een verloren zoon


een verloren zoon 1.0

zoon die door zijn ouders wordt verstoten

Algemene voorbeelden


Hij - die zo graag de onafhankelijke jongen uithing - had op zijn eenentwintigste verjaardag samen met August een stuk opgesteld waaruit moest blijken dat de vader op grond van een onoverkomelijk geschil (de godsdienst betreffende) afzag van elke financiële verantwoordelijkheid voor zijn zoon. het werd ondertekend naar Groningen gestuurd, waarna Thjum als een soort wees, een verstotene, een verloren zoon voor een studiebeurs in aanmerking kwam.

De tandeloze tijd. Dl. 1: Vallende ouders, A.F.Th. van der Heijden,