expliqueren


expliqueren 1.0

((vooral) in België)

door het geven van (meer) informatie duidelijk of duidelijker maken; uitleggen; toelichten; verduidelijken; verklaren

Semagram (extra betekenisinformatie)


Expliqueren…

is een handeling

   Algemene voorbeelden


   In mijn blog van verleden week expliqueerde ik de aspecten die start-ups in het vizier zouden moeten kunnen houden en cultiveren.

   https://valueplan.wordpress.com/,

   Filip werd opgevolgd door Clo. De marketingspecialiste straalde een bepaalde zelfzekerheid uit. Haar gedrevenheid en excentrieke manier van denken lokte mijn aandacht. Willaert expliqueerde verder de zogenaamde 'nieuwe industriële revolutie'. Volgens haar is deze te danken aan de grote hoeveelheid data en funding en de sterk verbeterde hard- en software.

   http://e-portfolio.howest.be/yara-meulenberg/2017/12/10/dms-big-data-sessies/,

   Combinatiemogelijkheden


   met object


   • dat (niet goed kunnen) expliqueren

   'Ik laat het niet merken natuurlijk, ge hebt een zekere educatie, maar ik kan die vent niet zien of ruiken, en als ik mij afvraag waarom...' '... blijft gij 't antwoord schuldig,' zei Louis. 'Ja. Expliqueer dat nu eens. Mijn bloed kookt als ik hem zie. Komt dat nu omdat hij van de kanten van oudenaarde is waardat mijn vrouw geboren is, het kan zijn.'

   Het verdriet van België, Hugo Claus,

   'Vertel nog 's over Hitler, nonkel!' 'Ah, Hitler... Ik heb die ne keer voorbij zien komen op zijnen velo. Die mens was estafet, gelijk ze zeiden. Kent ge dat? Ne facteur, als ge wilt. Op zijnen velo en met zo'n klein wit hondeke bij. En ik heb niet geschoten, en ik had 'm pertang gemakkelijk kunnen raken...' 'Waarom niet?' WAAROM NIET?' 'Hij keek zo naar mijne kant, precies of hij zag me aan. En... ik kan dat niet goed expliqueren... maar 't was juist of hij wilde zeggen: niet schieten, alstublieft! Hier fietst ne mens!'

   De Standaard,

   • het expliqueren
   • 't expliqueren
   • het (niet anders kunnen) expliqueren

   'Natuurlijk wil zij komen,' zei Papa, 'maar hoe moet ik het expliqueren?' Hij wendde zijn roze, welig gezicht hulpeloos naar Zuster Adam en zei toen bits tegen de pereboom: 'Als zij niet kan, dan kan zij niet, amen en uit.'

   Het verdriet van België, Hugo Claus,

   Maar zoetje, komt gij mij nu zoeken? Kont gij thuis niet blijven wachten op mij? Waart ge ongerust? Allez, kom hier. 'k Zal 't expliqueren. Zet u een beetje naast mij. Kom zoetje.

   Sierens & Co, Arne Sierens,

   Ik loop naar beneden en ik zeg: "Staf, wat gebeurt er toch? Expliqueer 't mij. Zie ik nu goed of word ik onnozel? Is dat nog een machine?"

   Het verdriet van België, Hugo Claus,

   'Ik vertel mijn miserie aan uw moeder en zij valt omver van 't lachen. Lijk een zottin heeft ze daar een kwartier staan schudden van het lachen omdat ik bijna in de boeien geslagen was. Voor mij, ik heb er lang over gedubd, is uw moeder in de overgang. Het is vroeg, ik geef het toe, maar anders kan ik het niet expliqueren.'

   Het verdriet van België, Hugo Claus,

   met indirect object


   • mij expliqueren
   • haar expliqueren

   Ik loop naar beneden en ik zeg: "Staf, wat gebeurt er toch? Expliqueer 't mij. Zie ik nu goed of word ik onnozel? Is dat nog een machine?"

   Het verdriet van België, Hugo Claus,

   PHILIP Zij zegt dat 't nodig is. Dat er een paar hele rappe passages inzitten. Tania moet de blaren omslaan. DE KOLONEL Schubert? Dat is zo gemakkelijk als wat. PHILIP Gaat gij het haar expliqueren? Mijn vrouw, ge kent ze. Binnen twintig minuten wil ze beginnen.

   Sierens & Co, Arne Sierens,

   met voorzetselgroep


   Voorzetsel: aan

   • expliqueren aan de buren
   • expliqueren aan die nonnen
   • expliqueren aan Eva, Eva Meyraen, Patrick]

   Hoe zouden wij zulke voortijdige terugkeer moeten expliqueren aan de buren, de Vermettens vooral, en aan Patrick en Eva Meyraen?

   Gras, Clem Schouwenaars,

   Wat loopt zij trouwens ginder aan Eva te expliqueren, met al die drukke handgebaren erbij?

   Gras, Clem Schouwenaars,

   "In de toestand waarin ik ben, op van de zenuwen, kan ik geen stap in 't klooster zetten, geen stap. Want ik zou alles in 't lang en in 't breed moeten expliqueren aan die nonnen en ge weet al zo goed als ik dat zij absoluut niks maar dan niks verstaan wat er aan de hand is als er in een goed huishouden een drama gebeurt."

   Het verdriet van België, Hugo Claus,

   met bijwoord


   • duidelijk expliqueren
   • (niet) goed expliqueren
   • klaar expliqueren

   'In de muziek staat ge alleen.' 'Hoe kunde nu in muziek alleen staan? Hoe kunt ge in muziek staan? Zoudt ge dat nu eens 'ne keer klaar en duidelijk willen expliqueren?'

   Altrapsodie, Geert Van Istendael,

   'Vertel nog 's over Hitler, nonkel!' 'Ah, Hitler... Ik heb die ne keer voorbij zien komen op zijnen velo. Die mens was estafet, gelijk ze zeiden. Kent ge dat? Ne facteur, als ge wilt. Op zijnen velo en met zo'n klein wit hondeke bij. En ik heb niet geschoten, en ik had 'm pertang gemakkelijk kunnen raken...' 'Waarom niet?' WAAROM NIET?' 'Hij keek zo naar mijne kant, precies of hij zag me aan. En... ik kan dat niet goed expliqueren ... maar 't was juist of hij wilde zeggen: niet schieten, alstublieft! Hier fietst ne mens!'

   De Standaard,

   • eens expliqueren

   'In de muziek staat ge alleen.' 'Hoe kunde nu in muziek alleen staan? Hoe kunt ge in muziek staan? Zoudt ge dat nu eens 'ne keer klaar en duidelijk willen expliqueren?'

   Altrapsodie, Geert Van Istendael,

   'Ik laat het niet merken natuurlijk, ge hebt een zekere educatie, maar ik kan die vent niet zien of ruiken, en als ik mij afvraag waarom...' '... blijft gij 't antwoord schuldig,' zei Louis. 'Ja. Expliqueer dat nu eens. Mijn bloed kookt als ik hem zie. Komt dat nu omdat hij van de kanten van oudenaarde is waardat mijn vrouw geboren is, het kan zijn.'

   Het verdriet van België, Hugo Claus,

   met een dat-zin


   • expliqueren dat

   Probeer hem maar nekeer te expliqueren dat wie dood is, dood is en wie levend, rust nodig heeft.

   Sierens & Co, Arne Sierens,

   Meneer heeft mij hier daarstraks in de gang geëxpliqueerd dat hij terug naar Mali zou willen gaan, maar hij is zijn papieren kwijt.

   Sierens & Co, Arne Sierens,

   met directe rede


   "Wij verkopen alleen de armbandjes", expliqueert een vrijwilliger. "Daarnet kwam er iemand vragen naar de muts, maar die deelden we alleen uit tijdens het bloedgeven."

   https://www.gva.be/cnt/aid1100623,

   "On Sunday I go to pray", expliqueert zo'n gespierd bloot bovenlijf zijn aanwezigheid in de technoclub op zondagnamiddag.

   https://www.demorgen.be/tv-cultuur/berlijnse-club-berghain-is-een-fuck-off-naar-de-rigide-kapitalistische-idee-van-tijd~be0f8119/,

   Of inzake Palestina/Israël. Vergelijk het met een olifant, aldus Bin Laden, "die via een gigantische kraan vanop een schip in de Middellandse Zee in ons huis wordt gedropt". De olifant draait en keert en maakt brokken, en menners proberen met een stok van 60 centimeter het dier onder controle te krijgen. Maar men weet dat een olifant niet gehoorzaamt aan een dergelijke stok. Dat probeert men al 60 jaar maar het werkt niet. Je moet het schip aanpakken om het probleem van de olifant op de lossen, zodat het de olifant weer wegtakelt. Het schip is Amerika, expliqueerde hij.

   https://www.knack.be/nieuws/wereld/bin-ladens-briefwisseling-toont-grootse-terreurplannen-en-bezorgdheid-over-het-klimaat/article-opinion-569219.html,