geüniformeerd agent


geüniformeerd agent 1.0

agent die een uniform draagt; agent in politiekleding

Algemene voorbeelden


Verder waren er een vijftal geüniformeerde agenten aanwezig, evenals een tweetal agenten in burger, waarschijnlijk detectives.

Ritueel des doods, Willem Zebregs,