excentriekeling


excentriekeling 1.0

iemand die buitengewoon excentriek is; zeer excentriek persoon; zonderling

Semagram (extra betekenisinformatie)


Een excentriekeling…

is een persoon

 • [Eigenschap of hoedanigheid algemeen] is zeer excentriek
 • [Activiteit of handeling] gedraagt zich excentriek

  Algemene voorbeelden


  In de éénentwintigste eeuw lijkt kinderporno één van de laatste taboes te zijn. Misschien is dat maar goed ook, want er zullen altijd excentriekelingen zijn die met een seksuele gedachte naar kinderen kijken.

  http://www.cyppher.nl/index.php?id=1,2,0,0,1,0,

  The place to be is megadiscotheek It in de Amstelstraat. "Als je er tenminste binnengeraakt. Wat je daar aan excentriekelingen tegen het lijf loopt, is onvoorstelbaar."

  De Standaard,

  Excentriekelingen leven langer dan normale mensen, zo blijkt uit een onderzoek naar duizend non-conformisten uit de Verenigde Staten, Groot-Brittannië, Australië en Nederland. Zonderlingen als de kolonel O. Wingate, die tijdens de Tweede Wereldoorlog in Birma zijn manschappen in adamskostuum toesprak, of de uitvinder Alexander Bell, die in zijn vrije tijd zijn hond wilde leren spreken, blijken als kind enorm vertroeteld te zijn en bleven hun hele leven nieuwsgierig, zo citeerde BBC World Service afgelopen week het Britse onderzoek.

  NRC,

  Ook excentriekelingen met de exemplarische gewoonte exact te betalen wat de excellenties in Brussel van hen verwachten, kunnen het gevoel niet onderdrukken dat deze belasting vooral exceptioneel is door de excessieve hoogte van het gehanteerde tarief.

  De Standaard,

  "In Home for the Holidays vind je geen lui die gek aan het worden zijn of excentriekelingen. Ze zitten alleen maar ingewikkeld in elkaar."

  De Standaard,

  Combinatiemogelijkheden


  met koppelwerkwoord


  • een excentriekeling zijn
  • excentriekelingen zijn

  De dokter bleek niet alleen een humorist te zijn, maar ook een excentriekeling: vorsers van de universiteit van Edinburgh hadden dat, terwijl ze elkaar speels onder de kilt graaiden, gierend van het lachen vastgesteld.

  Dwarskijker, Rudy Vandendaele,

  Het zijn excentriekelingen die dezer dagen nog dagboeken bijhouden of dagelijks brieven sturen naar familie of vrienden.

  http://www.pienternet.be/archief/nieuwsbrief/januari2003.html,

  met adjectief ervoor


  • een kunstzinnige excentriekeling
  • een luidruchtige excentriekeling
  • een rijke excentriekeling
  • een bepaald niet snuggere excentriekeling
  • filosofische excentriekelingen

  Karel stelt er zich niet veel van voor maar de idee van een kunstzinnige excentriekeling die bij zijn dood zijn collectie aan Athene nalaat op voorwaarde dat zijn hart in de museummuur wordt ingemetseld, vindt hij onweerstaanbaar.

  Athenes adem, Wim Neetens,

  De oude Shotover, door Willy Thomas gespeeld als een luidruchtige excentriekeling, maakt zich zorgen over zijn oude dag en kampt met de angst voor zijn dromen.

  De Standaard,

  Het is een goed voorbeeld van iets dat in mijn ogen niet veel meer is dan een curiositeit, een fantasie van een rijke excentriekeling, graaf Ricotti, die zich kon veroorloven op eigen kosten een carrosserie te laten bouwen, zoals anderen dat lieten doen in de vorm van een staatsiekoets, een vogelkooi of een theepot.

  NRC,

  Aan de vierde en laatste William (1830-1837) is helaas weinig eer te behalen. De bijnaam van deze bepaald niet snuggere excentriekeling luidde Silly Billy.

  NRC,

  Mulisch en Van Nierop debatteerden gisteravond in Felix Meritis over de pretenties van de filosofie, op uitnodiging van het tijdschrift Filosofie Magazine, dat deze maand een themanummer wijdt aan 'filosofische excentriekelingen'.

  NRC,

  • een Engelse excentriekeling

  James begaf zich graag onder avant-garde kunstenaars en schrijvers en raakte zo met hen bevriend, niet alleen wegens zijn vrijgevigheid maar ook dankzij zijn innemende karakter [...]. Aldous Huxley, Max Ernst, Thomas Mann, D.H. Lawrence, Bertolt Brecht, Strawinsky: allen behoorden zij tot de vriendenkring van de Engelse excentriekeling.

  NRC,

  in voorzetselgroep


  • met excentriekelingen omgaan

  Durrell werd geboren in Jamshedpur in India, als de jongste van vier kinderen [...]. Na het verblijf van het gezin op Korfu, had hij alleen les gehad van excentrieke privéleraren van wie hij slechts leerde hoe hij met excentriekelingen moest omgaan, zo zei hij ooit in een interview.

  NRC,

  voorafgegaan door als


  • als een excentriekeling
  • als een excentriekeling beschreven worden

  De oude Shotover, door Willy Thomas gespeeld als een luidruchtige excentriekeling, maakt zich zorgen over zijn oude dag en kampt met de angst voor zijn dromen.

  De Standaard,

  Alvorens als eerbiedwaardig denker en geniaal doener te worden afgebeeld, heeft Rembrandt ook nog een tijdje als 'losbol' bekend gestaan. Aan het begin van de negentiende eeuw werd hij nog Paul Rembrandt genoemd en beschreven als een excentriekeling van bescheiden komaf.

  NRC,

  gevolgd door als


  • excentriekelingen als Jan Bucquoy

  Van den Bergh weet dat hij het risico loopt alle clichés over rare jongens, die Belgen te bevestigen. "Toch wil ik dat precies vermijden. Ik heb inderdaad voor excentriekelingen gekozen als Jan Bucquoy. Maar ik wil net aantonen dat zij schitterende dingen maken, die je nergens in Nederland vindt."

  De Standaard,

  met ander, nevengeschikt substantief


  • kunstenaars, schrijvers, gelukszoekers en excentriekelingen
  • trava's en excentriekelingen

  Als hoofdstad van een Mexicaanse provincie was Los Angeles de laatste plaats die zich in 1847 uiteindelijk aan de Amerikanen overgaf [...]. De stad heeft, mede vanwege het aangename klimaat en de filmindustrie, sinds het begin van de 20ste eeuw een enorme aantrekkingskracht gehad op kunstenaars, schrijvers, gelukszoekers en excentriekelingen.

  Ritueel des doods, Willem Zebregs,

  Al vijf jaar draait de iT op de formule van klatergoud, travestieten en pillen. Bezoekers koesteren de illusie dat ze deel uitmaken van een decadente jet-set, een nachtwereld van 'trava's' en excentriekelingen. Wie het geld ervoor over heeft, kan zich elk weekeinde een ster wanen in de iT.

  NRC,

  Woordfamilie


  Als deel van een afleiding