer mensen meedoen, hoe sterker we staan.

  http://www.novib.nl/

  Wij willen bewerkstelligen dat alle betrokkenen in het gebied bereid zijn samen te werken aan een herstelplan, waardoor de cultuurhistorische waarde, de landschappelijke kwaliteit en de recreatieve waarde beter tot hun recht kunnen komen. Hiervoor zijn ook meer vrienden van Fort de Roovere en de West Brabantse Waterlinie nodig. Als u deze activiteiten wilt steunen, wordt dan donateur van de stichting voor 18 euro per jaar.

  http://www.westbrabantsewaterlinie.nl/roovere.htm

  Personen, instellingen, bedrijven die de vereniging willen steunen, kunnen dit o.a. doen door donateur van de vereniging te worden.

  http://www.leefbaarveldhoven.nl/

  in voorzetselgroep


  • de bijdragen van donateurs
  • giften van donateurs
  • de hulp van donateurs
  • steun van donateurs

  Tezamen met subsidie van de gemeente, zijn de bijdragen van onze donateurs een belangrijke bron van inkomsten.

  http://hklinken.www.cistron.nl/kinderboerderij.htm,

  De Apenhof ontvangt geen subsidie en draait op giften van donateurs en de Nederlandse Stichting voor Hulp aan Dieren.

  http://www.nshd.nl/zodiak/index.html,

  "Ik wil liever niet dat dit interview om mij draait, het gaat om de NFS, daar heb ik mij voor ingezet. Weet je, de NFS kan alleen met de hulp van meer donateurs haar doelen bereiken."

  http://www.stotteren.nl/nvst/,

  Circa 60 vrijwilligers en enkele betaalde werknemers hebben zich, vaak met de welwillende medewerking van incidentele sponsors en met steun van een aantal donateurs, in de afgelopen jaren sterk gemaakt voor ontvangst en rondleidingen van de bezoekers, herstelen bouwwerkzaamheden en de organisatie van evenementen.

  http://www.crewstart.com/PampusPost/jaarverslag2000/jaarverslag2000.html,

  • het werven van donateurs

  De Ruiner hulpstichting reist nog om de drie weken met goederen naar de omgeving van Piatra Neamt. Daar zijn door de organisatie financieel twee opvanghuizen voor zwerfjongeren en een opvanghuis voor 'weggooi-kinderen' geadopteerd. De stichting is daarom begonnen met het werven van donateurs om een vaste financiele basis te verwerven.

  Meppeler Courant,

  Het werven van donateurs blijft een voortdurend punt van aandacht.

  http://hklinken.www.cistron.nl/kinderboerderij.htm,

  • afhankelijk van donateurs

  Naarmate de verkiezingscampagnes steeds meer geld opslokten, groeide de nood van politici aan financiële steun van burgers en vooral bedrijven. Dat maakte sommigen van hen ook afhankelijk van hun donateurs.

  De Standaard,

  met substantief ervoor


  • het aantal donateurs
  • een groot aantal donateurs

  Hoewel haar toppositie niet wordt bedreigd, heeft de Nederlandse tak van Foster Parents Plan in de afgelopen drie jaar met lede ogen moeten aanzien hoe het aantal donateurs met 100.000 afnam tot 320.000 op dit moment.

  De Telegraaf,

  Men beschikte over goede apparatuur, er waren genoeg vrijwilligers om leuke programma's te maken en een groot aantal donateurs zorgden voor een min of meer constante inkomstenbron.

  http://www.radio0162.nl/

  met telwoord ervoor


  • 700 donateurs
  • 1.000.000 donateurs
  • (ruim) honderd donateurs

  De vereniging krijgt haar inkomsten uit contributie, een gemeentelijke subsidie van 4000 gulden én de steun van dik 700 donateurs.

  Meppeler Courant,

  Wereldwijd kan Dokters van de Wereld rekenen op steun van meer dan 1.000.000 donateurs en vele (internationale) overheden en organisaties.

  http://www.doktersvandewereld.org/wiezijnwij.php

  Een donateursactie om de binding tussen inwoners en Maatschappij te verstevigen, leverde ruim honderd donateurs op.

  Meppeler Courant,

  met bezittelijk voornaamwoord


  • haar donateurs
  • onze donateurs

  Naar schatting 35.000 Nederlanders hebben een vorm van afasie. Dankzij haar donateurs kon de Hersenstichting Nederland bijdragen aan de ontwikkeling van Kompro 2000. Dit is een computer-oefenprogramma dat de Afasie Vereniging Nederland heeft ontwikkeld.

  http://62.250.157.96/brain/brain.cgi?page=frames_frontpage.html_id=

  Wij bedanken onze donateurs voor hun jaarlijkse bijdrage, door die bijdrage konden wij onze groep draaiende houden en bovendien ook elk jaar nog een bijdrage overmaken aan Amnesty Nederland.

  http://home.hetnet.nl/~bouma-4/dorpskrant-dec-2003.html,

  met ander, nevengeschikt substantief


  • lid of donateur
  • vrijwilliger of donateur
  • leden en donateurs
  • sponsors en donateurs

  In het hart van Venlo, maar vooral in de getroffen dorpen leek het wel of men, ondanks alle schade, een beetje trots was op de overstroming. Of in ieder geval op de manier waarop er werd gereageerd. In Arcen en Velden werd de klok rond zand in zakken geschept [...]. De inzet waarmee het gebeurde was dezelfde waarmee 's zomers geld wordt ingezameld voor het nieuwe gebouw van de voetbalvereniging, alleen was de vereniging nu groter, bijna het hele dorp was lid of donateur.

  NRC,

  YfC-Nederland zoekt mensen die een warm hart voor jongeren hebben en dat praktisch willen vertalen. Dit kan door vrijwilliger of donateur te worden van YfC. Youth for Christ is een vrijwilligersorganisatie voor jongeren van ongeveer 10 tot 23 jaar.

  http://www.yfc.nl/

  Leden en donateurs die onbedoeld nog niet hun lidmaatschap danwel donatie voor dit jaar hebben betaald, worden verzocht de jaarlijkse bijdrage zo snel mogelijk over te maken.

  http://www.sternklasse.nl/Nieuwsbrief/nieuwsbrief_1-1.htm,

  Uitgangspunt is dat de nieuwjaarsfeesten in Dwingeloo voor iedereen toegankelijk moeten zijn. Om de prijzen van de drankjes betaalbaar te houden, doen een groot aantal sponsors en donateurs een flinke duit in het zakje.

  Meppeler Courant,

  • donateurs en donatrices

  We zijn dringend op zoek naar donateurs en donatrices die al onze aktiviteiten een stevige financiële basis willen geven.

  http://www.antenna.nl/~assata/steun.html

  Dit aanzienlijke bedrag, het hoogste dat het Instituut ooit van de Vrienden mocht ontvangen, kon worden bijeengebracht dankzij de vrijgevigheid en standvastigheid van onze talrijke donateurs en donatrices.

  http://www.bordet.be/amis/news/69/4.htm,

  voorafgegaan door als


  • aanmelden als donateur
  • melden als donateur
  • opgeven als donateur

  U kunt zich ook aanmelden als donateur. Het minimum bedrag is f50,- per jaar.

  http://www.acm-apeldoorn.nl/start.htm

  De RLOV wordt financieel ondersteund door de gemeente Leiden. Ook kunnen mensen zich melden als donateur, maar daar steken de bestuursleden voorlopig niet teveel energie in.

  http://www.ovmagazine.nl/,

  De website is voorzien van een gastenboek waarop ieder zijn mening over Radio 0162 kan geven en ook via deze homepage kan een Dongenaar zich opgeven als donateur voor een tientje per jaar.

  http://www.radio0162.nl/

  Woordfamilie


  Als deel van een afleiding


  Als deel van een afleiding


  Als rechterlid in samenstellingen en samenkoppelingen


  Als linkerlid in samenstellingen en samenkoppelingen