fokverbod


fokverbod 1.0

verbod op het fokken van dieren, hetzij tijdelijk, zoals het fokken van varkens nadat er een dierziekte is uitgebroken, hetzij permanent, zoals bij het fokken van een potentieel gevaarlijk dier, met name een vechthond

Semagram


Een fokverbod…

is een verbod; is een gebod

 • [Functie] dient in het geval van dierziekten om verspreiding van de ziekte tegen te gaan; dient in het geval van bepaalde hondenrassen ook om mogelijk letsel bij mensen te voorkomen; dient in het geval van bv. nertsen en mismaakte katten (de zogeheten "designers cats") om onnodig dierenleed te voorkomen
 • [Duur] is tijdelijk of permanent
 • [Betrokkene] wordt opgelegd door de rechter of de overheid
 • [Bezitter of eigenaar] wordt opgelegd aan de fokker van dieren
 • [Voorbeeld of specimen] is bv. een verbod op het fokken van chinchilla's, nertsen, varkens, vossen, mismaakte katten of van agressieve en potentieel gevaarlijke honden

Hoofdsemagram: verbod


Algemene voorbeelden


Het vervoer van recreatievarkens is met het oog op verspreiding van dierziektes verboden. Maar controle hierop is er nauwelijks, aldus Wermer. Het ministerie kent het probleem, maar noemt een fokverbod geen oplossing.

NRC,

Met zijn ingrijpende besluit draait de minister de versoepelingen terug die zijn voorganger Apotheker met de hondenbranche was overeengekomen. Op dringend verzoek van de hondenliefhebbers had Apotheker besloten tot een agressietest voor potentieel gevaarlijke honden in plaats van een fokverbod. Brinkhorst komt echter tot de conclusie dat zo'n agressietest onvoldoende garanties biedt tegen het risico op ernstige beten. Ook honden die de test met goed gevolg hebben doorstaan, kunnen toch een bijtincident veroorzaken, aldus de minister.

De Telegraaf,

Voor 'aangewezen' besmettelijke dierziekte is er het Diergezondheidsfonds. Alleen de directe kosten van de bestrijding van een dierziekte worden vergoed. Het gaat dan om de kosten voor de verplichte ruiming, destructie, welzijnsmaatregelen als een opkoopregeling en fokverbod, onderzoek van verdachte dieren en taxatie. De vervolgschade, zoals leegstand, wordt niet vergoed.

http://www.minlnv.nl/infomart/parlemnt/2002/par02124.pdf,

Combinatiemogelijkheden


als subject bij een werkwoord


 • gelden
 • er komen

In Nederland geldt al een fok- en houdverbod van pitbulls, met uitzondering van onvruchtbare en gemuilkorfde exemplaren.

De Telegraaf,

Een ruime meerderheid van EU-lidstaten is voorstander van maatregelen tegen de verbreiding van agressieve hondenrassen en vechthonden als de pitbull. De Europese Commissie gaat de zaak nu bekijken, maar of er een Europa-wijd fokverbod komt naar Duits voorstel werd gisteren tijdens de vergadering van de Europese landbouwministers in Brussel nog steeds niet duidelijk.

De Telegraaf,

Om te voorkomen dat er een houd- en fokverbod zou komen voor rottweilers ontwikkelde de Raad van Beheer vorig jaar samen met de rasverenigingen een speciaal fokreglement.

De Telegraaf,

als object bij een werkwoord


 • een fokverbod in acht nemen

Boeren in het hele land kunnen 55 gulden per geslachte big krijgen. Daar staat tegenover dat zij bij deelname aan de regeling een fokverbod van een maand in acht moeten nemen (binnen de afgesloten gebieden vier maanden).

NRC,

 • een fokverbod eisen

De handel in hobbyvarkens neemt toe en een groot grijs circuit is het gevolg. Volgens woordvoerster M. Wermer van de Dierenbescherming worden veel varkens, nadat ze het aaibaarheidsstadium zijn ontgroeid, in het bos losgelaten of langs de snelweg uit de auto gezet. De Dierenbescherming en Sanders eisen een fokverbod en strengere controle op de regelgeving van het ministerie van Landbouw.

NRC,

 • het fokverbod negeren

Het fokverbod op zogenaamde desginer cats wordt door fokkers massaal genegeerd. Dat zegt Dier&Recht dat deze week een petitie tegen het fokken indiende bij de Tweede Kamer. Designer cats zijn katten met bijzondere, maar voor de dieren gevaarlijke uiterlijke kenmerken zoals te korte poten, krullende oren of kaalheid. Kaalheid leidt bijvoorbeeld tot snellere verbranding van de huid en het gebrek aan snorharen zorgt voor een verminderd waarnemingsvermogen van de kat.

https://www.metronieuws.nl/in-het-nieuws/2018/04/fokverbod-op-mismaakte-katten-massaal-genegeerd,

 • een fokverbod omzeilen

Volgens woordvoerder Meijer is agressief gedrag niet beperkt tot enkele rassen en bovendien wordt een fokverbod gemakkelijk omzeild. "Zet een staffordshire terriër op een mastina napoletano, en je hebt een nieuw ras dat niet verboden is, maar waarschijnlijk wel agressief." Na het fok- en houdverbod voor pitbulls verscheen bijvoorbeeld de Chinese vechthond tosa inu op de markt.

Het Parool,

 • een fokverbod uitvaardigen

Naar aanleiding van het euthanaseren van jonge biggetjes voor wie in de stallen tijdens de uitbraak van varkenspest geen plaats meer was, heeft zij bekeken hoe het doden van biggetjes in de toekomst kan worden voorkomen. De hoogleraar zegt in het vraaggesprek dat abortus in de vroege dracht, tot 40 dagen, mogelijk moet zijn. De biggen zijn volgens haar dan nog in het embryonale stadium, de feutjes kunnen nog geen pijn ervaren, terwijl de belasting van de zeug redelijk gering is. Een fokverbod zou eerder uitgevaardigd moeten worden, omdat veehouders anders - in de hoop dat het virus hun bedrijf niet zal treffen - gewoon door blijven gaan met fokken.

Trouw,

met adjectief ervoor


 • een algeheel fokverbod
 • een Europawijd fokverbod

"Ik ben van mening dat als bepaalde typen honden daadwerkelijk leiden tot (zeer) ernstige bijtincidenten, deze honden niet meer gehouden mogen worden. Daarbij past in mijn ogen geen beleid waarin via allerlei kunstgrepen het mogelijk blijft om die honden alsnog in Nederland te fokken en te houden. Naar mijn overtuiging zal een algeheel fok- en houdverbod voor potentieel gevaarlijke honden zoals al voor pitbulls geldt meer effect opleveren."

De Telegraaf,

Een ruime meerderheid van EU-lidstaten is voorstander van maatregelen tegen de verbreiding van agressieve hondenrassen en vechthonden als de pitbull. De Europese Commissie gaat de zaak nu bekijken, maar of er een Europa-wijd fokverbod komt naar Duits voorstel werd gisteren tijdens de vergadering van de Europese landbouwministers in Brussel nog steeds niet duidelijk.

De Telegraaf,

met voorzetselgroep


Voorzetsel: op

 • het fokverbod op designer cats

Het fokverbod op zogenaamde desginer cats wordt door fokkers massaal genegeerd. Dat zegt Dier&Recht dat deze week een petitie tegen het fokken indiende bij de Tweede Kamer. Designer cats zijn katten met bijzondere, maar voor de dieren gevaarlijke uiterlijke kenmerken zoals te korte poten, krullende oren of kaalheid. Kaalheid leidt bijvoorbeeld tot snellere verbranding van de huid en het gebrek aan snorharen zorgt voor een verminderd waarnemingsvermogen van de kat.

https://www.metronieuws.nl/in-het-nieuws/2018/04/fokverbod-op-mismaakte-katten-massaal-genegeerd,

Voorzetsel: van

 • een fokverbod van pitbulls

In Nederland geldt al een fok- en houdverbod van pitbulls, met uitzondering van onvruchtbare en gemuilkorfde exemplaren.

De Telegraaf,

 • een fokverbod van (zeker) een maand
 • een fokverbod van vier maanden

Boeren in het hele land kunnen 55 gulden per geslachte big krijgen. Daar staat tegenover dat zij bij deelname aan de regeling een fokverbod van een maand in acht moeten nemen (binnen de afgesloten gebieden vier maanden).

NRC,

Aan een opkoopregeling van 55 gulden per big, zonder verdere verplichtingen, zouden veel meer boeren meegedaan hebben. Maar het fokverbod van zeker een maand en de aborteerplicht voor zeugen die tot veertig dagen drachtig zijn maken de opkoopregeling uiterst onaantrekkelijk.

http://www.agriholland.nl/nieuws/2001/19/24902.html,

Voorzetsel: voor

 • een fokverbod voor pitbulls
 • een fokverbod voor potentieel gevaarlijke honden
 • een fokverbod voor rottweilers

Volgens woordvoerder Meijer is agressief gedrag niet beperkt tot enkele rassen en bovendien wordt een fokverbod gemakkelijk omzeild. "Zet een staffordshire terriër op een mastina napoletano, en je hebt een nieuw ras dat niet verboden is, maar waarschijnlijk wel agressief." Na het fok- en houdverbod voor pitbulls verscheen bijvoorbeeld de Chinese vechthond tosa inu op de markt.

Het Parool,

"Naar mijn overtuiging zal een algeheel fok- en houdverbod voor potentieel gevaarlijke honden zoals al voor pitbulls geldt meer effect opleveren."

De Telegraaf,

Om te voorkomen dat er een houd- en fokverbod zou komen voor rottweilers ontwikkelde de Raad van Beheer vorig jaar samen met de rasverenigingen een speciaal fokreglement.

De Telegraaf,

 • een fokverbod voor de toezichtgebieden

LTO-Nederland blijft zich ervoor inzetten op korte termijn een opkoopregeling voor vleesvarkens en biggen te krijgen. In het overleg met de Tweede Kamer liet minister Brinkhorst donderdag 12 april weten dat er pas eind volgende week duidelijkheid komt over een opkoopregeling en fokverbod voor de toezichtgebieden.

http://www.nlto.nl/,

in voorzetselgroep


 • ontsnappen aan (een, het) fokverbod
 • aan een fokverbod gebonden worden

Brinkhorst wil nog meer rassen verbieden, maar daarover wil hij eerst advies inwinnen. De bewindsman ziet af van een eerder plan bijtgrage honden aan een agressietest te onderwerpen. Dieren die de test doorstaan, zouden ontsnappen aan fokverbod, riem en muilkorf. Volgens Brinkhorst biedt de test onvoldoende zekerheid.

Het Parool,

De varkenshouders wachten liever op een versoepeling van exportbepalingen. De opkoop is bedoeld voor bedrijven die door export- en vervoersbeperkingen met overvolle hokken kampen. Het regime is voor boeren onaantrekkelijk omdat zij daarmee gebonden worden aan een fokverbod.

http://www.agriholland.nl/nieuws/2001/19/24902.html,

 • onder het fokverbod uit kunnen

Volgens land- en tuinbouworganisatie LTO-Nederland rekenen veel boeren op de weer op gang komende slacht en verkoop van biggen om een einde te maken aan de welzijnsproblemen. "Misschien zijn ze te optimistisch", aldus een woordvoerster van LTO, "maar als boeren onder het fokverbod uitkunnen, doen ze het."

NRC,

 • besluiten tot een fokverbod

Mede gelet op de ontwikkelingen in andere Europese landen, waar vechthonden steeds meer aan banden worden gelegd, heeft de minister toch besloten tot een fok- en houdverbod.

De Telegraaf,

 • het instellen van een fokverbod
 • de naleving van het fokverbod
 • onderdeel van het fokverbod

Daarnaast dringt het PVV-bestuur er bij de overheid op aan het KVP-draaiboek naar aanleiding van de Mond- en Klauwzeer evaluatie zo snel mogelijk aan te passen. Zo moet bijvoorbeeld nog definitieve besluitvorming plaatsvinden over het al dan niet instellen van een fokverbod, de opkoopregeling en het toepassen van noodvaccinaties. Met het oog op de toekomst Varkenshouders vragen van de overheid geen geld en geen tegenwerking, maar wel medewerking.

http://www.nvv.nl/

Het fokken van pitbullterriërs is verboden. Volgens de Stichting Registratie Gezelschapsdieren in Apeldoorn zijn ruim 2.300 pitbullterriërs geregistreerd. De AID, belast met de naleving van het fokverbod, heeft sinds het verstrijken van de registratiedatum in totaal 23 pitbulls in beslag genomen.

NRC,

Jaarlijks moeten 12.000 mensen zich in het ziekenhuis voor hondenbeten laten behandelen. Van hen worden 240 personen voor langere tijd opgenomen. Relatief gezien worden vooral veel kinderen het slachtoffer, aldus cijfers van de stichting Consument en Veiligheid. Onderdeel van het fok- en houdverbod is dat de bestaande honden moeten worden geidentificeerd en geregistreerd. Daarnaast moeten ze onvruchtbaar worden gemaakt en ze moeten aangelijnd en gemuilkorfd op straat lopen.

De Telegraaf,

met ander, nevengeschikt substantief


 • een fokverbod of boete

Karakterproef voor Rottweiler verplicht. - Doen ze dit niet of blijkt dat ze een negatieve testuitslag negeren, dan moeten er strenge sancties volgen. Hierbij valt te denken aan een fokverbod of een forse boete, aldus Beeftink. Tijdens een overleg op het ministerie van Landbouw zal hij er deze week op aandringen dat een dergelijke wet er komt. Alleen op die manier kan volgens hem worden bereikt dat de agressieve rottweilers verdwijnen.

De Telegraaf,

(Steeds in de vorm van een samentrekking. Zeer frequent.)
 • een fokverbod en houdverbod
 • fokverboden of houdverboden
 • een houdverbod en fokverbod

In Nederland geldt al een fok- en houdverbod van pitbulls, met uitzondering van onvruchtbare en gemuilkorfde exemplaren.

De Telegraaf,

Jaarlijks moeten 12.000 mensen zich in het ziekenhuis voor hondenbeten laten behandelen. Van hen worden 240 personen voor langere tijd opgenomen. Relatief gezien worden vooral veel kinderen het slachtoffer, aldus cijfers van de stichting Consument en Veiligheid. Onderdeel van het fok- en houdverbod is dat de bestaande honden moeten worden geidentificeerd en geregistreerd. Daarnaast moeten ze onvruchtbaar worden gemaakt en ze moeten aangelijnd en gemuilkorfd op straat lopen.

De Telegraaf,

Mede gelet op de ontwikkelingen in andere Europese landen, waar vechthonden steeds meer aan banden worden gelegd, heeft de minister toch besloten tot een fok- en houdverbod.

De Telegraaf,

Zojuist is bekend geworden dat Minister Brinkhorst alsnog een algeheel fok- en houdverbod wil doorvoeren voor 4 rassen: American Staffordshire Terrier, Dogo Argentino, Fila Brasileiro en Mastino Napolitano.

https://www.dogweb.nl/bijtincidenten.html,

"Ik ben van mening dat als bepaalde typen honden daadwerkelijk leiden tot (zeer) ernstige bijtincidenten, deze honden niet meer gehouden mogen worden. Daarbij past in mijn ogen geen beleid waarin via allerlei kunstgrepen het mogelijk blijft om die honden alsnog in Nederland te fokken en te houden. Naar mijn overtuiging zal een algeheel fok- en houdverbod voor potentieel gevaarlijke honden zoals al voor pitbulls geldt meer effect opleveren."

De Telegraaf,

Volgens woordvoerder Meijer is agressief gedrag niet beperkt tot enkele rassen en bovendien wordt een fokverbod gemakkelijk omzeild. "Zet een staffordshire terriër op een mastina napoletano, en je hebt een nieuw ras dat niet verboden is, maar waarschijnlijk wel agressief." Na het fok- en houdverbod voor pitbulls verscheen bijvoorbeeld de Chinese vechthond tosa inu op de markt.

Het Parool,

De Stichting Consument en Veiligheid doet geen aanbeveling voor fok- of houdverboden. Zij bepleiten met name agressietests.

https://www.dogweb.nl/bijtincidenten.html,

Om te voorkomen dat er een houd- en fokverbod zou komen voor rottweilers ontwikkelde de Raad van Beheer vorig jaar samen met de rasverenigingen een speciaal fokreglement.

De Telegraaf,

 • fokverbod, riem en muilkorf

Brinkhorst wil nog meer rassen verbieden, maar daarover wil hij eerst advies inwinnen. De bewindsman ziet af van een eerder plan bijtgrage honden aan een agressietest te onderwerpen. Dieren die de test doorstaan, zouden ontsnappen aan fokverbod, riem en muilkorf. Volgens Brinkhorst biedt de test onvoldoende zekerheid.

Het Parool,

 • een opkoopregeling en fokverbod

LTO-Nederland blijft zich ervoor inzetten op korte termijn een opkoopregeling voor vleesvarkens en biggen te krijgen. In het overleg met de Tweede Kamer liet minister Brinkhorst donderdag 12 april weten dat er pas eind volgende week duidelijkheid komt over een opkoopregeling en fokverbod voor de toezichtgebieden.

http://www.nlto.nl/,

Woordfamilie


Als rechterlid in samenstellingen en samenkoppelingen