duurtijd


duurtijd 1.0

hoeveelheid tijd die verloopt tussen het begin en einde van iets; tijd dat iets duurt

Semagram


Een duurtijd…

is een tijd

 • [Duur] heeft een duur die zich situeert tussen het begin en einde van iets

  Hoofdsemagram: tijd


  Algemene voorbeelden


  Uitstappen dus en de klep - die het zeildakje mooi verbergt eens dichtgeklapt - ontgrendelen: duurtijd 11 seconden.

  De Standaard,

  In deze gebruiksvriendelijke module kan gewerkt worden met "de timer", maar evengoed zijn de "van-tot" tijden of "duurtijden" manueel in te geven.

  http://www.dataline.eu/nl/tijds-en-materiaalregistratie-2231.htm,

  Enkele Turkse onderzoekers wilden er het fijne van weten, en bakten koekjes in zowel conventionele als in stoom-geassisteerde hybride ovens, en dat bij 165, 180 en 195°C, bij verschillende duurtijden.

  http://www.innofood.org/nl/nieuws/10572/stoombakken-leidt-tot-minder-acrylamide.html,

  Combinatiemogelijkheden


  met voorzetselgroep


  • duurtijd van een afspraak
  • duurtijd van een straf
  • duurtijd van de training
  • duurtijd van de voorstellingen

  Bij het vastleggen van de afspraken dient duidelijk rekening te worden gehouden met de maximum duurtijd van een afspraak en de tijd die is vereist voor de verplaatsingen.

  http://www.ordevanarchitecten.be/nl/texts/Kwaliteitshandboek.pdf,

  Heel de regeling van de vervroegde vrijlatingen moet trouwens worden gewijzigd. Het is niet goed dat de beslissingen daarover worden genomen door politici. Niet omdat politici slechte en magistraten goede beslissingen zouden nemen. Maar omdat er één hand moet zitten achter beslissingen over de duurtijd van een straf.

  De Standaard,

  Aan de hand daarvan wordt een individueel trainingsplan met hartslagmeting opgesteld, waarin de duurtijd, de frequentie en de intensiteit van de training vastgelegd worden.

  http://www.willemsen-sport.nl/willemsen_sport_fit_fr.html

  In afwijking hiervan kunnen drie voorstellingen per dag gegeven worden, indien de voorstellingen worden gegeven op dezelfde locatie en de gezamenlijke duurtijd van de voorstellingen maximum 3 uur bedraagt; - op een dag van twee voorstellingen kan niet bijkomend gerepeteerd worden.

  http://www.wvc.vlaanderen.be/podiumkunsten/documenten/PodiumCAOvolledig.pdf