eerste hulp


eerste hulp 1.0

(gezondheid, geneeskunde en zorg)

meest dringende hulp die verleend wordt aan het slachtoffer van een ongeval in afwachting van professionele geneeskundige hulpverlening
Vaak als verkorting voor eerste hulp bij ongevallen.

Algemene voorbeelden


AIDS en hepatitis B vormen geen reële bedreiging voor de EHBO-er. Het risico om bij de hulpverlening te worden besmet is te verwaarlozen. Dit geldt voor alle eerste hulp, die wordt verleend, ook voor de beademing en de eerste hulp bij wonden en bloedingen.

http://clubnet.zeelandnet.nl/ehboshhk/custom.html

Bij zwaardere voorvallen beveiligen de mensen van B-Security de plaats van het gebeuren in afwachting van de komst van hulpdiensten en politie. Ze dienen eerste hulp toe aan gewonden of personen in nood en helpen bij de evacuatie van reizigers.

http://www.b-rail.be/about/pdf/veilig05_09.pdf

In ons land hebben ambulances gemiddeld 8 tot 12 minuten nodig om de plaats te bereiken waar dringende hulpverlening moet geboden worden. Indien 20 % van de bevolking een opleiding eerste hulp bij ongevallen volgt, kan die kritieke periode in veel gevallen worden overbrugd.

De Standaard,

Het rode kruis stelt voor om iedereen die leert autorijden ook eerste hulp bij ongevallen te leren.

http://www.bop.vgc.be/tijdschriften/kits/011001/ehbo.html

eerste hulp 2.0

(gezondheid, geneeskunde en zorg)

spoedeisende hulp die verleend wordt op een ziekenhuisafdeling waarheen men met een ambulance wordt gebracht of waar men zich op eigen initiatief of na doorverwijzing door een arts voor behandeling aanbiedt
Hoewel EHBO-posten in ziekenhuizen vaak omgedoopt werden in SEH-posten, zijn EHBO en SEH niet synoniem. EHBO is in eerste instantie spoedeisende hulp bij slachtoffers van (lichtere) ongelukken, terwijl SEH veelomvattender is, waarbij o.a. ook hulp verleend wordt bij hersenbloedingen en hartaanvallen.

Algemene voorbeelden


Y. werd voor verhoor meegenomen, X. werd per ambulance naar het ziekenhuis vervoerd voor eerste hulp.

NRC,

Het convenant legt de basis voor het op peil brengen van de structurele capaciteit van ziekenhuizen die een blijvende oplossing biedt voor te lange wachttijden. Hierbij valt te denken aan investeringen in intensive care, eerste hulp, dure geneesmiddelen, en opleiding van artsen en medisch specialisten.

http://www.zvn.nl/index.html

eerste hulp 3.0

(gezondheid, geneeskunde en zorg)

afdeling van een ziekenhuis waar spoedeisende hulp wordt verleend

Betekenisbetrekking


metonymie
Betrokken betekenissen 2.0 : 3.0

Algemene voorbeelden


De verpleegster bij de Eerste Hulp zag aan het witte gezicht van de jongen hoe ernstig het was.

Franklin, Thomas Lieske,

De ambulance stopte voor de ingang van de eerste hulp.

Verbroken zwijgen, J. Bernlef,

Woordfamilie


Als linkerlid in samenstellingen en samenkoppelingen