doorlooptijd


doorlooptijd 1.0

hoeveelheid tijd die nodig is vooraleer de verschillende stadia van zeker proces van het begin tot het einde zijn doorlopen; tijd die de opeenvolgende fases in de afhandeling van iets in beslag nemen; volledige afhandelingstijd

Semagram


Een doorlooptijd…

is een tijd

 • [Object betroffen] heeft betrekking op het doorlopen van de verschillende fases in een proces van het begin tot het einde

  Hoofdsemagram: tijd


  Algemene voorbeelden


  De binnenvaart heeft [...] grote mogelijkheden [...]. De vaartijd naar Rotterdam van 13 uur (over de weg 3 uur, per spoor 6 uur) is in relatie tot de totale doorlooptijd van verlader naar ontvanger te verwaarlozen.

  Meppeler Courant,

  De oprichting van een kamer met drie raadsheren maakte het mogelijk meer zaken op de rol plaatsen, wat een gunstig effect had op de doorlooptijd van de procedure in cassatie.

  http://www.cass.be/cass/cass2001/cass_nl/p6.htm

  De gemiddelde tijdsduur die een procedure bij HALT in beslag nam was 39 dagen per jongere (in 1999 nog 50). Dat is vanaf de dag van de verwijzing tot de dag dat een zaak afgehandeld is [...]. Het afgelopen jaar zijn we er dus in geslaagd om die doorlooptijd flink terug te brengen.

  http://www.haltweert.tmfweb.nl/actverslag2000.htm,

  De triage-verpleegkundige geeft iedereen een kleurencode mee. Rood voor onmiddellijke behandeling, geel voor één uur wachten, groen voor twee en blauw voor drie uur. Daarnaast nam de zogeheten doorlooptijd af. Als niet iedereen door een dokter hoeft te worden gezien, kunnen patiënten sneller weer naar huis.

  de Volkskrant,