ecotaks


ecotaks 1.0

((vooral) in België)

taks, belasting op stoffen die schadelijk zijn voor het milieu; taks, belasting op verbruik van milieubelastende grondstoffen; milieuheffing

Semagram (extra betekenisinformatie)


Een ecotaks…

is een taks

 • [Onstoffelijke inhoud] is een taks op stoffen die schadelijk zijn voor het milieu; is een taks op verbruik van milieubelastende grondstoffen

  Algemene voorbeelden


  De ecotaks is definitief begraven. In de plaats komt een "verpakkingsbijdrage" van enkele eurocenten per liter op wegwerpverpakkingen voor drank. Ze moet de verlaging van accijnzen en btw compenseren. De doodstrijd van de ecotaks heeft ruim tien jaar geduurd. Vorig jaar werd de taks "afgeschaft", maar het was wachten op wat in de plaats zou komen. Dat is geen taks meer, maar een "verpakkingsbijdrage".

  De Standaard,

  Zo eisten de Vlaamse en Waalse "Groenen" de invoering van een milieuheffing (ecotaks) op (wegwerp)verpakkingen.

  NRC,

  Diuron wordt zo goed als zeker onderworpen aan de ecotaks, wat het gebruik van milieuvriendelijker glyphosaat financieel aantrekkelijker maakt.

  De Standaard,

  Combinatiemogelijkheden


  als object bij een werkwoord


  • een (extra) ecotaks heffen op

  Bic, producent van wegwerpbalpennen, -aanstekers en -scheermesjes voelt zich gediscrimineerd omdat er een ecotaks geheven wordt op zijn wegwerpscheermesjes.

  De Standaard,

  Te veel ozon ontstaat door een wisselwerking van zonnestralen, vluchtige koolwaterstoffen en stikstofoxiden. Olieverf, lijmen, vernissen en oplosmiddelen bevatten vluchtige koolwaterstoffen. Op die producten wil de regering een ecotaks heffen.

  De Standaard,

  Op verf, vernis en andere beitsmiddelen zou een extra ecotaks worden geheven.

  De Standaard,

  in voorzetselgroep


  • de wet op de ecotaks

  Voor niet-landbouwkundig gebruik legt de wet op de ecotaks vanaf 1 juli voor vijf pesticiden een ecotaks op van tien frank per gram werkzame stof.

  De Standaard,

  De wet op de ecotaks doorkruist de door de Europese Unie gewenste harmonisering.

  De Standaard,

  Afval voorkomen is de te volgen weg en daartoe is de wet op de ecotaks een goed instrument.

  De Standaard,

  met ander, nevengeschikt substantief


  • milieuheffing of ecotaks

  De verleiding is groot om voor elke afzonderlijke milieuheffing of ecotaks voor iedereen te gaan berekenen wat dat kost en voor de lagere inkomens afwijkingen en compensaties te voorzien.

  http://www.s-p-a.be/ideeen/politiekprogr/toekomst/koepel/koepel1.asp

  ecotaks 2.0

  ((vooral) in Nederland)

  taks, belasting op het gebruik van energie; energieheffing

  Semagram (extra betekenisinformatie)


  Een ecotaks…

  is een taks

  • [Onstoffelijke inhoud] is een taks op het gebruik van energie

   Hoofdsemagram: taks


   Algemene voorbeelden


   Het gebruik van duurzame energiebronnen wordt op diverse manieren gestimuleerd. Het tarief van de ecotaks loopt op met het gebruik. Groene en lichtgroene stroom blijven vrij van een ecotaks. Een deel van de opbrengsten wordt ingezet voor energiebesparing. Door labelling en certificering worden consumenten geïnformeerd en gestimuleerd om schone energiebronnen te gebruiken.

   http://www.e-stem.nl/,

   De ecotaks op gas- en elektriciteitsverbruik is op dit moment een degressieve belasting: naarmate het gebruik toeneemt, wordt de ecotaks minder.

   http://www.sp.nl/partij/theorie/program/eerste_weg_links.pdf

   Minister Jorritsma (EZ) zegt dat de kilometerheffing en andere energiebelastingen zoals ecotax en REB verdwijnen als CO2-emissiehandel voor kleinverbruikers wordt ingevoerd.

   Het Financieele Dagblad,

   Het gebruik van duurzame energie moet worden gestimuleerd door niet-duurzame energie te belasten met een energieheffing (ecotax), die voor alle verbruikers, dus ook de grootverbruikers, omhoog zal moeten.

   http://www.e-stem.nl/,

   De ecotax is een extra prikkel om energie te besparen en te investeren in zuinige apparaten en technologieën.

   http://www.e-stem.nl/,

   Combinatiemogelijkheden


   als object bij een werkwoord


   • ecotaks betalen

   De arbeidskorting, een belastingaftrek voor werkenden, stijgt met 119 euro. Huishoudens en bedrijven die groene stroom gebruiken, moeten ecotax gaan betalen.

   Haarlems Dagblad,

   De 350 industriële grootverbruikers in Nederland betalen samen geen ecotaks over 82% van hun verbruik.

   http://www.sp.nl/partij/theorie/program/eerste_weg_links.pdf