eerstdaags


eerstdaags 1.0

((vooral) in België. In Nederland verouderend, maar in België volop in gebruik.)

binnen afzienbare tijd; weldra
Zie ook : eerdaags

Algemene voorbeelden


"IJzeren Briek", inmiddels zevenenzeventig, klaagde al een paar weken over hevige rugpijnen en werd opgenomen in een ziekenhuis in Leuven. Eerstdaags ondergaat hij er een heelkundige ingreep aan de nieren.

De Standaard,

Werknemers uit de particuliere sector met een ernstig ziek kind of een ernstig zieke partner moeten hun loopbaan kunnen onderbreken, zonder het risico te lopen hun baan te verliezen. Dat vinden SP-kamerleden Myriam Vanlerberghe en Bob De Richter. Ze dienen daarover eerstdaags een wetsvoorstel in dat al op de steun van de coalitiepartij CVP kan rekenen.

De Standaard,

Eerstdaags mag de liberale vakbond een uitnodiging verwachten om de alternatieven te komen toelichten, aldus de spoorwegen.

De Standaard,

Als een buitenlandse overstap eerstdaags niet wordt geregeld, tekent Suray begin volgende week een eenjarig contract bij Sporting Charleroi.

De Standaard,

Tafi wordt eerstdaags vader en wilde dat alvast vieren met de op één na mooiste ereplaats.

De Standaard,

Dit document was al langer bekend, het was een tijd onvindbaar geweest, het was daarna nog steeds voorgekomen als van geen betekenis, maar dat was nu veranderd: het was een document van betekenis. Uitleg daarover zou volgen in een persconferentie eerstdaags.

Verborgen schade, Aster Berkhof,

Gisteravond maakte Lenaerts zijn ontslag bekend: "Om te vermijden dat de stad in een bestuursvacuüm zou terechtkomen en dat de verhoudingen tussen de meerderheidspartijen zouden verzuren, heb ik besloten eerstdaags mijn ontslag als burgemeester aan te bieden aan de minister van Binnenlandse Zaken."

De Standaard,

In totaal 478 Vlaamse veebedrijven krijgen eerstdaags een superheffing in de bus omdat ze in het productiejaar 2001 onvoldoende mest hebben verwerkt.

http://www.vilt.be/nieuwsarchief/list.phtml

'Of misschien is het uit zuinigheid en is hij aan zijn andere oog blind,' opperde ik. 'Dan is het een witte raaf onder de kapitalisten,' constateerde Lasignan, 'meestal zien ze met allebei hun ogen geen steek.' 'Maar deze ene houdt tenminste nog een oog op de verblindend zonnige toekomst van het proletariaat gericht, bedoel je?' Hij knikte. 'Maar z'n andere oog dan, gesteld dat hij daar nog wat mee kan zien.' 'Dat zal hij eerstdaags heel stijf moeten dichtknijpen, goede vriend.'

Boze brieven van Bijkaart, W.F. Hermans,

Als er al een voorspelling gedaan kan worden, dan zijn het niet Nietzsche's 'vrije geesten' die het eerstdaags voor het zeggen krijgen.

Klaas kwam niet, W.F. Hermans,

Niet dat de slechte mannen veel in haar leken te zien, want het was zelden Helen die de verhouding beëindigde, behalve als ze voelde dat ze eerstdaags in de steek gelaten zou worden en hem voor kon zijn.

De wolvenlus, Nicholas Evans,

Ik vroeg of de heren zo vriendelijk wilden zijn de volgende telex aan Dalenoord te sturen: 'Verzoeke omgaand reactie op mijn vorige berichten, zulks met oog op eerstdaags plaatsvindend onderhoud met betrokken bewindsman.'

Quissama, F. Springer,

Aldoor dichter naderden wij de boom van de kennis en wij vermoedden de appel die wij eerstdaags zouden plukken.

De lange geboorte, Lut Ureel,

Combinatiemogelijkheden


met werkwoord


  • eerstdaags beginnen
  • eerstdaags beginnen met iets
  • eerstdaags van start gaan

Vanaf vandaag is het Belgisch leger hier weer de baas, zodat ze er eerstdaags wel mee zullen beginnen hun munitie naar hier te zeulen.

Requiem voor de geitenmelker, Robin Hannelore,

Nationaal sekretaris Jonny Van Den Rijse van de ACOD zegt vast te stellen dat "de kristelijke vakbond niet zozeer de punten van het akkoord betwist, maar wel de uitvoeringsmodaliteiten. Het gaat hier nochtans om een raamakkoord. Ook wij blijven waakzaam over de uitwerking in konkrete maatregelen." De gesprekken daarover zullen eerstdaags van start gaan.

De Standaard,

Onderhandelingen met Europese partners moeten eerstdaags van start gaan.

De Standaard,

Ondanks wereldwijde protesten wordt eerstdaags begonnen met de bouw van 6.500 woningen voor joodse kolonisten aan de rand van Arabisch Oost-Jeruzalem.

De Standaard,

Rechter Gupta wil dat de politici worden vastgehouden tot het proces eerstdaags begint.

De Standaard,

Eerstdaags reeds zullen wij ermee beginnen de bestaande opslagplaatsen in gereedheid te brengen.

Requiem voor de geitenmelker, Robin Hannelore,

  • eerstdaags beslissen
  • eerstdaags een beslissing nemen

Bij het Italiaanse Mapei-GB schat men de kans dat wereldkampioen Abraham Olano volgend jaar zijn contract uitdient als weinig waarschijnlijk in. "Ik ga er van uit dat hij in een andere ploeg koerst", zei teamchef Patrick Lefevere gisteren omzichtig. "Hoe dat allemaal moet lopen, hangt van de grote baas af. Squinzi zal eerstdaags beslissen."

De Standaard,

Eerstdaags wordt op hoog niveau beslist hoe de Centrale Dienst voor de Bestrijding van de Georganiseerde Economische en Financiële Delinquentie (CDGEFID) er in de toekomst gaat uitzien.

De Standaard,

Hij liet er geen twijfel over bestaan dat zijn onderhoud van gisteren met Dries Sel, manager van I Fiamminghi, tot doel had te onderzoeken hoe verder zal worden gewerkt na het antwoord van de Vlaamse regering. Want in haar kamp ligt de bal. Zij moet eerstdaags een definitieve beslissing nemen over de subsidiëring van 290 miljoen frank aan I Fiamminghi.

De Standaard,

"Daarom menen we uiting te moeten geven aan onze zeer ernstige bezorgdheid over de omstandigheden waarin de ministerraad eerstdaags beslissingen moet nemen", schrijven Stranard en Liekendael.

De Standaard,

Zo heeft Jo Praets diverse gesprekken op zijn agenda staan (Zonhoven, Zellik, Roeselare) en neemt ook Zellik-coach Dominiek Baeyens eerstdaags een beslissing.

De Standaard,

  • eerstdaags gebeuren

"En weet je wat er binnenkort, misschien eerstdaags reeds, gaat gebeuren?" vervolgde Renier een beetje geprikkeld.

Requiem voor de geitenmelker, Robin Hannelore,

Om de fiscale differentiatie te kunnen doorvoeren, dient het programmacontract te worden aangepast. Van zodra dit gebeurd is, kan er een specifieke maximumprijs worden vastgesteld voor deze laagzwavelige motorbrandstoffen. Dit zou in principe eerstdaags moeten gebeuren.

http://www.brafco.be/nl/actualiteiten/nieuws_detail.asp?id=413

  • eerstdaags verschijnen

Eerstdaags verschijnt bij Versa Flammarion het tweede luik van een driedelige, geannoteerde uitgave van de memoires die Van de Velde de tien laatste jaren van zijn leven schreef, nadat hij zichzelf, de tachtig voorbij en moegetergd, naar Zwitserland had verbannen.

De Standaard,

In het Rijksarchief in Brugge berusten de bewuste registers van heel de provincie West-Vlaanderen, op Wenduine na. Eind 1975 startte de afdeling Brugge van de Vlaamse Vereniging voor Familiekunde (VVF) met de publikatie van de volkstelling 1814, voor elke gemeente aangevuld met een analfabetische namenindex. In de afgelopen twintig jaar werden al dertig delen uitgegeven. Eerstdaags verschijnt deel 31, dat Lichtervelde en Torhout bevat.

De Standaard,

De losbandige jaren verschijnt eerstdaags bij Racine onder de titel Le grand dérapage.

De Standaard,

Het resultaat van dat onderzoek vond zijn neerslag in een tweedelig wetenschappelijk naslagwerk dat eerstdaags verschijnt.

De Standaard,

  • eerstdaags verwachten

Eerstdaags verwacht men een beslissing rond de aanwerving van Eric Auffret (Harelbeke).

De Standaard,

Dinsdag en gisteren maakten meer dan 1 miljoen mensen gebruik van de Marta-treinstellen. Iedereen haast zich naar de plaats van de misdaad. Ook Hillary Clinton wordt er eerstdaags verwacht.

De Standaard,

De vier ondervragers worden eerstdaags verwacht in het kantoor van de Brusselse onderzoeksrechter Jacques Pignolet om zich te verantwoorden voor de aanklacht over suggestieve vraagstelling en over 'het toebrengen van slagen' tijdens het verhoor van Pirson.

De Morgen,

Een beslissing wordt eerstdaags verwacht.

De Standaard,

  • eerstdaags voltooien

Spector koopt het belang van 35 procent dat Interdiscount had in Extra Film Zwitserland, een postorderbedrijf waarin Spector al 65 procent bezat. Die transactie wordt eerstdaags voltooid, deelde Spector gisteren mee.

De Standaard,