draagster


draagster 1.0

vrouw die, meestal voor haar beroep, iets draagt, bijvoorbeeld een zware last of iets belangrijks, bijvoorbeeld een vlag; vrouwelijke drager

Semagram (extra betekenisinformatie)


Een draagster…

is een vrouw; is een persoon

 • [Geslacht] is een vrouw

  Hoofdsemagram: drager


  Algemene voorbeelden


  Na in februari te zijn weggekaapt en geschonden, staat Fontana nu weer sierlijk op haar sokkel [...]. De nieuwe naam van het vrouwenbeeldje verwijst naar haar vroegere functie als draagster van een schaal in de fontein voor het station.

  Meppeler Courant,

  Woordfamilie


  Als deel van een afleiding


  Als rechterlid in samenstellingen en samenkoppelingen


  draagster 1.1

  vrouw die een doodskist of lijkbaar draagt

  Betekenisbetrekking


  specialisering
  Betrokken betekenissen 1.0 : 1.1

  Algemene voorbeelden


  Toch hebben zowel Monica Zeegers als Ria Brens een voorkeur voor vrouwelijke dragers. Zeegers: "Ik heb het gevoel dat vrouwen zich betrokkener voelen en zich minder stijf gedragen. En het minder als 'maar een baan' zien." De draagsters van Monica Zeegers zijn ook meer dan dat, het zijn gastvrouwen die samen met haar de mensen op hun gemak stellen en alert zijn op alles wat er gebeurt [...]. "Vrouwen letten op de details", verklaart Ria Brens haar voorkeur voor draagsters.

  http://www.xs4all.nl/~dood/index.html,

  Soms leken de draagwiegen op gestileerde kinderlijfjes, op doodskistjes zelfs, en in sommige worden, naast het kind, magische voorwerpen gelegd, als gaat het kind, gedragen en wel, scheep, als is de draagster een soort veerman.

  NRC,

  draagster 2.0

  vrouw die iets in haar bezit heeft of eigenaar van iets is, of vrouw die een bepaalde eigenschap heeft
  Met betrekking tot zowel stoffelijke als onstoffelijke zaken.

  Betekenisbetrekking


  metafoor
  Betrokken betekenissen 1.0 : 2.0

  Semagram (extra betekenisinformatie)


  Een draagster…

  is een vrouw; is een persoon

  • [Geslacht] is een vrouw

   Hoofdsemagram: drager


   Algemene voorbeelden


   Een team Amerikaanse wetenschappers is op zoek naar vrouwelijke vrijwilligers om de "orgasmatron" te testen, een elektronisch onderhuids implantaat dat, als alles goed loopt, in staat is om de draagster met het drukken op een knopje ogenblikkelijk een orgasme te bezorgen.

   http://www.planetinternet.be/nl/magazine/nieuws/index.html,

   Heksen zien de Godin als het begin van alles. De Godin is als Oermoeder of Moeder Aarde permanent aanwezig, ook in de winter. Zij is de draagster van het leven. Na haar zwangerschap in de winter, baart zij de God in de lente, wat zich uit in de ontluikende natuur.

   http://www.kuleuven.ac.be/thomas/actualiteit/indekijker/20/index_main.php,

   De eenvoudige contraceptieve pleister, Evra, kan wekelijks worden aangebracht en zou de draagster honderd procent moeten beschermen.

   De Standaard,

   draagster 3.0

   vrouw die een bepaald kledingstuk draagt, vaak van een bekend merk, of accessoires als hoeden, petten en sieraden of andere voorwerpen als brillen, lenzen of bepaalde onderscheidingen

   Semagram (extra betekenisinformatie)


   Een draagster…

   is een vrouw; is een persoon

   • [Geslacht] is een vrouw

    Hoofdsemagram: drager


    Algemene voorbeelden


    Zo'n type is de jonge advocate Famile Arslan, van oorsprong Turkse en trots draagster van de hoofddoek.

    De Groene Amsterdammer,

    De genodigden waren onder meer styliste Coco de Meyere die enige roem geniet als kleedster van Linda de Mol, Emily Bouwman, manager van een groot modellenbureau, en schilderes Ans Markus, bekende Nederlander sinds een uitzending van (alweer) Glamourland, en bovendien fervent draagster van Romeo Gigli, Issey Miyake èn Mart Visser.

    NRC,

    Woordfamilie


    Als rechterlid in samenstellingen en samenkoppelingen


    draagster 4.0

    vrouw die voor een bepaald begrip of idee staat of voor een bepaalde cultuur, dit begrip of idee of deze cultuur vertegenwoordigt, behartigt, belichaamt of in zich heeft, zoals een bepaalde politieke opvatting

    Semagram (extra betekenisinformatie)


    Een draagster…

    is een vrouw; is een persoon

    • [Geslacht] is een vrouw

     Hoofdsemagram: drager


     Algemene voorbeelden


     Enerzijds wil Delasalle vrij zijn, persoonlijk haar weg banen. "De expressie is het resultaat van wat je geleefd hebt. Ik ben ik en daarin verschil ik van de andere", zegt ze. Maar ook: "Ik wil vooral een vertolkster zijn: ik zou me goed voelen in een traditionele cultuur, waarvan ik de draagster zou zijn. Ik benijd zangeressen die in een groep leven."

     De Standaard,

     draagster 5.0

     vrouw die een bepaalde aandoening of een ziekte heeft of een bepaald virus in haar bloed heeft, of meer in het algemeen een bepaald gen heeft of draagt, en die deze aandoening of ziekte of dit gen meestal ook kan overdragen, vaak door erfelijke factoren

     Semagram (extra betekenisinformatie)


     Een draagster…

     is een vrouw; is een persoon

     • [Geslacht] is een vrouw

      Hoofdsemagram: drager


      Algemene voorbeelden


      De Ziekte van Fabry is zoals gezegd een erfelijke aandoening, die gelegen is op het X-chromosoom. Vrouwen hebben twee X-chromosomen en mannen slechts één. Hierdoor hebben mannen de Ziekte van Fabry en worden vrouwen draagster genoemd.

      http://www.fabry.nl/

      Combinatiemogelijkheden


      met voorzetselgroep


      Voorzetsel: van

      • draagster van een aandoening
      • draagster van een virus

      Dochters van een aangedane man zijn altijd draagsters van de aandoening, zij krijgen het X-chromosoom met het defecte gen van hun vader.

      http://www.erfocentrum.nl/erfelijkheid/aange.php

      Tweederde deel van de prostituees van Pumwani bleek toen al draagster van het virus.

      http://www.ping.be/~bwamanda/nederl/medisch/aids.htm,

      Woordfamilie


      Als rechterlid in samenstellingen en samenkoppelingen