exploitant


exploitant 1.0

instelling of instantie die de bedrijfsvoering van een onderneming tot taak heeft; instelling of instantie die een onderneming exploiteert; uitbater

Semagram


Een exploitant…

is een bedrijf

   Algemene voorbeelden


   Tussen de formele exploitant van Rotterdam Airport BV, de N.V. Luchthaven Schiphol, en het Gemeentebestuur van Rotterdam wordt ernaar gestreefd dat de contracten, strekkend tot de vastlegging van de voorwaarden voor een verdere langjarige exploitatie van de luchthaven op de huidige locatie (in de polder Zestienhoven), zo spoedig mogelijk door partijen zullen worden ondertekend.

   http://www.rotterdam-airport.nl/,

   Dat bibliotheken zich nu ook in andere opzichten meer als exploitanten gaan gedragen door geen poëzie aan te schaffen waarvoor bij het grote publiek geen belangstelling bestaat, valt wellicht te betreuren, maar is een logische consequentie van de hen opgedrongen exploitantenrol.

   NRC,

   Hoewel de Kanaaltunnel volgens de laatste prognoses niet voor 1994 in gebruik zal worden genomen, opende Sir Alastair Morton, de chief executive van Eurotunnel, de exploitant van de onderzeese verbinding tussen Frankrijk en Engeland, gisteren al een kantoor op het Amsterdamse Leidseplein.

   NRC,

   Combinatiemogelijkheden


   als subject bij een werkwoord


   • betalen

   Voor elke brandweerman zal een bijzondere vergoeding per voorstelling door de exploitant aan het gemeentebestuur betaald worden.

   http://www.overijse.be/Diensten/html/Politie/Regl_H14.html

   De exploitanten van verwijderingsinrichtingen moeten heffingen betalen aan het Vlaamse Gewest.

   http://www.emis.vito.be/EMIS/Media/syllabus_milieurecht.pdf

   Momenteel betalen exploitanten in 2.500 gevallen een vergoeding aan De Lijn.

   De Standaard,

   met adjectief ervoor


   • een civiele exploitant

   In de tweede optie, waarin de luchthaven een nieuwe, civiele exploitant krijgt, zal een nieuwe aanwijzing als burgerluchtvaartterrein moeten worden gemaakt door de ministers van VenW en VROM, voorafgegaan door een milieueffectrapportage.

   http://home.planet.nl/~herbe164/onderzoek_civiel_MVKV.htm

   • een commerciële exploitant
   • commerciële exploitanten

   In de wet is het enkel de openbare macht die geen databankenrecht verkrijgt; commerciële exploitanten van juridische databanken genieten derhalve volle bescherming.

   http://www. ivir. nl/publicaties/hugenholtz/wpnr. html,

   Er is een goede symbiose bereikt tussen dat wat een lokale overheid op cultureel gebied hoort te doen en wat een commerciële exploitant daaraan kan bijdragen.

   NRC,

   Een commerciële exploitant berekent bijvoorbeeld een winstmarge en een management fee.

   http://www.hardenberg.nl/smartsite1030.htm,

   Een ander voorbeeld is het Zweedse dansgezelschap Cullberg, dat 1,2 miljoen frank vraagt voor een optreden. Voor een gemiddeld cultureel centrum met een zaal van minder dan duizend zitjes en een klein marketingbudget betekent zo'n voorstelling een behoorlijk risico op verlies. Voor een commerciële exploitant met een grote zaal en dito middelen is het een directe weg naar grote winst.

   De Standaard,

   Het feest is uitgegroeid tot een 'bierfestijn waar mensen de beest komen uithangen en commerciële exploitanten geld verdienen', vindt GroenLinkser M. van Poelgeest.

   de Volkskrant,

   Tito had aanvankelijk een contract met MirCorp, de statutair in Amsterdam gevestigde tijdelijke commerciële exploitant van de vernietigde Mir.

   Haarlems Dagblad,

   • de huidige exploitant
   • de nieuwe exploitant

   Tegelijkertijd doet de huidige exploitant, de Regie voor Maritiem Transport, langzaam maar zeker het licht uit.

   De Standaard,

   De opvolger van de vzw Internationale Jaarbeurs, de huidige exploitant (tot 30 september), krijgt van de stad, de eigenaar, de opdracht fors in het kongrescentrum te investeren.

   De Standaard,

   De nv Sportpalex, de nieuwe exploitant van het Antwerpse Sportpaleis, gaf maandag het startsein voor de veiligheidswerken aan de voormalige sporttempel.

   De Standaard,

   • onafhankelijke exploitanten

   Zowel onafhankelijke exploitanten, als zelfstandige vergunninghouders, als bedrijven die personeel tewerkstellen erkennen de dringende noodzaak om de bestaande taxireglementering zoals weergegeven in de taxibijbel - en die in het bezit is van elke ondertekende partij - nauwgezet na te leven teneinde iedere vorm van oneerlijke concurrentie zoals voorzien binnen de wet op de handelspraktijken uit te sluiten.

   http://www.aptu.be/aptuconventie.htm

   • een particuliere exploitant

   Philips en het Amerikaanse United International Holdings Inc. (UIHI) bundelen hun belangen in Europese kabeltelevisie in een gezamenlijke onderneming. Een principe-besluit hiertoe is gisteren genomen. Door het samengaan ontstaat in één klap Europa's grootste particuliere exploitant van kabel-tv, aldus Philips, dat geen gegevens over zijn omzet hierin verstrekt.

   NRC,

   Volgens de Kanaalreders uit Zeebrugge is de beslissing op maat van Holyman Sally Ferries, de particuliere exploitant van de lijn Oostende-Ramsgate, geschreven.

   De Standaard,

   met telwoord ervoor


   • een tweede exploitant

   Adverteerders zouden een tweede exploitant van commerciële televisie naast RTL / Veronica verwelkomen.

   NRC,

   Eigenlijk zijn ze er gewoon ingetuind, vindt Michael Potter, president van Esprit Telecom. Toen dit bedrijf drie jaar geleden besloot zijn Europese activiteiten vanuit Amsterdam uit te breiden, dacht het dat de Nederlandse telecommunicatiemarkt voortvarend zou worden geliberaliseerd. Maar nu Enertel, gesteund door de overheid, zich ontpopt als tweede exploitant van een landelijk telefoonnet, twijfelt hij aan de totstandkoming van een werkelijk vrije en concurrerende markt.

   NRC,

   met voorzetselgroep


   Voorzetsel: van

   • de exploitant van het bad
   • de exploitant van Brent Spar
   • de exploitant van de containerhaven
   • de exploitant van kabelnetten
   • de exploitant van de kantinesporthal

   We hebben te maken met meerdere bestuurlijke lagen: de stadsdeelraad is eigenaar, OptiSport B.V. is de exploitant van het bad en verhuurt 'dit' aan een groot aantal verenigingen, waaronder de Dolfijn.

   http://www.xs4all.nl/~kav49/k_mrt02.htm,

   Het Nederlands-Britse olieconcern Shell - samen met Esso de exploitant van Brent Spar - is in zijn nopjes met de respons, maar het wordt heel moeilijk kiezen.

   De Standaard,

   Dinsdagochtend heeft de directie van de exploitant van de containerhaven, het bedrijf MCS, Multimodal Container Services, al een gesprek op het departement gehad.

   Meppeler Courant,

   Naast leverancier van gas en electriciteit is de Edon exploitant van de kabelnetten in Groningen, Drenthe en Overijssel.

   Meppeler Courant,

   De prijzen zijn beschikbaar gesteld door Delta Horeca VOF, de exploitant van de kantinesporthal.

   Meppeler Courant,

   in voorzetselgroep


   • concessies aan exploitanten
   • diensten verlenen aan exploitanten

   Krause, die in '91/'92 in het nieuws kwam wegens onduidelijke kwesties rondom de verlening van goedkope concessies aan exploitanten van restaurants aan de Oostduitse autowegen (zoals aan de Nederlandse Van der Valk-keten), was onder de laatste DDR-premier, Lothar de Maizière, staatssecretaris.

   NRC,

   Het ging over Media Service GmbH afgekort tot MSG, een joint venture die administratieve en technische diensten zou verlenen aan exploitanten van pay TV of in goed Nederlands – betaaltelevisie en aan andere audiovisuele media.

   Mijn jaren in Europa, Karel Van Miert,

   • tussen de exploitant van de camping en het ministerie van WVC
   • tussen de beide exploitanten en burgemeester S. F.

   Al sinds jaar en dag geldt een overeenkomst tussen de exploitant van de camping en het ministerie van WVC.

   Meppeler Courant,

   Dat is het resultaat van langdurig overleg tussen de beide exploitanten en burgemeester S. F., om zeer tijdrovende en ingewikkelde procedures te voorkomen.

   Meppeler Courant,

   met ander, nevengeschikt substantief


   • eigenaar en exploitant

   Schiphol Group is eigenaar en exploitant van Amsterdam Airport Schiphol, Rotterdam Airport en Lelystad Airport, en bezit 51% van de aandelen in Eindhoven Airport.

   http://www.schiphol.nl/schiphol/main/home.jsp,

   met eigennaam


   Op dezelfde dag is het samenwerkingscontract getekend tussen gemeente Den Helder en de exploitant Libéma die de toekomstige trekpleister van de Kop van Noord-Holland gaat ontwikkelen.

   http://www.kopenmunt.nl/achtergrond/welcome.html

   Op de trajecten die al zijn uitbesteed rijden de exploitanten NoordNed en Syntus al grotendeels zonder vaste conducteurs.

   NRC,

   Hij ging onder meer in op het feit dat door de drie participanten, exploitant Stichting Bejaardencentrum De Twee Ankers, de vertegenwoordigers van de gemeente Brederwiede en de medewerkers van de Woningstichting 'Brederwiede' in goede samenwerking en met grote inzet is gewerkt om alle obstakels voor realisering van het project uit de weg te ruimen.

   Meppeler Courant,

   Woordfamilie


   Als rechterlid in samenstellingen en samenkoppelingen


   Als linkerlid in samenstellingen en samenkoppelingen


   Overige woordfamilieleden


   exploitant 1.1

   iemand die voor zijn beroep een bedrijf exploiteert van een veelal beperkte schaalgrootte, zoals een horecavoorziening, een winkel, een supermarkt of tankstation e.d.; uitbater; gerant

   Betekenisbetrekking


   metonymie
   Betrokken betekenissen 1.0 : 1.1

   Semagram


   Een exploitant…

   is een persoon

     Algemene voorbeelden


     In het café viel een glas stuk. Door het raam zag hij dat de exploitant toen ook zijn glas tegen de grond smeet; alsof een evenwicht hersteld moest worden.

     Engelen van het duister, Jan Siebelink,

     Beoogde exploitant ziet er weinig heil meer in [...]. Freddy V. van de bestaande Esso-stations in Kampen en IJsselmuiden zou in beeld zijn voor de exploitatie. "Dat is nog helemaal niet zeker. Op dit moment voel ik er niets voor om zo'n investering te doen", zegt V. zelf.

     http://www.destentor.nl/regio/kampen/nieuw-tankstation-spoorlanden-gevoelig-1.3537617,

     Combinatiemogelijkheden


     met adjectief ervoor


     • de huidige exploitant
     • de nieuwe exploitant

     De huidige exploitant, K. W., heeft volgens M. er alles aan gedaan om van de Markthallen een goed beurscentrum te maken.

     Meppeler Courant,

     De nieuwe exploitant K. W. moet, aldus het college, net als iedereen voldoen aan de voorschriften om een bouw- en milieuvergunning te krijgen.

     Meppeler Courant,

     • onafhankelijke exploitant
     • zelfstandige exploitant

     Grote tabaksfabrikanten bieden financiële ondersteuning van gemiddeld een paar honderd euro per apparaat, maar eisen in ruil daarvoor dat hun merken op een mooi plekje in de automaat worden ingedeeld. "Als ik mij als onafhankelijke exploitant door BAT laat steunen, dan kan ik binnen een half jaar de sleutels van mijn bedrijf inleveren."

     De Telegraaf,

     Als de test succesvol is, zal het bake-of-concept ook worden gebruikt door de zelfstandige exploitanten van Jamin-winkels in de rest van Nederland.

     http://www.hbd.nl/index.cfm/24,97,66,pdf/BIDsnoep-%20en%20chocolateriezak2003.pdf,

     Er zijn per 31 december 2002 in onze stad Antwerpen 63 vergunninghouders met in totaal 310 taxivoertuigen waarvan er 287 effectief gebruikt worden. 285 daarvan gebruiken de openbare standplaatsen, 270 voertuigen worden geëxploiteerd met personeel, 17 worden alleen bestuurd door de zelfstandige exploitant.

     http://www.aptu.be/aptujaarverslag.htm

     De eigenaren willen de kantonrechter overtuigen dat de NS beter af is met een zelfstandige exploitant in de restauratie.

     Meppeler Courant,

     met voorzetselgroep


     Voorzetsel: van

     • exploitant van het benzinestation
     • de exploitant van café-restaurant Tivoli
     • de exploitant van de jachthaven
     • exploitanten van coffeeshops
     • de exploitant van De Torens

     S. was van 7 juni 1968 tot 1 oktober 1989 als bedrijfsopvolger van zijn vader exploitant van het Shell benzinestation 't Viaduct' aan de Hoogeveenseweg.

     Meppeler Courant,

     Sjoert P. vertelt het verhaal met smaak en het bevestigt zijn overtuiging dat hij er vijfentwintig jaar geleden goed aan deed om als jonge exploitant van café-restaurant Tivoli de bok van Siddeburen te laten beeldhouwen.

     NRC,

     De exploitant van de jachthaven bevestigde dat hij door FBI-agenten was ondervraagd.

     De Standaard,

     Als heren zaten ze gisteren bij elkaar in de raadzaal van het Tilburgse stadhuis: zestien exploitanten van de koffieshops en burgemeester mr. G. B.

     NRC,

     Plotseling kwam de exploitant van De Torens aangeslenterd. Om zijn mond lag een bezorgde trek. Sinds het bericht in de krant was verschenen dat er in zijn etablissement een moord was gepleegd, hadden een aantal trouwlustigen hun reservering geannuleerd.

     De vijfde macht, Pieter Aspe,

     met ander, nevengeschikt substantief


     • exploitant en beheerder
     • een eigenaar of exploitant
     • een eigenaar en exploitant
     • eigenaars of exploitanten

     Ambach, die als de 'magische' Boogie Boy zelf optrad tussen de rook van een zesdaagse in Antwerpen, zegt dat hij zakendoen met de mogelijke nieuwe eigenaar of exploitant niet uitsluit: "Hoe meer zalen, hoe beter."

     De Standaard,

     Leo E. , eigenaar en exploitant van het nieuwe specialiteitenrestaurant 'De Drie Kalkovens', ontving zaterdagmorgen de eerste gasten met een kopje koffie.

     Meppeler Courant,

     Men kan zich de vraag stellen wat er hen, de eigenaars of exploitanten, van weerhoudt om de sociale wetgeving te respecteren in het kader van een bepaald gedoogbeleid.

     http://www.antiracisme.be/nl/rapporten/mensenhandel/1998/menshan6.pdf,

     Ook bij escortbedrijven hebben de exploitant en beheerder een belangrijke verantwoordelijkheid.

     http://www.rotterdam.nl/rotterdam/internet/overig/rdm/download/01apv.pdf,

     met eigennaam


     In een kabaret in Sint-Eloois-Vijver verzilverde exploitant J.M. (47) uit W. zijn valse kaarten voor een bedrag van 600.000 frank, tijdens 16 frauduleuze transakties.

     De Standaard,

     Pas onlangs slaagde ze erin exploitant J. C. het gebouw te laten ontruimen.

     De Standaard,

     Er is rond restaurant de 'Burgemeester van Wateren' nog veel meer aan de hand. Exploitant W. H. van snackbar 'Mooi Wateren' kan daar over meepraten.

     Meppeler Courant,

     Woordfamilie


     Als deel van een afleiding


     Als rechterlid in samenstellingen en samenkoppelingen


     Als linkerlid in samenstellingen en samenkoppelingen