taks


taks 1.0

vastgestelde hoeveelheid; hoeveelheid waarop iemand recht heeft of waartoe hij verplicht is

Semagram (extra betekenisinformatie)


Taks…

is een hoeveelheid

   Combinatiemogelijkheden


   met bezittelijk voornaamwoord


   • mijn taks

   Mijn vader vertelde mij ooit dat hij in de zomer van mijn geboortejaar de hele Proust las. Deze vakantie neem ik me voor hetzelfde te doen, maar het gaat gewoonweg niet. Proust is saai en veel, niveau Het Bureau, ook zo'n never ending meesterwerk, en dus vlucht ik in Heimat op dvd… beeld is eigentijds. Drie afleveringen achter elkaar is mijn taks, dan kruip ik achter de computer en surf over internet.

   http://www.aob.nl/hobarchief/resultaat.asp?ArtikelID=4854

   Vaste verbindingen


   aan mijn taks zitten, zijn; aan zijn taks zitten, zijn

   1. genoeg gehad hebben; niet meer kunnen verdragen

    Vreemd genoeg begin ik alweer te huilen als we richting de ingang van het Oncologisch Centrum lopen. Het is de spanning die me weer opbreekt. Ik merk dat ik emotioneel gezien echt aan mijn taks zit. Al moet ik zeggen dat de afgelopen week een stuk beter is gegaan. Mentaal gezien dan.

    http://www.de-amazones.nl/weblogs/voorbeeld-onderwerp-2/de-vierde-taxol-en-nieuwe-keuzes-nav-2nd-opinion-nki-avl

    De wereld zit bijna aan zijn taks, als het gaat om de uitstoot van broeikasgassen. De Britse krant The Guardian heeft de laatste cijfers van het Internationaal Energieagentschap (IEA) bemachtigd. Daaruit blijkt dat wereldwijd niet eerder zoveel CO2 is uitgestoten als in 2010.

    http://www.nrc.nl/klimaat/2011/05/30/broeikasemissies-zitten-bijna-aan-hun-taks/

    Excuus voor een paar linkjes die niet werkten. Mijn web-ruimte zit aan zijn taks. Is inmiddels hersteld.

    http://www.weekendhike.nl/reacties/reacties.asp?Wand_ID=2747

   je taks bereiken

   1. genoeg hebben; verzadigd zijn; het punt bereiken waarop je niet verder kunt

    Als je een lange tijd erg intensief bezig bent geweest, dan is op een gegeven moment je taks bereikt. Je bent uitgeput geraakt en je kunt er nog maar weinig bij hebben. Alles is teveel en je vreet je overal over op. Je wordt wat cynischer en elk klein ding dat iemand verkeerd doet valt je zwaar. Eigenlijk ken je jezelf als betrokken en vriendelijk, dus het is vreemd dat je nu zo snel uit je slof schiet.

    http://weblog.dijkenvanemmerik.nl/?p=447,

   taks 2.0

   ((vooral) in België)

   heffing; belasting

   Semagram (extra betekenisinformatie)


   Een taks…

   is een inning

     Algemene voorbeelden


     De liberalisering van de kapitaalmarkt, gekoppeld aan een doorgedreven informatisering, kunnen kapitaalstromen snel naar de ene of andere kant van de wereld dirigeren. Geldspeculatie maakt speculanten rijk maar kan armere landen zwaar in de problemen helpen. Een taks moet dat ontmoedigen.

     De Standaard,

     In de prijzen, die in de brochure Kulturele Rondreizen Groepen 1996 vermeld staan, is alles inbegrepen: voorvergadering, Nederlandstalige reisleider van Brussel tot Brussel, lokale gids, degelijke luchtvaartmaatschappijen, hotels en vervoer ter plaatse, goede programma's, toegangsgelden, annulatiekosten, bijstands- en bagageverzekering, taksen, btw en eventuele regeling visumaanvraag.

     De Standaard,

     Nog meer dan de artsen worden de tandartsen geconfronteerd met massa's al dan niet ecologische heffingen. Het gaat dan om taksen inzake radioprotectie, provincie-, gemeentelasten enzoverder enzovoort. Het loopt werkelijk de spuigaten uit.

     http://www.uzk.be/uzk/tandartsen.htm,

     Combinatiemogelijkheden


     als object bij een werkwoord


     • de taks betalen
     • de taks invoeren
     • de taks ontlopen
     • een taks heffen
     • taksen betalen
     • taksen heffen
     • taksen innen

     De taks wordt betaald op het moment van de afrekening van de wisselverrichting en vervolgens doorgestort aan de Europese Centrale Bank.

     De Standaard,

     De heffing, 12 frank per passagier, kan de gemeente Zaventem 72 miljoen per jaar opbrengen. De luchtvaartmaatschappijen kondigden al aan de taks niet te betalen.

     De Standaard,

     Het idee van de Mechelse burgemeester Bart Somers (VLD) voor een belasting op overlast door kleine criminele feiten krijgt navolging. Zijn Lokerse collega en partijgenoot Filip Anthuenis wil hetzelfde doen. Hij wil ordeverstoorders, hooligans en schoolspijbelaars 58 euro laten ophoesten als zij door de politie moeten worden weggevoerd. Mechelen voerde de taks in omdat het parket voor kleine feiten meestal seponeert. "Dat demotiveert de politie en geeft jongeren een gevoel van straffeloosheid", zegt Anthuenis.

     De Standaard,

     Bovendien bestaat het gevaar dat er een kat-en-muis-spel zonder einde ontstaat waarbij de financiële agenten telkens nieuwe gaatjes vinden om de taks te ontlopen terwijl de takserende overheid bezig blijft met die gaatjes te dichten.

     http://www.wereldwijd.be/archief/archief.htm,

     Het succes van de recyclage in Brussel is grotendeels afhankelijk van de burgerzin van de bewoners, want op vrijwillige basis. Gewestminister van Leefmilieu Didier Gosuin (FDF) weigert (vooralsnog) een taks te heffen of bestraffend op te treden.

     De Standaard,

     Geloof me, tussen nu en 5 jaar zullen we taksen moeten betalen op het gebruik van een gsm!

     http://www.motoren-toerisme.be/aspforum/topic.asp?TOPIC_ID=2403=4,

     Voor de twee koncerten vandaag en op 30 december zal Pavarotti opnieuw taksen moeten betalen. Koncertorganizator Rudas Theatrical Corganization, met zetel in het Amerikaanse Las Vegas, beheert al vijftien jaar de commerciële belangen van Pavarotti. Rudas had zelf de bedrijfsvoorheffing moeten inhouden en doorstorten aan de Belgische fiskus.

     De Standaard,

     Kigali verhoogt invoerbelasting op hulpgoederen. Na vorige maand meer dan veertig westerse hulporganizaties het land te hebben uitgezet, heeft Kigali nieuwe taksen geheven op de invoer van hulpgoederen door andere organizaties.

     De Standaard,

     De landen die lid zijn van een douane-unie heffen geen invoerrechten meer op elkaars producten. Er wordt wel nog "tol" betaald door mensen die goederen van buiten de unie willen binnenbrengen. De taksen die ze moeten betalen aan de grenzen van het unie-gebied (de zogenaamde "buitengrenzen") zijn overal dezelfde.

     http://www.expeditieeuropa.be/bv/ne/index.php

     De financiële sektie van de Brusselse BOB ondervroeg drie medewerkers van de bank over het gebruik van FBB's (Forfaitair gedeelte van de Buitenlandse Belasting), een fiskale techniek die de bank in 1989 toepaste voor rekening van haar klanten en waarop ze meende geen beurstaksen te moeten betalen. De fiskus wil die taksen wel innen.

     De Standaard,

     • taksen verdubbelen
     • taksen verhogen

     Om tegemoet te komen aan een groeiend aantal klachten van omwonenden verdubbelde de luchthaven de taksen voor elk vliegtuig van het type stage-2 (lawaaierige vliegtuigen die tot 2002 mogen vliegen) dat 's nachts nog landt in Oostende.

     De Standaard,

     Joossens toont zich uiteraard verheugd over het nakend totaalverbod op tabaksreclame. Maar dat is volgens hem nog maar één stap in de goede richting. Zijn volgende suggestie luidt om de taksen op sigaretten en tabak (nog maar eens) drastisch te verhogen.

     De Standaard,

     Veel roken onbetaalbaar maken door de taksen fors te verhogen lukt niet omdat daardoor het smokkelen nog meer wordt aangemoedigd.

     De Standaard,

     als subject bij een werkwoord


     • bedragen

     Heeft U aandelen aan toonder in open bewaargeving gegeven bij een Belgische bank en bent U zinnens om deze aandelen terug te nemen, dan kan U dat best doen vóór 1 januari. Vanaf deze datum is er immers een taks verschuldigd op het terugnemen van aandelen aan toonder uit open bewaargeving. De taks bedraagt 2 per duizend van de verkoopwaarde van de effecten.

     De Standaard,

     De stad wil duidelijk de grote investeringen op dat gebied belonen, want hoe meer kotjes u hebt, hoe minder belastingen per kot u betaalt. Bijvoorbeeld: voor vier kamers bedraagt de taks 400.000 frank (4 x 100.000), voor acht kamers eveneens 400.000 frank (8 x 50.000) en voor twintig kamers - u raadt het - 400.000 frank (20 x 20.000 frank).

     De Standaard,

     met adjectief ervoor


     • hoge taks
     • lage taks
     • hoge taksen
     • lage taksen

     Servische, Roemeense, Bulgaarse en Macedonische smokkelaars vormen een machtige tabaksmaffia die de uitgestrekte regio onder zich hebben opgedeeld. De hoge taks op tabakswaren - in Roemenië bedraagt die 300 procent op buitenlandse sigarettenmerken - maakt van smokkelen en vervalsen een erg winstgevende bezigheid.

     De Standaard,

     Zolang de feitelijke wisselkoers zich in de marge beweegt, wordt alleen een lage taks geheven.

     http://www.wereldwijd.be/archief/archief.htm,

     Net als in Finland en Griekenland zijn de nettoprijzen in Denemarken kunstmatig laag wegens de hoge taksen.

     De Standaard,

     Per hoofd van de bevolking dronken we in 2000 gemiddeld 8,4 liter pure alcohol. Daarmee staan we veertiende genoteerd op de wereldranglijst van alcoholverbruik. Luxemburg, Roemenië en Portugal voeren de top drie aan [...]. De hoge positie van Luxemburg wordt deels verklaard door de lage taksen op alcohol.

     http://www. vad. be/docs/vad%20berichten%20mei%20juni%202002. pdf,

     • lokale taksen
     • stedelijke taksen

     In de prijs van de flydrive-programma's zijn inbegrepen: de vluchten, luchthaven- en veiligheidstaksen, de huurwagen, hotelverblijven, lokale taksen en btw.

     De Standaard,

     De stad besliste een hele rits stedelijke taksen af te schaffen, wegens te veel administratief werk.

     De Standaard,

     • een jaarlijkse taks
     • een nieuwe taks

     De nv Zeekanaal heeft de jaarlijkse taks op een terras, parkeerplaatsen of extra toegangsweg flink verhoogd, zeg maar vertienvoudigd. De vaartbewoners zijn misnoegd, de nv Zeekanaal argumenteert dat de oude tarieven reeds 70 jaar oud waren.

     De Standaard,

     Vanaf 1 april, tweede dag van de paasvakantie, wordt op Zaventem en tegelijk op vele Europese luchthavens, een nieuwe taks ingevoerd, de veiligheidstaks.

     De Standaard,

     met adjectivisch voltooid deelwoord


     • een verlaagde taks

     Alle binnenvaartverzekeringen betreffende de ingeladen goederen zullen volgens het ontwerp een verlaagde taks van 1,40 % kunnen genieten.

     http://mineco.fgov.be/enterprises/vademecum/Vade26_nl-03.htm,

     • ontdoken taksen

     De Europese Commissie gewaagt voorzichtig van één miljard ecu (40 miljard frank) ontdoken taksen de voorbije zes jaar.

     De Standaard,

     met voorzetselgroep


     Voorzetsel: op

     • de taks op
     • een taks op
     • taksen op

     De onpopulaire taks op dieselauto's heeft vrijdag in de kommissie Financiën van de Kamer de koalitiepartijen verdeeld.

     De Standaard,

     De Brusselse minister van Leefmilieu, Didier Gosuin (FDF), wil met de taks op het afvalwater de inwoners en bedrijven aansporen zo weinig mogelijk water te verbruiken.

     De Standaard,

     In Finland is er een taks op wegwerpverpakkingen voor dranken en ook in Noorwegen is er een systeem van ecotaks op drankverpakkingen.

     http://www.bondbeterleefmilieu.be/PDF/platformtekst.pdf

     Met een taks op de handel in waardepapieren als aandelen en derivaten moet de financiële sector bijdragen aan de oplossing van de crisis.

     http://www.elsevier.nl/web/Opinie/Commentaren/334127/Transactietaks-gevaarlijk-en-principieel-onjuist.htm

     Een belangrijk feit voor de haalbaarheid van de taks is dat in heel wat landen nu reeds (meestal bescheiden) financiële lasten worden geheven, gewoonlijk als taksen op de aankoop of de verkoop van aandelen en obligaties.

     http://www.wereldwijd.be/archief/archief.htm,

     in voorzetselgroep


     • 600 miljoen frank aan taksen
     • 200 miljard frank aan taksen

     Chabert meent dat een goed georganizeerd casino 300 tot 500 banen kan opleveren en ongeveer 600 miljoen frank kan opbrengen aan taksen.

     De Standaard,

     De Europese Unie loopt jaarlijks meer dan 200 miljard frank mis aan taksen en accijnzen op sigaretten omdat de douane heel fraudegevoelig is.

     De Standaard,

     • de hoogte van de taks
     • de invoering van de taks
     • de opbrengst van de taks
     • de verhoging van de taks

     Die inkomsten bestaan voor ongeveer de helft uit passagierstaksen, die met 510 frank per passagier de hoogste in Europa zijn. Het is de overheid die de hoogte van de taks bepaalt.

     De Standaard,

     Hoe dan ook staat het vast dat de eerste minister voorstander is van een CO2-taks; een belasting op de uitstoot van koolstofdioxide. Dehaene wil de opbrengst ervan gebruiken voor de verlaging van de sociale lasten op arbeid. Dat moet de werkgelegenheid ten goede komen. De invoering van de taks op Europese schaal mislukte.

     De Standaard,

     De Brusselse minister van Leefmilieu, Didier Gosuin (FDF), wil met de taks op het afvalwater de inwoners en bedrijven aansporen zo weinig mogelijk water te verbruiken. De opbrengst van de taks wordt op 750 miljoen per jaar geraamd of gemiddeld 1.500 frank per gezin.

     De Standaard,

     Schattingen van de jaarlijkse opbrengst van de taks lopen uiteen van enkele tientallen miljarden tot enkele honderden miljarden dollar (afhankelijk van de taksbasis, van het percentage van de taks en van de financiële instrumenten die belast worden).

     http://www.wereldwijd.be/archief/archief.htm,

     Met de verhoging van de taks op dieselvoertuigen nog vers in het geheugen, stel ik mij dan ook de vraag: wat gaat de overheid nog meer bedenken om de werkende, pendelende burger te straffen omdat hij koste wat het kost wil werken, hoever het ook zij?

     De Standaard,

     • betaling van taksen

     Om de tabellen van de nationale uitgaven en de financiering voor milieubescherming aan te vullen, moeten er voor de verschillende activiteitensectoren ook gegevens verzameld worden over de investeringen in specifieke producten (die geen specifieke activiteiten zijn), over de aankoop van diensten voor milieubescherming (bijvoorbeeld betaling van taksen of heffingen op afvalwater) en meer algemeen, over de taksen/belastingen voor milieu en over de eventuele subsidies die te maken hebben met die verschillende uitgaven.

     http://www.plan.be/nl/news/presse/20020422/press.htm,

     De btw op Japanse videorecorders die in Wenen worden verkocht, komt de Oostenrijkse staat toe, niet de Belgische. Fraudegevaar. Pogingen tot fraude liggen voor de hand. Tussen Antwerpen en Wenen kunnen die videorecorders "verdwijnen" en in het zwart worden verkocht, zonder dat invoerrechten en btw zijn betaald. Of de Franse exportgoederen worden in werkelijkheid niet uitgevoerd, maar worden binnen de Unie in het zwart verkocht, eveneens zonder betaling van taksen.

     De Standaard,

     met bijwoord ervoor


     • exclusief taksen
     • inclusief taksen

     BA heeft dagelijks twaalf vluchten van Brussel naar Londen. Het laagste tarief is er 3.300 fr. per persoon heen en terug. Door de aktie Three for Two vliegen dus drie passagiers voor 6.600 fr., exclusief taksen. Men is er wel verplicht binnen één vlucht te blijven.

     De Standaard,

     De vermelde tarieven zijn "vanaf" prijzen, inclusief taksen, toeslagen en service fee.

     http://www.klm.com/travel/be_nl/plan_and_book/special_offers/flight_offers/business_offers.htm

     met substantief ervoor


     Kijk maar even naar het hierbij afgedrukte lijstje met alle belastingen die de stad heft. Is er dan helemaal geen goed nieuws? Toch wel. Een aantal taksen werd de jongste jaren afgeschaft. Zoals de belasting op het vervoer van dronken personen. En de hondenbelasting, die is ook verdwenen, precies zoals de belastingen op ambulante activiteiten, agentschappen voor weddenschappen en de ophaling van huisvuil.

     De Standaard,

     met ander, nevengeschikt substantief


     • belastingen en taksen
     • heffingen en taksen
     • taksen en belastingen
     • taksen en heffingen

     Bij de huur van een kluis weet je vooraf vrij precies wat je betaalt. Belastingen en taksen zitten in de jaarlijkse huurprijs. Wel kan je extra kosten oplopen als je de sleutel kwijtraakt of de geheime code vergeet.

     De Standaard,

     De milieubeweging roept op tot een programma om het verbruik van pesticiden te verminderen. Daarin moet men streefdoelen vastleggen en ekonomische instrumenten hanteren om het verbruik van pesticiden te ontmoedigen of minder noodzakelijk te maken. Zo heeft de milieubeweging het niet alleen over heffingen en taksen, maar ook over een gewasverzekering voor de boeren, zodat zij minder naar pesticiden gaan grijpen om de oogst veilig te stellen.

     De Standaard,

     Het MINA-fonds wordt gespijsd door het budget van de administratie die belast is met het leefmilieu (AMINAL), door taksen en heffingen (afval, afvalwater, grondwater, meststoffen) en door diverse inkomsten (Europese subsidies, inkomsten op jachtvergunningen en milieuvergunningen, bosbeheer en groene zones, enz.).

     http://www.plan.be/nl/news/presse/20020422/press.htm,

     Woordfamilie


     Als rechterlid in samenstellingen en samenkoppelingen


     Als linkerlid in samenstellingen en samenkoppelingen


     Overige woordfamilieleden


     taks 3.0

     ((vooral) in België)

     port die iemand moet betalen voor het ontvangen van onvoldoende gefrankeerde post; strafport

     Combinatiemogelijkheden


     als object bij een werkwoord


     • taks betalen

     Op welke wijzen kan mijn pensioen uitbetaald worden? […] Mits aanvraag aan de postmeester van uw woonplaats kan u ook voor de volgende mogelijkheden kiezen: Uitbetaling "aan huis" (mits het betalen van een taks opgelegd door de post), uw assignatie gedurende een bepaalde periode (maximum zes maanden) doorsturen naar een ander adres in België, bewaring van de assignatie in het plaatselijk postkantoor bij uw afwezigheid.

     http://treasury.fgov.be/intercdvupnl/Veel%20gestelde%20vragen/k.htm

     Woordfamilie


     Als rechterlid in samenstellingen en samenkoppelingen


     Als linkerlid in samenstellingen en samenkoppelingen