evenwaardig


evenwaardig 1.0

gezien zijn kwaliteiten, eigenschappen, prestaties e.d. evenveel waard; van gelijke waarde; gelijkwaardig

Algemene voorbeelden


Hij gelooft niet in leiderschap en dictatuur en is er oprecht van overtuigd dat alle volken evenwaardig zijn.

Vertezucht, Jef Aerts,

Door onderzoek is komen vast te staan dat alle talen en alle taalvariëteiten evenwaardige taalsystemen zijn die gekenmerkt worden door eigen regels en wetmatigheden en waarin mensen dezelfde denkoperaties kunnen uitvoeren als in standaardtalen.

http://home.wanadoo.nl/nijhofflaan/media/ou_info/s03221.pdf

Jezus liet Maria Magdalena bij Hem, ging binnen in het huis van Maria en Martha. Hij trok als het ware de sluier van hun gezicht weg om te tonen dat ook zij evenwaardige kinderen van God zijn.

http://users.pandora.be/dirk.viaene/geloof6.htm,

Als minister heb ik mijn observaties bewust nooit uitgesproken – zelfs niet vertrouwelijk tegen de collega's van Van Lieshout – omdat die de privacy van een persoon aantasten. Tot vandaag heb ik één keer mijn kritiek op de man in enig detail geuit, en dat was tegen hemzelf. Nu hij met mijn hulp een evenwaardige functie heeft gekregen bij het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, geef ik mezelf het recht om mijn beslissing toe te lichten (en ook dan zullen details uit zijn personeelsdossier nog steeds vertrouwelijk blijven).

Blinde ambitie, Eduard Bomhoff,

Verontrustend noemt Danneels dat één derde van de pratikerende katholieken vinden dat "alle godsdiensten evenwaardig zijn".

De Standaard,

"Ze vechten voor iedere bal en beschikken over enkele goede elementen. Toch mogen we hen niet vrezen en met onze bredere kern moeten we de afwezigheid van die paar titularissen kunnen opvangen. De invallers zijn evenwaardig. Daar gaan we dus zeker geen uitvluchten achter zoeken."

De Standaard,

Combinatiemogelijkheden


met substantief


 • (geen) evenwaardige aandacht
 • (geen) evenwaardige inbreng
 • (geen) evenwaardige behandeling
 • (geen) evenwaardige benadering
 • (geen) evenwaardige compensatie
 • (geen) evenwaardige partij
 • (geen) evenwaardige plaats
 • (geen) evenwaardige rol
 • (geen) evenwaardige vertegenwoordiging
 • (g)een evenwaardig alternatief
 • (g)een evenwaardig bedrag
 • (g)een evenwaardig niveau
 • een evenwaardige manier
 • evenwaardige ploegen
 • evenwaardige varianten

"Een student is een zelforganiserend wezen: hij regelt zijn doen en laten en stuurt het bij waar nodig." Dit bepaalt in even grote mate het succes van de student en moet evenwaardige aandacht krijgen.

De Standaard,

SP-parlementslid Robert Voorhamme sprak herhaaldelijk zijn verzet uit tegen het plan-Van Rompuy. De vakbonden gingen er eind vorig jaar slechts aarzelend mee akkoord, op voorwaarde dat de sociale pijler uit het banenplan minstens evenwaardige aandacht zou krijgen.

De Standaard,

In dit veld concentreerde men zich vooral op de 'spin' van electronen om een qubit te bepalen, maar de polarisatie van lichtdeeltjes biedt een evenwaardig alternatief, zodat ook hier het apparaat van de Californische universiteit mogelijkheden schept.

http://www.xs4all.be/~dvdavid/mag_science/Natuurwetenschappen/mag_science.20010103170036.nl.html,

Toch kan het voorkomen dat langs ditzelfde traject een belangrijke fietsrelatie ligt waarvoor geen evenwaardig alternatief voorhanden is.

http://www.fietsvlaanderen.be/Default.asp?pageurl=./Vademecum/Vademecum.asp,

Voorwaarde is dat men de verschillen als evenwaardige alternatieven kan zien en dat men leert vanuit die perspectieven.

http://www.cgso.be/heet/minnaars.htm

Hiervoor zal een oplossing moeten worden gevonden zodat de elementen van het Waterbeleidsplan een evenwaardige basis krijgen, ongeacht of ze via het Milieubeleidsplan worden gerealiseerd of niet.

http://viwc.lin.vlaanderen.be/wbpinfo.html

De Kunstveilingen Bernaerts behouden zich het recht voor gelijk welk bod te weigeren dat gedaan wordt door onbekende kopers, tenzij zij in handen van Kunstveilingen Bernaerts een evenwaardig bedrag consigneren of een voldoende bankgarantie stellen.

http://www.auction-bernaerts.com/dutch/verkoops.html

Ik kan vaststellen dat mijn energiefactuur duurder wordt (en dat het effect van de gratis levering dus nogal raar is: als de bedrijven naar evenwaardige inkomsten streven zal ik evenwaardige bedragen mogen betalen als consument, logischerwijze) en kan beslissen om minder energie te verbruiken.

http://users.pandora.be/jan.van.duppen/j_gelezen.htm#12,

De culturele centra vragen een evenwaardige behandeling in het cultuurdebat, ook financieel.

De Standaard,

Zo kozen ze in hun voorbereidende teksten ondubbelzinnig voor het gemeentelijk stemrecht voor migranten, een evenwaardige benadering van het homohuwelijk en het hervormen van de Belgische natiestaat tot een confederaal model.

De Morgen,

De regering-Eyskens ging immers in het begin van de jaren zeventig over tot grote uitgaven voor openbare werken, onder meer in Zeebrugge, onder impuls van minister De Saeger die team vormde met Vlerick, wat Wallonië evenwaardige compensaties deed eisen (de beruchte wafelijzerpolitiek).

De Standaard,

Het belangrijkste is dat de onderneming alleen geld kreeg van de overheid en er geen evenwaardige inbreng was van de particuliere sector die zich, integendeel, terugtrok.

De Standaard,

Er bestaan zoveel evenwaardige manieren om een verhaal te doen werken.

De Standaard,

De uiterlijke schoonheid van de noten en haar stemgeluid dienen Ameling uitsluitend om de betekenis van de onlosmakelijk met elkaar verbonden tekst en muziek tot in de subtielste nuances over te brengen. De begeleiding van Rudolf Jansen heeft daarbij dezelfde uitgangspunten en is van een evenwaardig niveau.

NRC,

Ik ben niet tegen auto en niet voor autovrij, maar ik vind wel dat er bij het handhaven van regels, veel meer dan nu gebeurt, rekening mee moet worden gehouden dat in dorp en stad de automobilist in zijn stalen kooi geen evenwaardige partij is voor onbeschermd lopende en fietsende levende wezens.

NRC,

Zeggen dat wij een federalisme nastreven dat ons aanstaat na een dialoog onder evenwaardige partijen, betekent meteen dat wij het confederalisme afwijzen.

De Standaard,

Weliswaar is in de Wet Tarieven Gezondheidszorg vastgelegd dat alleen de LSV de specialisten bij onderhandelingen over tarieven en dergelijke vertegenwoordigt, maar de NSF probeert via de Raad van State een evenwaardige plaats aan de onderhandelingstafel te verwerven.

NRC,

Zij zijn op zoek naar de directeur want ze willen een andere school voor hun zoon Mohammed. Een betere school. Een school waar hij niet wordt uitgelachen maar een evenwaardige plaats krijgt.

http://www.klasse.be/archieven/archieven.taf?actie=detail=4699

Zaterdag groeide de heenwedstrijd in Molenbos uit tot een slijtageslag tussen twee evenwaardige ploegen waarin Zellik het in de tiebreak via 13-13 uiteindelijk met het kleinste verschil haalde.

De Standaard,

Het Engelse model speelt hier zeker een rol, niet alleen doordat Brits Engels en Amerikaans Engels als evenwaardige varianten naast elkaar staan, maar ook doordat in het algemeen "World Englishes" een begrip zijn geworden.

http://wwwling.arts.kuleuven.ac.be/gling/Rationalisme%20en%20nationalisme%20in%20de%20Vlaamse%20taalpolitiek.pdf

Op een echt intellectueel programma, kwestie van een democratisch evenwaardige vertegenwoordiging van alle bevolkingsgroepen nietwaar, hoeven we stilaan niet meer te hopen.

De Standaard,

Op deze wijze kan de cultuurhistorie een evenwaardige rol spelen bij het opstellen van randvoorwaarden in de planvorming.

http://www.monumentenadviesbureau.nl/

 • (g)een evenwaardige gesprekspartner
 • (g)een evenwaardige kandidaat
 • (g)een evenwaardige kandidate
 • (g)een evenwaardige medespeler
 • (g)een evenwaardige opvolger
 • (g)een evenwaardige partner
 • (g)een evenwaardige rivaal
 • (g)een evenwaardige vervanger
 • evenwaardige spelers
 • evenwaardige tegenstanders
 • een evenwaardiger tegenstander

Beschouwen we de leerling als een evenwaardige gesprekspartner? Dan pas lukt echte en eerlijke communicatie.

http://www.klasse.be/archieven/archieven.taf?actie=detail=3386

Over de maatregel van de ploegleiding van Refin is Walter Planckaert kort maar duidelijk. "Een bewijs dat er discipline heerst in die ploeg", stelt hij. "En dat ze binnen die groep over diverse evenwaardige kandidaten beschikken. Anders denk je als ploegleider wel twee keer na vooraleer je zo'n beslissing neemt."

De Standaard,

Met Heidi Goossens en Nicole Flagothier beschikt België over twee volledig evenwaardige kandidates voor één olympisch ticket in de -52. "Net even sterk", zegt de bondscoach. "Zet ze tegen elkaar op de mat en je hebt een match-nul."

De Standaard,

Daar komt het nochtans op aan, om als HR manager nu eindelijk eens als een evenwaardige medespeler op het ondernemingsforum beschouwd te worden.

http://www.hrmcity.com/ASP/navigation.asp?lev=3=HR.11

Deze verzen zullen de feministen zeker bekoren, te meer omdat de dichter deze vrouw niet als seksobjekt wil zien, maar als evenwaardige partner met wie men een samenlevingskontrakt sluit.

De Standaard,

In tegenstelling tot de Bijbel waarin vrouwen de schuld krijgen voor de erfzonde, behandelt de Koran hen als evenwaardige partners van mannen.

http://www.vrede.be/nl/veiligheid/vrouwislam.html,

Meestal is het geen wonder dat Carmen voor Escamillo valt, maar in Malagnini als José heeft hij een evenwaardige rivaal.

NRC,

"In eerste klasse, waar de speelintensiteit hoger ligt, moet de keuze aan evenwaardige spelers groter zijn, al was het maar om de concurrentie in de groep scherp te houden", is Vanhoof overtuigd.

De Standaard,

"Wat aanval, blok en opslag betreft, zitten we goed. Het oude zeer blijft: scoren op de tegenaanval. Slechts op die manier win je van evenwaardige tegenstanders maar dat lukt enkel mits enige automatismen, wedstrijden spelen dus.''

De Standaard,

"Als er iemand vertrekt, komt er een evenwaardige vervanger", aldus Clijsters.

De Standaard,

Sindsdien vervluchtigde de VU tot de schim van de oude partij. De sterke leidersgroep kreeg geen evenwaardige opvolgers. De beleidsvisie smolt weg in onzekerheid en besluiteloosheid. De partij ontgoochelde haar trouwste aanhangers; een deel stapte over naar het Vlaams Blok, een ander deel verzaakte het politieke engagement en ging blanco stemmen.

De Standaard,

Bij de vrouwen is Bulgarije duidelijk te sterk voor het Belgische vrouwenvolleybal. Het eindigde vijfde op het voorbije EK in Nederland. Oostenrijk lijkt een evenwaardiger tegenstander.

De Standaard,

 • op (een) evenwaardige basis
 • op (een) evenwaardige manier
 • op (een) evenwaardige wijze
 • op evenwaardiger basis
 • op evenwaardiger niveau
 • van evenwaardig belang
 • van evenwaardige kwaliteit

Hoewel er nauw en op een evenwaardige basis met Meulenhoff wordt samengewerkt, zijn Manteau en Kritak volgens Asscher zelfstandige uitgeverijen, die enkel bij het begin van elk jaar de planning en de vermoedelijke financiële consequenties daarvan voorleggen: "Redactioneel zijn zij even vrij ten opzichte van ons als wij ten opzichte van PCM, de holding die naast onder meer de Volkskrant en NRC-Handelsblad ook Meulenhoff Co bezit."

De Standaard,

Zelf blijft hij voorstander van een samengaan van grote Belgische banken, al was het maar om op evenwaardiger niveau een buitenlandse partner te kunnen vinden.

De Standaard,

Samen zouden de twee Belgische banken immers op evenwaardiger basis kunnen praten met een grote buitenlandse instelling.

De Standaard,

Parallel met fietsroutes langs drukke verkeerswegen kunnen alternatieve functionele routes uitgezet worden via rustige trajecten (b.v. landelijke wegen). Beide deelcategorieën hebben hun eigen bestaansreden en zijn dus van evenwaardig belang.

http://www.fietsvlaanderen.be/Default.asp?pageurl=./Vademecum/Vademecum.asp,

Imitaties van zilver en gouden munten daarentegen – met een hoge intrinsieke waarde – waren doorgaans bedoeld om van evenwaardige kwaliteit te zijn.

http://www.flwi.ugent.be/AAHE/AncientHistory/metho_numismatiek.pdf,

Sellars organizeert in Los Angeles een kunstenfestival waarin verschillende gemeenschappen op een evenwaardige manier aan bod komen.

De Standaard,

Leuven zal in dit drukwerk – naast de vijf andere kunststeden – op een evenwaardige manier worden gepresenteerd.

http://www.leuven.be/servlet/genweb.servlet.MainServlet?toDo=open=4101

De voorkeur moet o.i. gegeven worden aan een samenwerking met Nederland met een gezamenlijke beeldvorming en een geïntegreerde aanpak, waarbij de inbreng uit Vlaanderen en Nederland op evenwaardige wijze aan bod komt.

http://www.wvc.vlaanderen.be/regelgevingcultuur/reglementen/internationaal/internat_cultuurbeleid.pdf,

Ook is het belangrijk ouders en personen met een handicap voldoende weerbaar te maken zodat zij zoveel mogelijk betrokken blijven bij de opvoeding/de opvang van hun kind en als 'ervaringsdeskundige' op een evenwaardige wijze het gesprek kunnen aangaan met diverse professionelen.

http://www.kvg.be/

met bijwoord


 • bijna evenwaardig
 • goeddeels evenwaardig
 • haast evenwaardig
 • minstens evenwaardig
 • volledig evenwaardig
 • zeer evenwaardig
 • niet evenwaardig

De huidige draagbare pc's (ook vaak laptops genoemd) zijn bijna evenwaardig in processingcapaciteit als desktop pc's (de pc's met een apart klavier en scherm); zeker voor de toepassingen die een leerkracht uit hoofde van zijn vak nodig heeft.

http://www.levenslangleren.be/it.php/2008/05/31/koop-je-best-een-laptop-of-een-desktop,

Dubbele bezetting: trainers streven er tegenwoordig naar op iedere positie in het elftal een haast evenwaardige doublure te hebben voor de basisspeler.

De Standaard,

Mooie zaal, goed uitgekozen ploegen (alle vier zeer evenwaardig), correcte scheidsrechters en leuke sfeer.

http://aid-basket-rollegem.skynetblogs.be/archive/2006/06/26/aid-behaalt-2de-plaats.html,

Het is moeilijk een duidelijke voorkeur te bepalen tussen deze twee opmerkelijke en - in hun geheel - goeddeels evenwaardige opnamen.

NRC,

De vakbonden gingen er eind vorig jaar slechts aarzelend mee akkoord, op voorwaarde dat de sociale pijler uit het banenplan minstens evenwaardige aandacht zou krijgen.

De Standaard,

De MiNa-Raad heeft op 1 februari 2001 mandaat gegeven om met de oriëntatie van deze tekst in te stemmen, m.n. dat er bij het ontwikkelen van een strategie voor duurzame ontwikkeling, aan het milieu een minstens evenwaardige zorg moet besteed worden als aan het sociale en het economische.

http://www.minaraad.be/2001/2001-17.pdf,

Het sociale minimumloon werd wettelijk opgelegd, omdat de partijen die het arbeidscontract moesten afsluiten niet evenwaardig tegenover elkaar stonden.

http://users.skynet.be/sky50779/vrouw.htm

De jonge muzikanten waren technisch niet evenwaardig, maar we speelden door hen gekozen muziek en voor ons autochtone muzikanten was het niet evident die Marokkaanse muziek te leren spelen.

De Standaard,

Zijn godsliefde en diepste wezenservaring peilend en verklankend, door het verklanken dieper peilend en steeds opnieuw verklankend, was hij in zich tot bewustzijnslagen gedaald die volledig evenwaardig waren aan mystieke en metafysische belevingen.

De ark en de ratten, Erik Van Ruysbeek,

met werkwoord


 • evenwaardig aan bod komen
 • evenwaardig behandelen
 • evenwaardig benaderen
 • evenwaardig meestijgen

Men kan kiezen voor het gemengde programma, waarin taalkunde en literatuur evenwaardig aan bod komen, maar ook een sterkere klemtoon leggen op taalkunde of literatuurwetenschap.

http://www.uia.ac.be/webger/indexNL.html

De vrijmetselaars ontleenden symbolen aan Egypte. Tekens filmt onder meer in een loge, een tempel met Egyptische versieringen en motieven. Stefan Decostere plaatst de wetenschappelijke benadering van Egypte naast de niet-wetenschappelijke. Beide worden evenwaardig behandeld, omdat je zo laat zien hoe de ene benadering de andere besmet.

De Standaard,

De inspectie stelt vast dat niet alle experimenten evenwaardig benaderd worden en pleit hierbij voor een consequente behandeling van alle dossiers.

http://www.onderwijsinspectie.be/alg/Onderwijsspiegel/deeltijdskunstonderwijs.pdf

De informatisering van de officina is een fantastische verbetering, maar kost ook verschrikkelijk veel geld. Je moet natuurlijk meegaan met de tijd, maar ik vraag me af of het praktisch rendement evenwaardig is meegestegen.

http://www.bankvanbreda.be/Images/14_380.pdf,

met voorzetselgroep


 • evenwaardig aan iets
 • evenwaardig met iets
 • evenwaardig naast iets

De opgang is niet te stuiten en de computer wordt op zijn minst evenwaardig aan de camera.

De Standaard,

'Als je bruusk vijfentwintig kilogram uranium 235 bij elkaar brengt, krijg je een ontploffing evenwaardig aan de explosie van twintig miljoen kilogram trinitrotoluol. Van plutonium heb je slechts acht kilogram nodig.'

Berthold 1200, Paul Koeck,

In Duitsland en Zwitserland zijn er technische scholen, evenwaardig aan het algemeen vormend onderwijs, die gelijke toegangskansen tot de universiteit bieden.

De Standaard,

"Wit-Russen samen met het Russische broedervolk", zo klonk het. De president voerde een vlag en een wapen in die vrijwel identiek zijn aan die uit de Sovjetperiode. En het Russisch werd evenwaardig aan het Wit-Russisch waarvan het gebruik door de eerste post-Sovjetleiders was aangemoedigd.

De Standaard,

De inspecteur van politie wordt aangeworven na een selectie toegankelijk voor houders van een getuigschrift van zes jaar secundair onderwijs (ASO, TSO, BSO of KSO, evenwaardig met het niveau 2 bij de federale rijksbesturen).

http://www.lokalepolitie.be/LOKPOL_NL/index5.htm

RVi wordt het eerste radionet met de opdracht om zijn publieke functie helemaal ook via internet in te vullen, evenwaardig naast de radiotaak.

http://www.vrt.be/doc/vrt_jaarverslag_2001.pdf

Als geen ander hebben zij de kans aan den lijve te voelen hoe ze gedwongen worden om hun 'waarheid' te realiseren op een scène die alle 'waarheden' als websites evenwaardig naast elkaar plaatst en dus 'de waarheid' voorgoed onmogelijk maakt.

http://mdr.aletheia.be/,

Aanvankelijk dacht men in de Vlaamse pers nog dat de progressieve spelling een kans had om evenwaardig te worden aan de voorkeurspelling.

De Standaard,

Zijn gebarentalen evenwaardig aan gesproken talen?

http://www.esperanto.be/fel/nl/h17.html,

Voor Mary Boys is het overduidelijk: jodendom en christendom staan evenwaardig naast elkaar.

http://www.katholieknederland.nl/rkkerk/media/rkkerk_gedrukt/2008/detail_objectID665119.html,

 • evenwaardig aan iemand

De gedetineerde zou een cliënt moeten zijn evenwaardig aan mensen buiten de gevangenis.

http://www.wvc.vlaanderen.be/welzijnenjustitie/beleid/documenten.htm,

met ander, nevengeschikt adjectief


 • vergelijkbaar en evenwaardig
 • volwaardig en evenwaardig
 • evenwaardig en evenwichtig
 • evenwaardig en gelijk

De persoon met een handicap is een volwaardig en evenwaardig lid van de samenleving, net zoals alle burgers dat horen te zijn.

http://www.ppg.be/

Zijn de bejaarden die uit drie zorgcircuits putten beter af (zij hebben bijvoorbeeld minder onvoldane noden) of blijken deze circuits als elkaar compenserende systemen te functioneren zodat, met constant houden van de graad van behoefte (beperking), er een vergelijkbaar en evenwaardig niveau van zorg wordt bereikt, ongeacht welke eventuele combinatie van circuits er in casu werd gerealiseerd?

http://www.fss.uu.nl/soc/hg/nsv/abstr97.htm,

De pluralistische school noemt de behartiging van alle strekkingen uit de gemeenschap waar ze gevestigd is op in haar opvoedingsproject, heeft daardoor volwaardige en evenwaardige partners in de pedagogische situatie, en is aldus in de mogelijkheid de voorwaarden aan te bieden voor de vorming van de pluralistische attitude.

De Standaard,

Het was de ongrond, de vader, de essentie van al het mogelijke, het was wat was, het was wat in alles was als zijn diepste waarheid, het was datgene, waarvoor alle dingen evenwaardig waren en gelijk, want alle waren in hun diepste wezen dàt en niets dan dàt.

De ark en de ratten, Erik Van Ruysbeek,

De vier basiscomponenten van onze ruimtelijke structuur - de stedelijke gebieden, gebieden voor economische activiteiten, infrastructuur en buitengebied - zullen op een evenwaardige en evenwichtige manier aan bod komen.

http://www2.vlaanderen.be/ned/sites/ruimtelijk/,

overig


 • (niet) als evenwaardig beschouwen
 • (niet) als evenwaardig erkennen

De tragiek was dat de évolué uiteindelijk toch geen volle toegang kreeg tot de beschaafde wereld die hem werd voorgehouden: hij nam afstand van zijn eigen ouderlijke kultuur, maar werd door de blanke toch niet als evenwaardig beschouwd.

De Standaard,

Van dan af werden crematie en begraving als evenwaardig beschouwd.

http://www.crematorium.be/info.html

Alle personeelsleden worden als evenwaardig beschouwd.

http://www.belspo.be/belspo/home/pers/soceco/MSOC_antwerpen_genk.pdf,

De soennieten kennen vier rechtsscholen die elkaar als evenwaardig erkennen.

http://www.antiracisme.be/respect/teksten/resp-txt-islam_1.htm#10

 • iets evenwaardigs
 • niets evenwaardigs

Ik heb het idee dat ze te lang marktleider zijn geweest in diverse markten (ik denk o.m. aan de walkman, de Trinitron-beeldbuizen en de Playstation) waarbij de concurrentie lange tijd niets evenwaardigs had. Daardoor hebben ze, blijkbaar, wat nagelaten om de markt te blijven aftasten.

http://tweakers.net/nieuws/46357/sony-vermindert-investeringen-in-cell-processor.html,

Ik vind deze apparaten ook schandalig duur. Maar nu ik ze heb, zou ik er meteen weer dezelfde prijs voor betalen, want ze zijn het wel degelijk waard. Maar als jij iets evenwaardigs goedkoper kunt maken, dan ben ik een van je eerste klanten.

http://www.apug.org/forums/archive/index.php/t-13553.html,

Woordfamilie


Als deel van een afleiding