weldra


weldra 1.0

(formeel; (vooral) geschreven taal)

binnen korte tijd; (al) spoedig
Het woord kan zowel betrekking hebben op situaties die in het verleden plaatsvonden als op toekomstige situaties.

weldra 1.1

(formeel; (vooral) geschreven taal)

in toepassing op situaties die in het verleden plaatsvonden

Algemene voorbeelden


In snelle opeenvolging verklaarden diverse landen elkaar de oorlog en weldra was Europa verdeeld in twee groepen strijdende partijen.

http://users.skynet.be/verganeglorie/

Die handelaar begon met een klein sommetje; doch, daar hij ijverig en voorzichtig was, won hij weldra tamelijk veel geld.

Een jaar als (g)een ander, Kristien Hemmerechts,

Er werd geplant in de tuinen van Buitenzorg en weldra werd de eerste Javaanse thee geproduceerd.

http://www.hollandsepot.dordt.nl/artikelen/artikelen.htm

Aangezien het een gewelddadige dood betreft, onderzoeken Carpentier en Dewit de omstandigheden. Weldra blijkt er meer aan de hand te zijn dan een simpel ongeval.

De Standaard,

weldra 1.2

(formeel; (vooral) geschreven taal)

in toepassing op situaties in de toekomst

Algemene voorbeelden


Thea excuseerde zich, greep haar handtas en verklaarde dat ze weldra terug zou zijn.

De necrologieschrijver: een obsessieve zoektocht, Porter Shreve,

Het avondverkeer kwam op gang en het zou weldra donker worden.

Zwijgende getuigen, Rijk De Jong,

Enkele jaren geleden stelde ik de vraag aan het Esperanto-Centrum in Den Haag of er niet eens aan gedacht moest worden de praktische maar ouderwetse grammatica "Tra la labirinto de la gramatiko" voor Nederlandstaligen te herwerken. Prompt kwam het antwoord dat weldra een nieuwe grammatica zou uitkomen, ter vervanging.

http://www.esperanto.be/fel/nl/gram.html

We kunnen een muis niet warm houden met de belofte dat hij weldra zal veranderen in een leeuw.

De mensheid zij geprezen, Arnon Grunberg,

De mobiele telefoon die alles kan (of bijna alles) zal weldra bestaan.

http://company.proximus.be/nl/Technologies/,

Na enkele weken barst de pit open, vervolgens groeien wortels tussen de beide helften en weldra verschijnt ook de stengel.

De Standaard,