een ongezuurd brood


een ongezuurd brood 1.0

afbeelding

Bron: Yoninah
(CC BY 3.0)

een plat, niet gerezen brood dat enigszins lijkt op een ronde of vierkante cracker en dat op het joodse paasfeest gegeten wordt

Algemene voorbeelden


Met Pesach herdenken de joden hoe God het joodse volk vierduizend jaar geleden uit de Egyptische slavernij leidde, als beschreven in het boek Exodus, 'uittocht'. De joden moesten snel vluchten en hadden geen tijd meer om het deeg voor hun broden te laten rijzen. Ze namen platte ongezuurde broden mee, matzes, die niet gerezen waren. Het joodse pasfeest wordt om die reden ook wel Chag hamatsot genoemd, Feest van de ongezuurde broden.

http://www.bureaudiscriminatiezaken.nl/kalender/k0404.html