functionaris


functionaris 1.0

iemand die voor zijn beroep of als vrijwilliger voor langere of kortere tijd een bepaalde functie vervult, die vaak een maatschappelijk belang dient; persoon die voor zijn beroep bepaalde taken verricht, die vaak met het publieke domein te maken hebben
Zie ook de specifiekere toepassingen in betekenis 2.0 en 3.0.

Semagram (extra betekenisinformatie)


Een functionaris…

is een persoon

 • [Organisatie of instelling] werkt voor een instantie die vaak te maken heeft met het publieke domein, zoals een hulpverlenersorganisatie, een sportbond, een levensbeschouwelijke instelling (bv. een kerk), een semioverheidsbedrijf, een overheidsgelieerde organisatie, een internationale koepelorganisatie, etc.
 • [Geslacht] is een man of een vrouw
 • [Activiteit of handeling] heeft een bepaalde functie die meestal te maken heeft met het publieke domein of met groepsbelangen
 • [Oorzaak, reden of aanleiding] oefent zijn functie uit voor zijn beroep of als vrijwilliger

Algemene voorbeelden


Door talloze gesprekken met olympische roeiers en trainer-coaches, met oud-roeiers en met functionarissen van de roeibond en sportkoepel NOC*NSF wil de voormalige chef de mission van Sydney 2000 zich een beeld vormen wat en wie er moet veranderen in het nogal conservatieve en gesloten roeiwereldje om de KNRB aanzienlijk meer olympisch perspectief te geven.

http://www.volkskrant.nl/vk/nl/2698/Sport/article/detail/3360991/2012/12/10/Joop-Alberda-Wat-zeggen-we-tegen-de-koningin.dhtml,

De Verenigde Naties overwegen hun personeel met 1.150 funktionarissen en medewerkers in te krimpen.

De Standaard,

Vast staan twee dingen: binnen het ABP waren er functionarissen die serieus met de gedachte speelden Rodamco over te nemen, en binnen hetzelfde pensioenfonds ontstond daarover de nodige animositeit - in rond Hollands: ruzie in de tent.

NRC,

De leraren, die uitgangspunten en delen uit de "yoga uit de reinheid van de ziel" onderwijzen, werken geheel volgens eigen individuele inzichten. Ze zijn niet plaatsvervangend voor de spirituele bron, ze zijn niet functionarissen van een systeem, dat aan een hogere bestuurspositie gehoorzaamt en in de verlenging van een hogere wil functioneert. Ze zijn veeleer personen, die zich op de weg van de sterking van de zielskrachten reeds geschoold hebben en naar hun mogelijkheden de verkregen kennis meer vertellend of beschrijvend ter aanschouwing doorgeven.

http://www.yogaschool.be/brochure%20Heinz.doc

Met enige aarzeling loop je op een ochtend het politiebureau binnen omdat de fiets is gestolen [...]: een alledaags vergrijp dat je voor de goede orde toch even wilt melden. Na lang wachten kan dat gebeuren bij een zwaar belaste employé die, zijn tegenzin nauwelijks maskerend, de gegevens optikt. Op het Rotterdamse bureau Eendrachtsplein is deze situatie inmiddels verleden tijd. Sinds kort maakt men daar gebruik van receptionisten die de bezoeker de indruk geven dat hij welkom is. De nieuwe functionarissen, voor het merendeel vrouwen, zijn gehuld in fleurige maar correcte kleding.

NRC,

Woonachtig te Haarlem [...] kon Ton geen van de programma's bekijken die op het station waaraan hij leiding gaf te zien waren. Van alle wezels die ik in televisieland heb mogen meemaken was deze zweterige functionaris wel de meest katholieke.

http://www.theovangogh.nl/stuk14-20.htm,

Combinatiemogelijkheden


als object bij een werkwoord


 • benoemen

Het bondsbestuur zal maandag de nieuwe functionarissen benoemen.

NRC,

Dankzij een royale toezegging van het NIK heeft het voorlopige JOON-bestuur besloten over te gaan tot het werven van een leraar-chazzan, die in het JOON-gebied werkzaam zal zijn. Tot zijn taak zal behoren het lesgeven, het voorgaan in diensten, pastoraal werk en het geven van voordrachten [...]. De nieuw te benoemen functionaris krijgt een fraaie woning aangeboden en dat is het huis naast de synagoge van Enschede.

http://www.nihs.nl/nihs/nieuws_pub/hakehilla/index.html,

met adjectief ervoor


 • een kerkelijke functionaris
 • kerkelijke functionarissen

Bovendien mocht een kluis pas in gebruik genomen worden na toestemming van de bisschop. Aan zo'n 'inkluizing' ging een initiatieplechtigheid vooraf, meestal geleid door een hoge kerkelijke functionaris.

http://members.lycos.nl/framenso/cluse.htm,

Het langverwachte stuk zal naar verwachting komende dinsdag door het Vaticaan worden vrijgegeven. Een kerkelijke functionaris bevestigde de authenticiteit van het door Adista gepubliceerde document, maar wilde niet bij naam genoemd worden omdat het nog niet officieel is vrijgegeven.

http://www.nieuwsblad.be/article/detail.aspx?articleid=DMF23112005_005,

Het Vaticaan maakte afgelopen vrijdag bekend dat de bisschop van Évreux was ontslagen wegens zijn controversiële en voor Rome onaanvaardbare opvattingen met betrekking tot abortus, voorbehoedsmiddelen, homoseksualiteit en gehuwde priesters. Het Vaticaan deelde mee dat tal van Franse kerkelijke leiders met het ontslag hadden ingestemd [...]. Veel andere kerkelijke functionarissen toonden zich echter teleurgesteld.

NRC,

 • lokale functionarissen

In Somalië zijn nog steeds 50 buitenlandse en 800 lokale functionarissen van VN-organisaties als het kinderfonds UNICEF werkzaam.

NRC,

met adjectivisch tegenwoordig deelwoord


 • de scheidende functionaris
 • de vertrekkende functionaris

Tegen die tijd begreep iedereen wel dat deze bijeenkomst een afscheidsbijeenkomst was [...]. Daar werd een cadeau overhandigd en toen de orde min of meer was hersteld nam de scheidende functionaris zelf het woord. Hij kon zonder meer bevestigen dat hij ongeveer een miljoen jaar lang zijn beste krachten gegeven had. Al die tijd was het museum zijn lust en zijn leven geweest.

De man op de Middenweg, Koos van Zomeren,

Wanneer een vrijwilliger om de één of andere reden stopt en een opvolger voor hem is gevonden, wordt de functie in de meest gunstige situatie door de vertrekkende functionaris aan de nieuwkomer overgedragen.

http://www.knkb.nl/websites/implementatie/mediadepot/md185.pdf,

met voorzetselgroep


Voorzetsel: bij

 • een functionaris bij het IMF

Veel aandacht trok ook een brief die een hoge Indiase functionaris bij het IMF in Washington [...] onlangs aan het Indiase ministerie van financiën zond naar aanleiding van de Mexicaanse crisis.

NRC,

Voorzetsel: van

 • een functionaris van Greenpeace
 • functionarissen van hulporganisaties
 • een functionaris van de voetbalbond

Ivan Blokov, een functionaris van Greenpeace in Moskou, zei dat 160.000 kubieke meter gas was vrijgekomen.

NRC,

Functionarissen van hulporganisaties proberen vluchtelingen met vliegtuigen op te sporen.

De Standaard,

Het was het eerste gesprek dat Cruijff had met een functionaris van de voetbalbond sinds het Nederlands elftal zich definitief plaatste voor de eindronden.

NRC,

met bijwoord ervoor


 • aldus functionarissen

Het Rode Kruis heeft verder de namen van circa 96 krijgsgevangenen. Dezen hadden al op 19 januari vrijgelaten moeten zijn, aldus functionarissen.

De Standaard,

met substantief erachter


 • een functionaris jeugdopleiding betaald voetbal

Bovendien pleit de commissie voor de aanstelling van een functionaris jeugdopleiding betaald voetbal in Zeist.

NRC,

Woordfamilie


Als deel van een afleiding


Als rechterlid in samenstellingen en samenkoppelingen


Als linkerlid in samenstellingen en samenkoppelingen


functionaris 2.0

iemand die voor zijn beroep bij de overheid een specifieke functie vervult; ambtenaar die bepaalde taken voor de overheid of staat verricht, soms vanuit een politieke partij

Betekenisbetrekking


specialisering
Betrokken betekenissen 1.0 : 2.0

Semagram (extra betekenisinformatie)


Een functionaris…

is een persoon

 • [Geheel] werkt bij de overheid
 • [Groep] hoort soms duidelijk bij een bepaalde politieke partij
 • [Organisatie of instelling] is in dienst van de rijksoverheid of een Europese overheid, van een federale overheid, een gewest, provincie of gemeente
 • [Geslacht] is een man of een vrouw
 • [Oorzaak, reden of aanleiding] oefent zijn functie uit voor zijn beroep

Algemene voorbeelden


De regeringspartij LPF had behalve directeur-generaal Peter van Lieshout nog twee andere hoge ambtenaren van het ministerie van Volksgezondheid aan de dijk willen zetten. Op grond van hun 'uitgebreide contacten' in de medische wereld waren de LPF en de minister van Volksgezondheid, Eduard Bomhoff, tot de conclusie gekomen dat die functionarissen de noodzakelijk geachte veranderingen in de zorg tegenhouden.

Het Financieele Dagblad,

Naar analogie zouden alle ministeries een inventarisatie moeten maken van de expertise en middelen waarover zij beschikken. Door op ieder ministerie een functionaris te belasten met de interdepartementale coördinatie kan in voorkomend geval op ad hoc basis snel een interdepartementale task-force worden samengesteld.

NRC,

Mislukt een bezoek van staatshoofden onderling wel eens? "Nee, je zorgt ervoor dat het niet kàn mislukken en twee dagen zijn te kort voor het uitbreken van algehele animositeit. Hooguit hebben de desbetreffende functionarissen elkaar niets meer te zeggen."

NRC,

Verder wordt aandacht besteed aan de prioriteiten die het openbaar ministerie heeft. Bij dit alles wordt niet alleen ingegaan op functionarissen en activiteiten die in de media vaak en veel aandacht krijgen, maar ook op meer onbekende aspecten van het openbaar ministerie.

http://www.xs4all.nl/~advocare/noframe/folder52.htm

Combinatiemogelijkheden


als subject bij een werkwoord


 • melden

Amerikaanse functionarissen meldden dat het al-Qaeda-kopstuk Abu Zubaydah veel belangrijke informatie over Mujahir heeft verschaft.

Het Parool,

De bij het onderzoek betrokken functionaris meldde dat de stof ook afkomstig geweest kan zijn van een raket, maar dat daarvoor geen concrete aanwijzingen zijn.

De Standaard,

Brazilië gaat hovercrafts inzetten bij het vervoer over de Amazonerivier. Nog voor het einde van het jaar zullen twee Russische luchtkussenvaartuigen, die ieder tot 50 ton kunnen dragen, passagiers en vracht vervoeren. Dit meldden functionarissen van het ministerie van Amazonezaken eind vorige week.

De Standaard,

met adjectief ervoor


 • belangrijke functionarissen
 • hoge functionarissen
 • hooggeplaatste functionarissen
 • lagere functionarissen

Belangrijke functionarissen bij het ministerie van justitie wijzen zelfs het OM aan als de regisseur van de veiligheidszorg in ons land en minister Hirsch Ballin sprak over de coördinerende rol van het OM in de rechtshandhaving.

NRC,

In januari '74, drie maanden na de val van het Salazar regime in Lissabon, explodeerde in Jakarta het Malari-schandaal, waarbij verschillende belangrijke functionarissen, topfiguren en generaals betrokken raakten in een corruptieschandaal.

http://home.planetinternet.be/~sintlod8/oost_timor/oost_timor_inleiding.htm

Motorrijders gingen op weg om de koningin en belangrijke functionarissen in Den Haag gevangen te nemen.

http://www.grebbelinie.nl/Grebbelinie-Geschiedenis.htm

Vorige week waren twee legerleiders in opstand gekomen om het ontslag van Karimov te eisen. Een vice-premier en enkele hoge funktionarissen waren zondag reeds opgestapt.

De Standaard,

De Verenigde Staten zijn van plan Irakezen die worden beschuldigd van oorlogsmisdaden tegen Amerikaanse troepen zelf te berechten, en mogelijk ook de Iraakse president Saddam Hussein en zijn zoons daarbij betrekken. Dat hebben hoge functionarissen van de Amerikaanse ministeries van Buitenlandse Zaken en van Defensie gisteren meegedeeld op een persbijeenkomst in Washington.

NRC,

Ik heb allang niet meer het gevoel dat de wereld aan mijn voeten ligt. Ondanks mijn onderscheiding, het geld dat Koken na Auschwitz genereert en ontmoetingen met vele hooggeplaatste functionarissen.

Fantoompijn, Arnon Grunberg,

De zogenaamde "spontane privatizeringen" kwamen er in feite op neer dat betrokkenen en hooggeplaatste funktionarissen die rijkdommen plunderden.

De Standaard,

Het Russische blad Izvestija verwacht binnenkort het ontslag van vier hooggeplaatste functionarissen in verband met de moeizaam verlopende strijd in Tsjetsjenië.

NRC,

De sleutel achter het extreem-rechtse netwerk dat tussen 1975 en 1985 zorgde voor destabilisatie in ons land, en zo een staatsgreep voorbereidde, ligt bij twintig rijkswachters. Volgens de advocaten Michel Graindorge en Xavier Magnée gaat het zowel om hoge officieren als om lagere functionarissen die ofwel zelf betrokken zijn geweest ofwel over informatie over het netwerk beschikken.

De Standaard,

Clinton voert nu strijd met zijn ministers over lagere functionarissen, omdat hij via hen de departementen in zijn greep wil houden.

NRC,

 • communistische functionarissen
 • een socialistisch functionaris
 • socialistische functionarissen

Het Albanese hof van beroep heeft woensdag de doodstraf tegen drie vroegere communistische functionarissen teruggedraaid.

De Standaard,

De vroegere Poolse leider generaal Wojciech Jaruzelski is gisteren samen met elf andere voormalige communistische functionarissen door een rechtbank in Warschau in staat van beschuldiging gesteld in verband met de dood van 44 protesterende arbeiders in 1970.

NRC,

Craxi is het belangrijkste slachtoffer tot nu toe van het onderzoek naar corruptie in de politiek dat een groep Milanese rechters vorig jaar februari is begonnen, na de arrestatie van een socialistische functionaris in Milaan.

NRC,

De voormalige minister van Industrie, Costas Simitis, zei op een spoedbijeenkomst in Athene van socialistische funktionarissen uit het hele land dat "er een machtsvacuüm kan ontstaan" als Papandreou aanblijft.

De Standaard,

 • corrupte functionarissen

Kayankaya, die voor zijn opdrachtgever een spoorloos verdwenen Thaise vrouw moet zien terug te vinden, komt in aanraking met corrupte functionarissen van de vreemdelingenpolitie.

NRC,

Taiwanese zakenlieden worden zeer frequent onder druk gezet door corrupte functionarissen en er zijn in de afgelopen twee jaar achttien roofovervallen en moorden geweest.

NRC,

President Emomali Rachmonov gaf zondag toe aan de eisen van Choedoberdjev en een tweede rebellenleider, Ibod Boimatov, en stuurde drie hoge ambtenaren de laan uit. Choedoberdjev en Boimatov hadden het vertrek geëist van de "korrupte funktionarissen", en waren van twee kanten opgetrokken naar de hoofdstad Doesjanbe.

De Standaard,

 • gerechtelijke functionarissen
 • juridische functionarissen

De zitting is uitgesteld omdat de rechter kiespijn heeft, deelden gerechtelijke functionarissen mee.

De Standaard,

Amnesty wijst erop dat de meeste juridische functionarissen in Rwanda slechts vier maanden opleiding kregen.

De Standaard,

 • lokale functionarissen
 • een plaatselijke functionaris

De rebellen in het oosten van Zaïre hebben twee strategische plaatsen, Komanda en Mambasa, veroverd, zo meldden lokale functionarissen zondag.

De Standaard,

Goražde beleefde gisteren opnieuw een dag van zeer zware Servische beschietingen. Daarbij vielen zeker honderd doden, meer dan eerder op één dag sinds het begin van het Servische offensief. Een plaatselijke functionaris liet over de radio weten dat "het geen zin heeft de doden nog te tellen".

NRC,

De burgemeester had zich schriftelijk gericht tot politiecommissaris A.H. Struik met het verzoek om een dienstauto voor de contactfunctionaris. Volgens de commissaris moet de plaatselijke functionaris zich zoveel mogelijk herkenbaar en aanspreekbaar opstellen. Dit houdt volgens hem in dat de diensten veelvuldig op de fiets of te voet moeten worden verricht.

Meppeler Courant,

 • burgerlijke en militaire functionarissen
 • militaire en civiele functionarissen
 • een militaire functionaris
 • militaire functionarissen

Voor de heersende partij in Rusland primeren de belangen van de staat. Deze zijn echter niets meer dan de belangen van de regerende kaste: de kliek van hooggeplaatste burgerlijke en militaire functionarissen in het centrale en regionale bestuur.

De Standaard,

Rabin vloog gisteren met een legerhelikopter naar Amman in het gezelschap van hoge militaire en civiele functionarissen.

NRC,

Een militaire functionaris heeft Pramoedya er vorig jaar van beschuldigd de leider te zijn van een "vormloze organisatie" - een overheidsterm voor verboden communistische groepen.

De Standaard,

"Het goede nieuws is: iedereen is weg", zei een hoge militaire functionaris gistermiddag tegenover de pers in het Pentagon.

NRC,

Militaire functionarissen proberen de gevangenen, die hun dagen in een openluchtcel van 2.5 bij 2.5 meter doorbrengen, wel enigszins op hun gemak te stellen.

De Telegraaf,

 • een officiële functionaris
 • officiële functionarissen

Het is voor het eerst dat een officiële functionaris publiekelijk zegt dat het de bedoeling is dat Navo-militairen langer in Bosnië blijven.

De Standaard,

Uit de uitspraken van Van Peel en diens woordvoerder, beiden toch officiële functionarissen, blijkt dat zij er kennelijk geen moeite mee hebben om onbeschaamd hun afkeer van de bewoners van het buurland, tevens sprekers van dezelfde taal, uit te dragen.

De Standaard,

 • een politieke functionaris
 • politieke functionarissen

Oostlander maakt bezwaar tegen de geopperde achterkamertjesaanstelling van een Hoge Vertegenwoordiger voor Justitie en Binnenlandse Zaken bij de Raad [...]. "Dat is een klap in het gezicht van de Commissie en EP. Kennelijk wil de Raad parlementaire controle en de afzetbaarheid van een politieke functionaris vermijden."

http://www.oostlander.net/

Deze brieven, in een dicht schoonschrift en kleiner dan je van een grote man zou verwachten, waren gekreukeld en bevlekt, alsof hij ze in zijn zak bewaarde als Kleenex, of onder zijn matras; en zeldzaam was de aantekening die meedeelde, zoals één deed, 'Ondanks vorig verzoek nergens info gevonden. Heb nu namen van stationsmeester en Lubaonese politieke functionaris.' Tegen kerstmis dat jaar vertelde ik hem dat ik geen enkel onderzoek meer zou doen.

Het einde van verdriet, Lee K. Abbot,

De staatssecretaris van Financiën heeft besloten dat predikanten, gastouders, alfahulpen en gekozen politieke functionarissen hierbij in het algemeen het relatief eenvoudige kasstelsel mogen toepassen.

Reformatorisch Dagblad,

 • een Amerikaanse functionaris
 • een Israëlische functionaris
 • Amerikaanse functionarissen
 • Zuid-Koreaanse functionarissen

De VS hebben volgens een Amerikaanse functionaris nadrukkelijk nog niet ingestemd met een Turkse opmars.

Haagsche Courant,

Wie de uitspraken van Amerikaanse functionarissen erop naleest moet vaststellen dat de oorlogsdreiging blijft. Minister van Buitenlandse Zaken, Colin Powell, heeft duidelijk te verstaan gegeven dat de VS zich het recht voorbehouden om desnoods zonder toestemming van de VN Irak aan te vallen.

http://www.vrede.be/nl/index.html,

Leden van de Palestijnse regering of het parlement zullen geen doelwit zijn van aanvallen. Dat heeft een hoge Israëlische functionaris verklaard tegen het dagblad Ha'aretz.

http://oud.refdag.nl/vp/010828vp01.html,

Volgens Zuidkoreaanse functionarissen zou Noord-Korea zijn standpunt nu iets hebben versoepeld, maar in welk opzicht is nog onduidelijk.

NRC,

met adjectivisch tegenwoordig deelwoord


 • de scheidende functionaris
 • de vertrekkende functionaris

De scheidende functionaris werd het eerst toegesproken door burgemeester L. de Beij, die hem namens het gemeentebestuur bedankte voor alles wat hij in het belang van de gemeente heeft gedaan.

Meppeler Courant,

'Ik had er op gerekend dat je zou blijven tot 1 januari '97, wanneer het waterschap in groter verband opgaat, maar je wilde de rit toch niet uitzitten. Het was voor mij wat moeilijk te accepteren', aldus Knol [...]. Hij typeerde de vertrekkende functionaris als een correcte werker, die het gebied als zijn broekzak kent.

Meppeler Courant,

met voorzetselgroep


Voorzetsel: bij

 • functionarissen bij het ministerie van justitie
 • functionarissen bij de regering

Belangrijke functionarissen bij het ministerie van justitie wijzen zelfs het OM aan als de regisseur van de veiligheidszorg in ons land en minister Hirsch Ballin sprak over de coördinerende rol van het OM in de rechtshandhaving.

NRC,

Als bron haalt de Washington Post anonieme hoge functionarissen bij de Amerikaanse, Britse en Franse regering aan.

Meppeler Courant,

Voorzetsel: in

 • functionarissen in Den Haag
 • een functionaris in het gemeentebestuur
 • een functionaris in het Pentagon
 • functionarissen in het Witte Huis

Motorrijders gingen op weg om de koningin en belangrijke functionarissen in Den Haag gevangen te nemen.

http://www.grebbelinie.nl/Grebbelinie-Geschiedenis.htm

Wij denken hierbij aan de positie van de benoemde functionaris in het gemeentebestuur, de burgemeester.

http://www.edam-volendam.nl/

Hooggeplaatste functionarissen in het Pentagon blokkeren het geld voor Clementine 2, schrijft Nature.

De Standaard,

Functionarissen in het Witte Huis werken al aan scenario's voor een Rusland zonder Jeltsin.

NRC,

Voorzetsel: op

 • de functionaris op de ambassade
 • functionarissen op het Pentagon

Droge boterhammen. Versleten winterjassen. Kleumende paupers aan lege keukentafels. Dat was het beeld dat de functionaris op de Servische ambassade in Den Haag van zijn land had geschilderd.

NRC,

De Amerikanen namen de zaak bijzonder hoog op, hoewel functionarissen op het Pentagon aanvankelijk enige twijfel uitten over de gemelde bekentenissen.

NRC,

Voorzetsel: van

 • een functionaris van de douane
 • functionarissen van het Pentagon
 • functionarissen van politie en justitie
 • functionarissen van de Rekenkamer

Ook wordt iedereen die uit Groot-Brittannië komt extra gecontroleerd. Dat zei een hoge functionaris van de douane.

De Telegraaf,

Volgens functionarissen van het Pentagon hebben Amerikaanse vliegtuigen gisteren bijna anderhalf miljoen pamfletten met oproepen om de wapens neer te leggen afgeworpen boven Irak.

de Volkskrant,

TCR: schandaal van domheid en arrogantie [...]. De oorzaak: "Een aaneenschakeling van ongelooflijke naïviteit, gecombineerd met grenzeloze arrogantie van Verkeer en Waterstaat.' Dat zeggen functionarissen van politie en justitie over TCR, de onderneming van de Amsterdamse gebroeders Langeberg die uitgroeide tot een 'criminele organisatie'.

NRC,

Anticiperend op het advies van de Raad van State heeft minister Zalm de Kamerleden geadviseerd om te beginnen met een onderzoek volgens de 'vreugd en rust-modaliteit' (de naam is ontleend aan een restaurant in Voorburg waar ambtenaren van Financiën en functionarissen van de Rekenkamer een plan de campagne hebben gesmeed).

NRC,

De ontslagen hoge militairen zijn eerste adjunct van de chef-staf Vladimir Joerbenko, generaal Vladimir Ivanov van de ruimtevaartstrijdkrachten, luchtmachtgeneraal Jevgeni Podkolzin alsmede drie hoge functionarissen van het ministerie van Defensie: generaal Vladimir Vyssotksi, Vladimir Nikitin en Nikolai Kotylev.

De Standaard,

met bijwoord ervoor


 • aldus de functionaris
 • aldus een functionaris

Deze hoeveelheid is voldoende om tienduizenden kernwapens te maken. Dat heeft een Amerikaanse functionaris zondag in Moskou gezegd. Rusland en de VS nemen elk 34 ton voor hun rekening, aldus de functionaris, die sprak van een unieke afspraak.

ANP,

De Verenigde Staten hebben tegelijkertijd de Bosnische moslims gemaand terug te keren naar de onderhandelingstafel, aldus een functionaris van het Witte Huis.

NRC,

Woordfamilie


Als rechterlid in samenstellingen en samenkoppelingen


Als linkerlid in samenstellingen en samenkoppelingen


functionaris 2.1

iemand met een specifieke, hoge functie in een politieke partij

Betekenisbetrekking


specialisering
Betrokken betekenissen 2.0 : 2.1
Betrokken betekenissen 1.0 : 2.1

Semagram (extra betekenisinformatie)


Een functionaris…

is een persoon

 • [Organisatie of instelling] werkt voor een politieke partij
 • [Geslacht] is een man of een vrouw
 • [Activiteit of handeling] heeft een specifieke en meestal een hoge functie
 • [Oorzaak, reden of aanleiding] oefent zijn functie meestal uit voor zijn beroep, soms vrijwillig

Algemene voorbeelden


Opmerkelijk vond ik een bericht over de partij die haar functionarissen achter de schermen als zondebokken laat vallen.

De Standaard,

Combinatiemogelijkheden


met adjectief ervoor


 • belangrijke functionarissen

Het is onbegrijpelijk dat belangrijke functionarissen als partijvoorzitters in crisistijd hun politieke voorman bekritiseren.

BN/De Stem,

met voorzetselgroep


Voorzetsel: van

 • een functionaris van de regeringspartij
 • een functionaris van Sinn Fein
 • functionarissen van de Socialistische Partij

De Agusta-affaire nam eind vorige week een nieuwe wending met de aanhouding van twee hoge functionarissen van de Socialistische Partij.

NRC,

De broer van de Mexicaanse oud-president Carlos Salinas, Raúl Salinas, is officieel in staat van beschuldiging gesteld wegens het beramen van een moord op een hoge functionaris van de regeringspartij.

NRC,

Deskundigen van het Britse leger in Noord-Ierland hebben zaterdag een boobytrap onschadelijk gemaakt die was geplaatst onder de auto van een hoge functionaris van Sinn Fein, de politieke tak van van het Ira.

De Standaard,

Woordfamilie


Als rechterlid in samenstellingen en samenkoppelingen


functionaris 3.0

iemand die voor zijn beroep in een bedrijf een hoge of belangrijke functie bekleedt

Betekenisbetrekking


specialisering
Betrokken betekenissen 1.0 : 3.0

Semagram (extra betekenisinformatie)


Een functionaris…

is een persoon

 • [Organisatie of instelling] werkt bij een bedrijf
 • [Geslacht] is een man of een vrouw
 • [Activiteit of handeling] vervult een specifieke functie; heeft bepaalde taken
 • [Oorzaak, reden of aanleiding] oefent zijn functie uit voor zijn beroep

Algemene voorbeelden


Veel functionarissen met marketing manager op hun visitekaartje fungeren in de praktijk als product manager en/of reclamechef.

http://www.autokompas.nl/archief/Jaarboek/1999/Voer_voor_zenuwpezen/index.html,

Van elke functionaris wordt meer en meer verwacht dat hij weet waar zijn kracht ligt en deze talenten ook optimaal in zijn functie weet te benutten [...]. De reden voor een potentieelbepaling zijn verschillend: een medewerker die zelf zicht wenst te krijgen op zijn talenten als basis voor een onderbouwde persoonlijke jobkeuze [...]; een medewerker die zelf wenst in te schatten in welke mate hij de juiste functie vervult en zijn talenten optimaal benut [...]; een opdrachtgever die via dit potentieeltraject één van zijn medewerkers wil tonen dat hij meer in zijn mars heeft dan hetgeen hij vandaag doet.

http://www.entrance.be/Bedrijf/potentieelbepaling.htm

Combinatiemogelijkheden


met adjectief ervoor


 • een hoge functionaris
 • een hoogste functionaris

P. C., bij de Bank verantwoordelijk voor het toetsen van kleinere banken in Nederland, stapt over naar de directie van Bank Labouchere. Opnieuw vertrekt een hoge functionaris die tot in detail op de hoogte is van de positie van de concurrenten van zijn toekomstige werkgever.

http://www.nijenrode.nl/nl/

En het publiek is voorgelicht door de hoogste functionaris van het bedrijf, directeur T.J.M. van Hedel zelf - die bovendien een gunstig soort bezorgde vastberadenheid uitstraalt en zulke vragen als: wat kost dat nou het bedrijf, achteloos afwimpelt (de beurs denkt daar natuurlijk anders over).

NRC,

 • een juridische functionaris

De CEO en de hoogste juridische functionaris dienen rapporten te ontvangen van de bedrijfsjuristen met bewijzen van een materiële overtreding van de effectenwetgeving of schendingen van hun verplichting tot bestuur met de zorg van een goed huisvader.

http://www.kintraco.nl/sarbanes%20oxley%20act%20samenvatting.htm,

 • een lokale functionaris

Geen van de ondernemingen gaat uit van het salaris dat een gelijkwaardige lokale functionaris verdient.

NRC,

met adjectivisch tegenwoordig deelwoord


 • een scheidend functionaris
 • vertrekkende functionarissen

Graag wil H. H., als scheidend functionaris, een ieder bedanken voor de prettige samenwerking die hij van u als leden van het stamboek heeft mogen ervaren en spreekt W. R. de wens uit dat de samenwerking met u in de toekomst eveneens prettig zal verlopen.

http://www.hackneystamboek.nl/site/index.php/nieuws/actueel-nieuws/205-verhuizing-stamboekbureau,

Gyllenhammer heeft wel bezwaren tegen gouden handdrukken die vertrekkende funktionarissen meekrijgen. Vorig jaar ontving C. Zettenberg, na twee jaar bij Volvo te hebben gewerkt, een gouden handdruk van zeventien miljoen kroon, 4,25 miljoen gulden.

NRC,

met voorzetselgroep


Voorzetsel: bij

 • een functionaris bij de bank
 • een functionaris bij Cerestar
 • functionarissen bij het handelshuis

"De situatie was zo langzamerhand onwerkbaar geworden", aldus een functionaris bij de bank.

NRC,

Hij maakt gewag van een functionaris bij Cerestar - een "environmental manager', zeg bedrijfsleider voor milieuzaken - die zich eind 1991 bij directeur Van Nunen vervoegde en opbiechtte dat hij jarenlang de cijfers had vervalst.

NRC,

Het justitiële onderzoek naar handel met voorkennis door functionarissen bij het Haagse handelshuis Borsumij Wehry reikt veel verder dan tot dusver is aangenomen.

NRC,

Voorzetsel: in

 • de functionaris in de olie-industrie
 • de functionaris in de onderneming

Vorige week meldde een functionaris in de olie-industrie van het Golfstaatje dat de ondertekening van het contract zondag of maandag zou plaatsvinden.

http://www.worldaccess.nl/planet/show/id=67782/contentid=410479/sc=eaa0be,

In een dergelijke situatie is de hoofdredacteur de aangewezen functionaris in de onderneming aan wie de behartiging toekomt van een aantal essentiële elementen in het uitgeversvak.

http://users.telenet.be/tdv/main.html

Voorzetsel: van

 • een functionaris van American Express
 • functionarissen van oliemaatschappijen
 • functionarissen van ondernemingen

Bij de afrekening werd zowel de American Express kaart als de Visa kaart van de zakenman geweigerd. Het in verlegenheid gebrachte personeel belde uiteindelijk met een functionaris van American Express, die toestemming gaf toen hij hoorde wie de klant was.

De Standaard,

Vooral functionarissen van buitenlandse oliemaatschappijen gebruiken de verbinding tussen de zuidoostelijke stad in het hart van het Nigeriaanse oliewinningsgebied naar de Nigeriaanse hoofdstad.

De Standaard,

In Afrika en Azië trokken diplomaten en functionarissen van grote westerse ondernemingen sterk naar elkaar toe en vormden ze kleine enclaves waarin een levenspatroon heerste dat schril afstak tegen het plaatselijke.

Vertraagde roman, Leon de Winter,

Woordfamilie


Als rechterlid in samenstellingen en samenkoppelingen


Als linkerlid in samenstellingen en samenkoppelingen