aldra


aldra 1.0

((vooral) geschreven taal)

al binnen korte tijd; al spoedig; alras; binnenkort; weldra

Algemene voorbeelden


Een andere fout uit het verleden was, de bossen te betalen uit houtopbrengst en niets dan de houtopbrengst. Zeer dure bosproducten zoals rubber, koffie, cacao, specerijen of borrelnoten, waarvoor geen boom hoeft te worden geveld, werden daarom aldra door landbouwers buiten het bos, op plantages of boerderijen, geteeld en gingen zo aan de neus van de bosbaas voorbij.

http://www.treemail.nl/kronendak/intronl.htm

Nog dommer echter waren de Romeinen: zij noemden de uilogige maagd Minerva. Voor hen was de uil aldra een vervloekt en verdoemd schepsel, een onmiskenbaar fataal voorteken van catastrofale politieke gebeurtenissen.

Memoires van een kerkuil, Robin Hannelore,

Het zaakje was stampvol. Precies om die tijd was het namelijk lunchpauze voor... voor de heren ambtenaren uit de buurt van Binnenhof, Lange Voorhout, Kneuterdijk. Maar ik vond een plaatsje en was aldra in de boeken verzonken.

Een treurige afdronk, Levi Weemoedt,

De wroeging en de schaamte om wat zich eigenlijk tegen zijn wil aan hem voltrokken had, werden aldra versmoord door een grenzeloos gevoel van liefde.

Memoires van een kerkuil, Robin Hannelore,

Het Duitse Leger zette vrijwel direct haar luchtschepen in tot steun van haar oprukkende troepen, die net als in 1870, een weg zochten naar Parijs. Het was de eerste maal in de geschiedenis dat het luchtwapen actief aan een oorlogvoering meedeed en de verschijning van dit wapen verwekte aanvankelijk grote consternatie. Dit duurde echter niet lang want aldra bleek dat het nieuwe wapen uiterst kwetsbaar was.

http://users.skynet.be/verganeglorie/

Stapte met forse schreden, het krasse kereltje, en raakte aldra bij het garnizoen van de beroemde Kulkaakse fuseliers, dat niet meer voorstelde dan een onopgesmukt, onverwarmd huisje aan de rand van het woud.

Fuselier in Kulkaken, Siegfried Lenz,

De sterke kanten van de sociologie komen naar voren als men in de gelegenheid wordt gesteld om andere wetenschapsbeoefenaren (die van de exacte vakken net zo goed als die van de andere maatschappijvakken) te horen redeneren of te zien schrijven over sociale onderwerpen. Dan verliezen zij meestal hun exacte denkwijze en instelling en vervallen ze aldra in platte generalisaties over 'de maatschappij' en over bepaalde groepen daarin, of komen ze vaak niet verder dan onversneden politieke vooroordelen.

http://www.mensenmaatschappij.nl/cgi-bin/t/text/text-idx?c=menm;sid=8b237a809fdb9ac927776a477e131f2e;rgn=main;idno=m7601a01;view=text,

Bolsward stond als laatste op het programma. 'Zes en een kwart', zoals de rijkscommissaris aldra genoemd werd, had er kennelijk weinig vertrouwen in, dat hij langs de route met veel gejuich begroet zou worden en zijn rondrit werd derhalve dermate geheim gehouden, dat slechts toevallige passanten een glimp van hem hebben kunnen opvangen.

Meppeler Courant,

Woordfamilie


Als rechterlid in samenstellingen en samenkoppelingen