duiker


duiker 1.0

afbeelding

Bron: Stephan Borchert
( CC BY-SA 3.0 )

iemand die zich onder het wateroppervlak begeeft, meestal met persluchtflessen, vinnen en andere uitrusting, om er voor zijn beroep werkzaamheden te verrichten of er uit liefhebberij fauna en flora te verkennen; iemand die duikt

Semagram (extra betekenisinformatie)


Een duiker…

is een persoon

 • [Activiteit of handeling] begeeft zich zwemmend onder het wateroppervlak
 • [Middel] beschikt meestal over uitrusting zoals persluchtflessen, vinnen, een duikpak, een loodgordel enz.
 • [Oorzaak, reden of aanleiding] moet werkzaamheden verrichten zoals een herstelling, een berging van wat is gezonken, een reddingsoperatie uitvoeren, oesters of parels e.d. verzamelen, of doet aan onderwatersport

  Algemene voorbeelden


  Na acht uur werken komen ze met een duikerklok naar de oppervlakte, maar verblijven ze in de drukkamer. Zo worden de duikers niet telkens aan wisselende drukken blootgesteld. "Wordt een duiker moe tijdens zijn werk onder water, dan kan hij de duikerklok binnengaan, zijn helm afdoen, uitrusten, wat eten of drinken en weer verder werken."

  http://oud.refdag.nl/weet/010703weet01.html,

  Bij de meeste bergingen gebruikt Smit Tak een combinatie van twee standaardtechnieken. Met polystyreen bolletjes of lucht wordt draagvermogen gecreëerd. Daarna takelt een drijvende kraan het schip omhoog aan een strop die door duikers onder het schip door is gelegd. Deze duikers moeten daarvoor soms op enorme diepte werken.

  http://www.rnw.nl/hollandnl/html/berging011011.html,

  In 1986 raakte hij betrokken bij de veiling van de lading porselein uit de Geldermalsen, het gezonken VOC-schip dat in 1983 door de Britse duiker Michael Hatcher in de Zuid-Chinese Zee werd opgedoken.

  NRC,

  De brandweer van Antwerpen waagde zich tevergeefs op het ijs om het kind te redden. Pas drie kwartier later haalde een duiker van de kikvorsploeg van de brandweer [...] het kind uit het ijskoude water.

  De Standaard,

  Oorspronkelijk werden parels gevist in vele zeeën [...]. Veel leverde dat vissen niet op, bovendien is het gevaarlijk werk. De duiker moet lang onder water blijven om zijn werk te doen want oesters zitten erg vast en zijn moeilijk te openen. De parels die op deze manier gevonden worden zijn een bijzonderheid: het zijn "natuurlijke" parels.

  http://science.naturalis.nl/research/consulting/nel/wat-zijn-parels,

  Aan de Atlantische kant ligt Amerika's enig levend koraalrif. Hoeft het gezegd dat snorkelaars, duikers en vissers deze attractie hogelijk weten te waarderen.

  De Standaard,

  Hurghada is een kunstmatige stad aan die Rode zee. Ze is opgetrokken voor duikers en snorkelaars die van hieruit de Rode zee verkennen.

  http://users.telenet.be/tomtorfs/egypte/egypte.html,

  Woordfamilie


  Als deel van een afleiding


  Als rechterlid in samenstellingen en samenkoppelingen


  Als linkerlid in samenstellingen en samenkoppelingen


  duiker 2.0

  afbeelding

  Bron: Cody Hough
  ( CC BY-SA 3.0 )

  iemand die vanaf een hoogte met gestrekt lichaam en het hoofd neerwaarts in het water springt; iemand die een duiksprong maakt

  Semagram (extra betekenisinformatie)


  Een duiker…

  is een persoon

  • [Plaats] voert zijn duiksprong meestal in een zwembad uit of in diep natuurlijk water
  • [Activiteit of handeling] springt vaak vanaf een wipplank of platform, of vanaf een klif e.d.

   Algemene voorbeelden


   Een zwemmer springt van zijn startblok, en komt 8 meter verder weer boven water. Verder weet je dat de startblok een halve meter boven het waterniveau staat, en dat de zwemmer in het water duikt op een afstand van 1 meter van zijn startblok. De duikcurve (stippellijn op de figuur) is parabolisch van vorm [...]. Hoe diep is de duiker onder water op zijn diepste punt?

   (onbekend)

   Een springplank beweegt rond zijn evenwichtsstand wanneer een duiker er af springt.

   natuurwetenschappen.vvkso.net/Evoluti...

   Op 11 december 1896 introduceert Malpertuis [...] filmbeelden, met de Lumière-cinematograaf. Het van achter naar voren afdraaien van de film, waarbij een duiker vanuit het water weer op de springplank terecht komt, wordt als een sensatie ervaren.

   http://books.google.nl/books?id=eBvIfWtYKA4C&pg=PA110&lpg=PA110&dq=%22duiker%22+springplank&source=bl&ots=XSZ4Ytddzr&sig=VhHFGWHkb9wvq-1AcoA3sVFS_5I&hl=nl#v=onepage&q=%22duiker%22%20springplank&f=false,

   Kan je met Studio 9 Plus videobeelden achteruit afspelen? Zodat bijvoorbeeld een duiker terug op de springplank komt te staan vanuit het water?

   http://www.veit.nl/134675-achteruit-spelen-studio-8-a,

   Woordfamilie


   Als deel van een afleiding


   Als rechterlid in samenstellingen en samenkoppelingen


   duiker 2.1

   iemand die voor zijn beroep of uit liefhebberij de watersport beoefent waarbij men zo sierlijk mogelijk vanaf een plank of platform in het water springt onder uitvoering van salto's en schroefbewegingen; beoefenaar van het schoonspringen

   Betekenisbetrekking


   specialisering
   Betrokken betekenissen 2.0 : 2.1

   Semagram (extra betekenisinformatie)


   Een duiker…

   is een sporter; is een persoon

     Algemene voorbeelden


     Het 'schoonspringen' is een soort gymnastiek bestaande uit een acrobatische reeks oefeningen met als resultaat een duik in het water. Het springen kan gebeuren vanaf een verende springplank, 1 m of 3 m, het plankspringen genoemd, of vanaf een springtoren (torenplatform) met een hoogte van 5 m, 7,5 m en 10 m, het torenspringen genoemd [...]. Rond de jaren 1880 begon de eerste echte competitie [...]. Van 1912 tot 1928 werden de atleten niet enkel gequoteerd op hun sprong maar ook op basis van de behaalde rangorde bij de verschillende juryleden. Zo kon een duiker met een lagere puntenscore maar een betere rangorde toch nog goud behalen.

     http://home.scarlet.be/~fhermans/antwerpen1920/duiken.html

     Woordfamilie


     Als deel van een afleiding


     duiker 3.0

     afbeelding

     Bron: Snowmanradio
     ( CC BY 2.0 )

     zwemvogel die onder water jaagt op voedsel; vaak ook specifieker: gestroomlijnde, duikende zwemvogel uit het geslacht Gavia die in verschillende soorten vooral in open water voorkomt in de noordelijke streken van het noordelijk halfrond
     Heeft betrekking op zowel de orde, de familie en het geslacht van duikers. In de samenstellingen papegaaiduiker en kuifduiker is het tweede lid in toepassing op vogels die een soortgelijk duikgedrag vertonen als de hierboven genoemde Gavia's maar ornithologisch tot een andere soort behoren.

     Semagram (extra betekenisinformatie)


     Een duiker…

     is een vogel; is een dier

     • [Afmeting] is, afhankelijk van de soort, 60 tot 90 cm lang
     • [Geluid] klaagt, jammert; maakt een klagend of jammerend geluid
     • [Kleur] is 's winters van boven grijsbruin en wit van onderen
     • [Bouw] is gewerveld; heeft twee poten
     • [Deel] heeft bij het geslacht Gavia ver naar achter geplaatste poten om behendig te kunnen zwemmen, vrij kleine, spitse vleugels en een puntige snavel
     • [Voortplanting] legt eieren
     • [Plaats] leeft vooral op zee
     • [Woongebied] komt bij het geslacht Gavia voor in de noordelijke streken van het noordelijk halfrond en broedt in arctisch gebied
     • [Deskundigheid of vaardigheid] is behendig in de jacht onder water
     • [Gedrag] is een vleeseter; duikt tot op drie tot zes meter diepte naar prooien; komt vaak slechts aan land om te broeden
     • [Gelijkenis] lijkt in het geval van de Gavia op een fuut, maar is groter

     Rijk Animalia; Dieren
     Stam Chordata; Chordadieren
     Klasse Aves; Vogels
     Orde Gaviiformes
     Familie Gaviidae
     Geslacht Gavia

     Algemene voorbeelden


     Wetenschappelijke naam: Gaviiformes (orde binnen de Moderne vogels, Neornithes). Duikers zijn vogels die uitstekend zijn aangepast aan het water: hun poten staan bijzonder ver achter in het lichaam geplaatst. Daardoor bewegen zij zich op het land slecht voort. Ze jagen hun voedsel (vis) onder water na. Duikers broeden in arctische gebieden en zijn dan aan zoet water gebonden. 's Winters leven ze vooral op zee.

     http://www.natuurinformatie.nl/nnm.dossiers/natuurdatabase.nl/i000350.html

     Gaviiformes; Gaviidae [...]. Zoals hun naam al aangeeft zijn de duikers watervogels die uitstekend kunnen duiken. [...] Hun buik is altijd licht gekleurd, de snavel puntig en de vleugels klein en spits. Overigens kunnen ze wel goed vliegen. Het mannetje en het vrouwtje zien er hetzelfde uit, zowel in de zomer (prachtkleed) als iin de winter (een saaier verenpak).

     http://www.wnf.nl/nl/bibliotheek/?act=dierenbieb.detail&dierid=9000070,

     Schuwe zeevogels als zee-eenden en duikers vliegen weg voor naderende schepen.

     http://edepot.wur.nl/151274,

     Enkele oplettende veldornithologen hadden ontdekt dat je gezeten op een hoog duin en constant turend over het water wel degelijk zeevogels kon zien voorbijvliegen! De komst van goedkope, maar sterk vergrotende Japanse veldkijkers maakte dat de stipjes en kruisjes ook nog redelijk op naam te brengen waren. Duikers, jan-van-genten, jagers, alk/zeekoeten (niet te determineren alken of zeekoeten),… Vooral in de herfst bij harde aanlandige wind bleken al die fascinerende zeevogels gewoon in onze kustwateren door te trekken!

     http://home.planet.nl/~camphuys/Seabirds4.html

     Bij zwemvogels staan de poten vaak verder naar achteren, zodat het lopen bemoeilijkt wordt, hetgeen vooral bij duikers (familie Gaviidae) het geval is.

     http://www.soortenbank.nl/soorten.php?soortengroep=vogels&selected=definitie&menuentry=woordenlijst&record=poot

     Woordfamilie


     Als rechterlid in samenstellingen en samenkoppelingen


     duiker 4.0

     afbeelding

     Bron: Kelly Martin
     ( CC BY-SA 3.0 )

     doorlaat onder een weg die water afvoert of inlaat

     Semagram (extra betekenisinformatie)


     Een duiker…

     is een doorgang; is een constructie

     • [Deel] bestaat uit een grote, vaak in een constructie gevatte buis
     • [Functie] dient om water door te laten en een gebied daardoor af te wateren of water in te laten
     • [Positie] ligt onder een weg

      Algemene voorbeelden


      Het waterbeheer wordt bepaald door de wens om in de verschillende polders zowel 's zomers, als 's winters zoveel mogelijk een vast peil te handhaven. Om dit te realiseren vindt doormiddel van bemaling, doorgaans beweegbare stuwen en door duikers waterinlaat en waterafvoer plaats.

      http://www.motorachternh.nl/foto/Rapport%20prof%20Schultz%20Horstermeerpolder.pdf,

      Voor de doorstroming van het water naar de grachten moet een duiker worden aangelegd.

      Meppeler Courant,

      Op eigen grond mag zonder toestemming een duiker worden aangelegd, mits er geen gemeentelijke sloot of andere aangrenzende gemeentelijke eigendommen mee gemoeid zijn en de waterafvoer niet wordt verstoord.

      http://www.hattem.nl/hattem/digitalestad.nsf/0/97074e2985028a2cc1256a340034edd4?OpenDocument

      Woordfamilie


      Als deel van een afleiding


      Als rechterlid in samenstellingen en samenkoppelingen


      Als linkerlid in samenstellingen en samenkoppelingen