donderdagmorgen


donderdagmorgen 1.0

morgen van de donderdag

Algemene voorbeelden


De Historische Vereniging [...] inventariseert, registreert en doet onderzoek aan de meer recente vondsten en tracht de aanwezige archeologische kennis te vergroten door zelfstudie en het volgen van cursussen [...]. Belangstellenden zijn van harte welkom op de donderdagmorgens tussen 09.00 uur en 12.00 uur.

http://www.oudrhenen.nl/werkgroep.asp

Ik wist dat de werkvrouw elke donderdagmorgen kwam, dat de rijkswacht zou gewaarschuwd worden en ook dat er automatisch een speurhond zou worden ingezet.

De Coltmoorden, Jef Geeraerts,

Voor de gevorderde Internetsurfer is er de mogelijkheid om nog meer te weten te komen van de inns en outs van Internet; in vijf lessen van twee uur op donderdagmorgen komt men dat alles te weten door op deze cursus in te schrijven.

http://www.hobby.nl/~afd-leiden/Website/HtmlBitje/leiden.htm#index,

De wereld keek naar Joegoslavië en Rwanda, terwijl Angola zichzelf vernietigde. Terug naar Kuito, de hel in strijklicht. Iedere donderdagmorgen hinkt de kleine processie van gebroken levens naar het Unicef-kantoortje in Kuito. Domingo leunt op twee echte ijzeren krukken. Araou heeft ze nagemaakt van hout. Delfina duwt zich vooruit met een stok. Vier jongens en vier meisjes, tussen tien en zeventien jaar oud, die een arm of een been verloren in de oorlog, en ook hun ouders.

NRC,

Op een grijze donderdagmorgen tonen de bodes hun efficiency [...]. Zodra dirigent Bernard Haitink het sein geeft voor de pauze, laten de drie bodes geroutineerd de piano en vleugel per lift verdwijnen, brengen extra pauken naar boven en schroeven en passant een lessenaar op de gewenste hoogte.

NRC,

Elke donderdagmorgen komen moeders met hun kinderen boeken inleveren en nieuwe lenen.

Reformatorisch Dagblad,

Combinatiemogelijkheden


voorafgegaan door naamvalsgenitief


(Ook met weglating van 's in gebruik.)
  • 's donderdagsmorgens
  • 's donderdagmorgens

Mochten er nog tennissers zijn, die donderdagsmorgens geen arbeidsverplichtingen hebben en graag mee willen doen, dan kan dat altijd.

http://www.tvready.nl/pdf/2009_03.pdf.,

De synodeleden spreken donderdagsmorgens allereerst over de kandidaat die wordt voorgedragen door het moderamen.

http://www.refdag.nl/artikel/1404570/Lobby+in+PKN+voor+nieuwe+preses.html,

Technische uitleg kan bij het gemeentebestuur verkregen worden 's maandag, dinsdag en donderdag morgens tussen 9u00 en 12u00.

http://www.etterbeek.irisnet.be/site/nl/administratieve_verrichtingen/ruimtelijke_ordening/openbaar_onderzoek_htm,

Donderdag was het ook hier Hemelvaart, wij waren het al vergeten dus waren erg verrast toen we woensdag te horen kregen dat we donderdag morgens alleen maar de bedden op hoefden te maken en dat we de rest van de dag vrij waren.

http://malouroosenclair.waarbenjij.nu/index?page=message&id=1744162,

donderdagmorgen 2.0

op de morgen van de donderdag; op donderdagmorgen; 's donderdagsmorgens

Algemene voorbeelden


De Belgische veterinaire diensten zijn donderdagmorgen daadwerkelijk begonnen met het opruimen van schapen en geiten die na 1 februari uit Groot-Brittannië werden ingevoerd of hiermee in contact zijn gekomen.

De Telegraaf,

Bij een zwaar verkeersongeval op de E313 in Kwaadmechelen (Ham) is donderdagmorgen een man omgekomen tijdens een filterblokkade van bouwvakkers.

Gazet van Antwerpen,

Marijke Boon zong een levensliedtekst over karnemelksepap. Dichter Hugo Claus ontving het eerste exemplaar van 'De groeten', de Gedichtendagbundel die hijzelf heeft geschreven. En Dichter des Vaderlands Gerrit Komrij presenteerde het nieuwe poëzietijdschrift Awater. Kortom: het literaire gehalte was hoog tijdens de officiële start van de Landelijke Gedichtendag donderdagmorgen in de Burgerzaal van het Rotterdamse stadhuis.

Haagsche Courant,

"Wel is het best mogelijk dat de straf lager uitvalt. Dat hangt af van de dossiers die de advocaten en experts van de verdediger donderdagmorgen om half tien in Nyon op tafel leggen bij het begin van de beroepszaak."

ANP,

De Vlaamse regering heeft de maximumduur van de leveringscontracten voor elektriciteit door producent Electrabel aan de Belgische gemeenten losgekoppeld van de levensduur van de gemengde intercommunales die instaan voor de distributie van de elektriciteit. De regering organiseerde donderdagmorgen een spoedberaad nadat een stemming in de Vlaamse Raad woensdagmiddag de Vlaamse politieke meerderheid - CVP en SP - had verdeeld.

De Standaard,

Vanaf donderdag 24 maart heeft Zuidwolde een nieuwe fotospeciaalzaak. De winkel staat op de plaats die bij veel Zuidwoldigers bekend stond als het 'eierschuurtje' van de familie Hooijer [...]. Burgemeester Kremer zal donderdagmorgen om 10.00 uur de opening verrichten.

Meppeler Courant,