droog brood


droog brood 1.0

brood zonder boter of beleg
Ook in de verbinding op water en droog brood in toepassing op de sobere maaltijden in de gevangenis vroeger.

Algemene voorbeelden


Wijs is het om in een tasje wat stukken droog brood mee te nemen, dat de alcohol absorbeert. Ook zure haring, zo verluidt, is een probaat middel tegen opkomende dronkenschap.

NRC,

Laster tegen geestelijke personen werd als godslastering geïnterpreteerd. De priesters en geestelijken waren de afgezanten van God. Naast de bedevaart en boete, moesten overtreders bidden om vergiffenis voor het gerecht. Een bijkomende gevangenisstraf van enkele dagen op water en droog brood was het gebruikelijke tarief hiervoor in de zestiende eeuw.

http://users.pandora.be/ludo.verhaert/koeriertjes/mrt2002.htm,