fingerspitzengefühl


fingerspitzengefühl 1.0

goed ontwikkeld, intuïtief gevoel om in delicate aangelegenheden of onder moeilijke omstandigheden de aangewezen handelwijze aan de dag te leggen; goed ontwikkeld gevoel om het juiste te doen; ook: goed ontwikkeld, intuïtief gevoel om iets te voorspellen, om iets te voorzien

Semagram


Een fingerspitzengefühl…

is een gevoel

   Hoofdsemagram: gevoel


   Algemene voorbeelden


   De controles volgen een standaardprocedure, maar er komt ook een stukje 'fingerspitzengefühl' bij kijken. Van Kapel: "Als je achter de balie van de paspoortcontrole zit en er komt een groep op je af, dan ga je meteen profilen. Wat voor groep is het? Zit er iemand bij die zich zenuwachtig gedraagt?"

   http://www.verspers.nl/?categorie=5&soort=artikel&id=125,

   "Iedereen rook geld en wist dat je vrij gemakkelijk wat kon verdienen aan aan de oranje-gekte." "De handelaar uit het Gelderse Babberich praat over 'fingerspitzengefühl', risico's nemen, voorraden aanleggen en goed inkopen."

   NRC,

   De laatste bewerkingsgang is het aanzetten van het mes. De ideale scherptehoek ligt tussen 20 en 22º. Meting van deze hoek is alleen mogelijk met speciale laser-meetapparatuur. De vakman is dus letterlijk op 'Fingerspitzengefühl' aangewezen.

   http://www.hgc.be/HGC/messen-solingen.htm

   Het Financieele Dagblad sprak met degenen die de dienstverlening in de praktijk vormgeven over de essentie van service en dienstbaarheid. Vandaag is buurtregisseur Leo Dortland aan het woord. 'Dienstverlening is vooral een kwestie van efficiency en fingerspitzengefühl', vindt brigadier Leo Dortland.

   Het Financieele Dagblad,

   Het spookbeeld van een wereld waarin computers binnen afzienbare tijd alle beslissingen nemen, wijst Vos af. 'Het is een hulpmiddel. De mens voert de criteria in, uiteindelijk beslist de mens. Je kunt natuurlijk gewoon tegen de conclusies van het programma ingaan. Het is ook niet zo dat intuïtie, het Fingerspitzengefühl, bij beslissingen verdwijnt.

   de Volkskrant,

   Weliswaar weten de ondernemers niet precies waar de schoen wringt, maar de politiek is voor hen een te onbegrijpelijk en te woelig dier. Met hun beroemde 'Fingerspitzengefühl' voelen ze dat aan.

   NRC,

   "Hoe gevarieerd ben ik voor de consument, is de vraag. Voor elke consument wat wils kan niet, want dan wordt de variëteit te groot. Maar iedereen bedienen met één winkelformule is ook moeilijk. Nu gebruikt de winkelier zijn Fingerspitzengefühl bij de inrichting van zijn assortiment."

   Brabants Dagblad,

   Willy Hélin. De internationale pers in Brussel erkende hem als een van de beste persvoorlichters. Zijn vlotte, haast jongensachtige maar professionele manier van werken werd op prijs gesteld. Het was optornen tegen een gedeeltelijk vijandige Angelsaksische pers en de dagelijkse 'intoxicaties'. Eén woord te veel of te weinig kon tot ongelukken leiden. Subtiliteit en Fingerspitzengefühl in de berichtgeving was cruciaal.

   Mijn jaren in Europa, Karel Van Miert,

   De praktijk van de kinesitherapie en het wetenschappelijk onderzoek worden maar al te vaak als twee antipoden afgeschilderd, die men het liefst van elkaar gescheiden wil houden: Fingerspitzengefühl naar de praktijk toe versus encyclopedische kennis en statistiek voor wetenschappers, kinesitherapeuten aan hun behandeltafel versus professoren in hun laboratorium.

   De Standaard,

   Combinatiemogelijkheden


   als subject bij een werkwoord


   • een rol spelen

   Toch blijkt het in de praktijk soms moeilijk om een "omslagpunt" op basis van ademgasanalyse te kunnen detecteren. Vaak zijn de objectieve criteria onduidelijk en gaat noodzakelijkerwijs het "fingerspitzengefühl" een belangrijke rol spelen. Dit bemoeilijkt de interpretatie van de test en de daarbij behorende trainingsadvisering.

   http://www.inspanningsfysiologie.org/core.html

   als object bij een werkwoord


   • (enig) fingerspitzengefühl hanteren
   • een (juist) fingerspitzengefühl ontwikkelen
   • (veel) fingerspitzengefühl vereisen

   De ene mens praat ook al makkelijker met zijn engelen dan de andere. Volgens Susan moet je het juiste Fingerspitzengefühl ontwikkelen. Dat vergt enige oefening, want de engelen zijn zeer bescheiden en dringen zich nooit op.

   De Standaard,

   Van Middelaar kent z'n beesten zo goed dat hij van elk dier de gebruiksaanwijzing wel door heeft, zegt hij. Het zelf insemineren vereist een grote vaardigheid en veel fingerspitzengefühl, zegt de jonge boer. In zijn kantoortje staat het stikstofvat waarin de rietjes met sperma van diverse fokstieren bij 196 graden onder nul worden bewaard.

   Reformatorisch Dagblad,

   Maar nu serieus, in de omgang met een buitenlandse diplomaat moet wel enig 'fingerspitzengefühl' worden gehanteerd.

   http://www.arrestatieteam.nl/forum/viewtopic.php?p=72579,

   met adjectief ervoor


   • maatschappelijk fingerspitzengefühl
   • politiek fingerspitzengefühl

   Veel mensen zijn juist blij zijn dat ze tijdens raadsverkiezingen grotendeels gevrijwaard blijven van opiniepeilingen. Landelijke voorspellingen zeggen nu eenmaal niet alles over lokale verkiezingen. Maar wie toch enig houvast wil, kan terecht op de site www.fispr.nl. Daar verschijnen geregeld nieuwe prognoses – niet aan de hand van peilingen, maar aan de hand van het politieke fingerspitzengefühl van politieke insiders uit die gemeenten.

   Trouw,

   'De ingenieur-van-de-toekomst' heeft in de ogen van de Rotterdamse hoogleraar meer maatschappelijk 'fingerspitzengefühl' en is tot meer interactie en bredere oriëntatie bereid.

   http://www.verkeerskunde.nl/de-ingenieur-van-de-toekomst-heeft.10492.lynkx,

   En nu is er dan Disclosure, een geruchtmakende ideeënroman waaruit Crichtons maatschappelijk fingerspitzengefühl eens te meer naar voren komt.

   NRC,

   in voorzetselgroep


   • met fingerspitzengefühl te werk gaan

   Vele schrijvers betwijfelen of hij hun manuscripten wel helemaal las. Bij zijn beslissingen om boeken in zijn fonds op te nemen ging hij met het bekende Fingerspitzengefühl te werk, dat vaak aan geniale ondernemers wordt toegeschreven.

   NRC,

   fingerspitzengefühl 1.1

   letterlijk: goed ontwikkeld gevoel in de vingertoppen
   Vaak gebruikt in toespelingen op of in contrast met het gebruik in de betekenis 1.0.

   Algemene voorbeelden


   Maar het moet gezegd dat bij pianospelen het fysieke contact met het instrument maar magertjes te noemen is. Aangrijpend pianospelen vraagt derhalve niet alleen figuurlijk, maar ook letterlijk "Fingerspitzengefühl". Maar ook voor elke beginner, liefhebber of wie dan ook blijft het een fantastisch te bespelen instrument.

   http://www.itoa.nl/pso/index.htm,

   Ik streelde haar lichaam met fingerspitzengefühl. Haar gedachten werden rustiger en verdwenen na een tijdje helemaal om plaats te maken voor de grote leegte, waarin ik mij vrij rond kon bewegen.

   Iks, Johan Van Nijen,