ecoduiker


ecoduiker 1.0

afbeelding

Bron: Tegethof
( Publiek domein )

(neologisme)

doorlaat voor water onder een weg, die is voorzien van een oeverstrook of van looprichels zodat kleinere diersoorten zoals amfibieën, egels enz. beschermd voor het verkeer kunnen doorsteken; soms ook algemener in de zin van: buisvormige of tunnelvormige doorgang voor kleinere dieren onder een weg, die dan naargelang van het type wordt onderscheiden in de verbindingen droge ecoduiker, droog-natte of nat-droge ecoduiker en natte ecoduiker

Semagram


Een ecoduiker…

is een duiker;is een doorgang;is een constructie

 • [Constructie] bestaat uit een buisvormige of tunnelvormige passage
 • [Deel] is bij waterafvoerende duikers voorzien van een oeverstrook of van looprichels
 • [Functie] dient om kleinere diersoorten veilig onder de weg te laten doorsteken en bij het type natte duiker tevens om water door te laten
 • [Belanghebbende of begunstigde] is geconstrueerd voor dieren die zich via het water verplaatsen, voor landdieren of voor beide
 • [Voorbeeld of specimen] wordt onderscheiden in een droog, een droog-nat of nat-droog en een nat type

Algemene voorbeelden


Een ecoduiker is een onderdoorgang waarin de natuurlijke oever doorloopt of waarin looprichels langs de rand zijn aangebracht. Naast de 'watervoerende' functie wordt er dus ook een 'droge' faunapassage voorzien [...]. * Een ecoduiker is geschikt op locaties waar er een waterloop onder een weg stroomt. Sommige oevergebonden diersoorten kunnen op deze manier onder kruisende wegen door geleid worden [...]. Nieuwe duikers die ook als ecoduiker worden uitgebouwd kunnen best een rechthoekige vorm hebben. Hierin is naast ruimte voor een vlotte doorstroming van het water extra ruimte voor een droge oeververbinding voor landdieren.

http://wegen.vlaanderen.be/wegen/ontsnippering/ontwerprichtlijnen/ecoduiker.php,

Ecoduikers zijn doorgangen (ook wel faunavoorzieningen) voor kleine zoogdieren, zoals: muizen, konijnen, marters en egels, maar ook voor amfibieën, zoals: amfibieën als kikkers, salamanders en padden. De ecoduiker moet voorkomen dat dieren dood worden gereden als ze de weg oversteken, op zoek naar voedsel of een partner. Een ecoduiker bestaat vaak uit looprichels onder bruggen voor kleine dieren.

http://www.mjpo.nl/faunapassages/?page=ecoduikers

Indien (watervoerende) duikers onder de weg doorlopen, kunnen voorzieningen als loopplankjes aangebracht worden zodat deze duikers ook door amfibieën benut kunnen worden, de zgn. ecoduiker. Het looppad in een ecoduiker dient 20 tot 30 centimeter breed te zijn en dient gedurende de migratieperiode boven het gemiddelde waterniveau te liggen.

http://www.ravon.nl/Portals/0/Pdf/veilignaardeoverkant.pdf,

In opdracht van de Dienst Landelijk Gebied (DLG) wordt deze zomer een begin gemaakt met de aanleg van enkele duikers onder de N59 ten behoeve van de natuurinrichting langs de zuidkust van Schouwen-Duiveland. Het is nog onzeker of tegelijkertijd ook ecoduikers worden aangelegd. Dat zijn droge sluizen met een diameter van zeventig centimeter ten behoeve van kleine dieren als hazen en konijnen.

Vaste verbindingen


droge ecoduiker


  Zie: droge ecoduiker

droog-natte ecoduiker


  Zie: droog-natte ecoduiker

nat-droge ecoduiker


  Zie: nat-droge ecoduiker

natte ecoduiker


  Zie: natte ecoduiker

Etymologie


Aard herkomst inheems woord
Vroegste datering 2002