agent


A - Met Nederlandse uitspraak

agent 1.0

afbeelding

Bron: Ministerie van Binnenlandse zaken en Veiligheid
( CC BY 3.0 )

persoon die voor zijn beroep bij de politie werkt om orde en veiligheid in het openbare leven te handhaven; politieagent

Semagram (extra betekenisinformatie)


Een agent…

is een persoon

   Algemene voorbeelden


   Elf andere politieagenten zijn aangehouden wegens medeplichtigheid omdat zij de verdachte vasthielden terwijl de agent hem drie keer in de rug schoot.

   NRC,

   Bij het doorzoeken van de auto vonden de agenten een vuurwapen.

   De Telegraaf,

   Ondanks de strenge veiligheidsmaatregelen kwam het voor de wedstrijd tot een kort treffen tussen harde kernsupporters en politie. Na de wedstrijd gooiden supporters vanuit de Anderlecht-bussen projectielen op de begeleidende agenten. In totaal raakten 6 agenten gewond.

   http://www.antwerpen.be/MIDA/

   Bij botsingen tussen politie en voetbalsupporters zijn gisteravond in Amsterdam vijf agenten gewond geraakt, onder wie vier leden van de bereden politie.

   NRC,

   Ik sta in een bureau voor twee politieagenten die zitten en van wie een mij geen blik gunt. Ik zeg mijn naam. Mijn identiteitskaart wordt op de tafel gelegd. Er wordt mij geen verklaring gevraagd. De agent die mij aankijkt schuift me over de tafel een papier toe.

   Calvados, Elvis Peeters,

   De bejegening van de agent is veranderd. 'De samenleving is veranderd. De burger is veel mondiger geworden en accepteert minder gemakkelijk een correctie van onze kant. De gehoorzaamheid is nog wel eens weg.'

   Meppeler Courant,

   Combinatiemogelijkheden


   als subject bij een werkwoord


   ( (vooral) in Nederland)
   • aanhouden

   Hij reed in de nacht van zaterdag op zondag zodanig onzeker door de Domstad dat surveillerende agenten de auto aanhielden.

   Sp!ts,

   Soms visualiseert hij op simpele, bijna kinderlijke wijze zijn verbale vondsten, zoals wanneer een Hollandse agent hem aanhoudt en toeschreeuwt: 'papieren manneke' en Urbanus tovert een van papier geknipt mannetje tevoorschijn.

   Meppeler Courant,

   • arresteren

   Onlangs arresteerden agenten nog een 12-jarige straatdief.

   de Volkskrant,

   Er werd in de lucht geschoten en Kroatische agenten arresteerden mensen zonder geldige identiteitskaart.

   De Standaard,

   De agenten die Obasanjo arresteerden, zouden wel gezegd hebben dat de arrestatie "politiek" was.

   NRC,

   • bekeuren
   • een bekeuring geven
   • een bekeuring uitschrijven

   De agent bekeurde de man op de Balkenweg omdat hij zijn rijbewijs niet wilde tonen.

   http://www.telegraaf.nl/binnenland/11555553/__Relletje_bij_carnaval__.html,

   Poolse agent bekeurt zichzelf om aan quotum te geraken. Een Poolse politieagent heeft zichzelf een bekeuring gegeven, om zo het verplichte minimumaantal boetes te halen.

   http://www.hln.be/hln/nl/959/Bizar/article/detail/1193548/2010/12/09/Poolse-agent-bekeurt-zichzelf-om-aan-quotum-te-geraken.dhtml,

   De agenten schreven bekeuringen uit voor snelheidsovertredingen, het niet dragen van een helm en onverzekerd rijden.

   Reformatorisch Dagblad,

   • doorzoeken

   Net zoals na het bombardement op het World Trade Center twee jaar geleden zullen de agenten eerst het puin doorzoeken om te bepalen wat voor auto en wat voor bom de schade heeft veroorzaakt.

   NRC,

   Agenten van de gerechtelijke politie doorzochten ook de privé-woningen van enkele agenten en pakten getuigen uit het misdaadmilieu van Schaarbeek op voor ondervraging.

   De Standaard,

   • het vuur openen

   Agenten openden daarop het vuur op de vluchtauto.

   NRC,

   Volgens de politie werd een man gedood en raakten ten minste drie anderen gewond toen agenten gisteren het vuur openden op een menigte zwarten die een blanke automobilist in het centrum van de stad aanviel.

   NRC,

   Toen de twee weigerden de deur te openen van de kamer waar ze zich bevonden, openden de agenten het vuur.

   De Standaard,

   • in de boeien slaan
   • in de handboeien slaan

   Twee agenten van de Haagse politie sloegen Cohen in de boeien met het doel hem te verwijderen uit de regering.

   http://www.euronet.nl/~stil/

   Twee agenten in uniform slaan de Roemeen in de handboeien en sleuren hem uit mijn gezichtsveld.

   Costa del Crimen, Stan Lauryssens,

   Voordat ik me kon omdraaien, sloeg een potige agent van achteren mijn polsen in de handboeien.

   Nette mensen in een nieuwe tijd, Hans van der Kamp,

   met adjectief ervoor


   • allochtone
   • autochtone agenten
   • een allochtone agent

   Uit het onderzoek van de studenten van Paul Jacobs bleek dat het publiek zich positiever opstelt, na een gewenningsperiode, tegenover allochtone agenten dan een meerderheid van autochtone agenten.

   De Standaard,

   Steden krijgen meer allochtone agenten. De rijkswacht en de politiekorpsen van Brussel, Antwerpen, Gent, Luik en Charleroi moeten de komende jaren "tussen vijftig en honderd" rijkswachters en politieagenten van allochtone oorsprong aanwerven.

   De Standaard,

   Tekenend is de situatie bij de politie waar ondanks een multiculturaliseringsbeleid om meer allochtone agenten aan te trekken, vele allochtone politieagenten vertrekken door de sfeer op het werk.

   http://www.lbr.nl/documentatie/doc_factarbeid.html

   Vijf Vlaamse en één allochtone agent, werkzaam in Zaventem, maakten van deze studie hun gemeenschappelijk eindwerk.

   De Standaard,

   • blanke agenten
   • zwarte agenten
   • de zwarte agent

   De twee blanke agenten die de 30-jarige man en 32-jarige vrouw afranselden, zijn op non-actief gesteld.

   De Standaard,

   Ook onder blanke agenten is het moreel laag.

   NRC,

   Die zwarte man werd in 1992 door vier blanke agenten mishandeld.

   De Standaard,

   De beruchte Afdeling Binnenlandse Stabiliteit (ABS), die voorheen werd ingezet om onlusten in de zwarte woongebieden te bestrijden, bestormde vrijdag het Orlando-politiestation dat door stakende zwarte agenten was bezet.

   NRC,

   Ook de samenwerking tussen de verschillende huidskleuren laat te wensen over: bemannen witte 'collega's' tijdens bepaalde diensten de meldkamer, dan worden de mobilofoonoproepen van zwarte agenten simpelweg niet beantwoord.

   http://www.politiebond.nl/Bondsblad/bondsblad.html,

   Ze draaide haar raampje open en ik zag dat de zwarte agent hetzelfde deed.

   Crisis four, Andy McNab,

   • federale agenten
   • lokale agenten

   "Ik heb het niet aan de FBI willen vertellen. Die heeft er niets mee te maken". Een omstander voegt daar aan toe: "Als de federale agenten bij mij zomaar binnenkomen, dan zouden de lijken zich opstapelen voor mijn deur."

   NRC,

   Alle grote steden willen meer agenten [...]. Overigens heeft Charleroi er al wat aan gedaan, met de hulp van 20 vrijgemaakte federale agenten en door een meer geïntegreerde aanpak van de problemen.

   http://www.gva.be/dossiers/-c/crimiant/dossier.asp,

   Twee leden van de Freemen, die in een boerderij in de Amerikaanse staat Montana belegerd worden door het FBI, hebben zich donderdag overgegeven. De 23-jarige Ebert W. Stanton en zijn 52-jarige moeder Agnes verlieten de omsingelde ranch met een pick up en gaven zich aan bij de federale agenten.

   De Standaard,

   Volgens Ivanko heeft ook een vrouw in het gebied haar beklag gemaakt bij VN-personeel dat toezicht houdt op de politiediensten, omdat ze door lokale agenten ondervraagd was over haar banden met een oppositiepartij.

   De Standaard,

   • een jonge agent
   • jonge agenten
   • jonge en onervaren agent
   • jonge agent met weinig ervaring

   Tom stond een moment tegen een wagen geleund om even op adem te komen, toen er een jonge agent bij hem kwam staan en hem een sigaret aanbood.

   Ritueel des doods, Willem Zebregs,

   Vorig jaar werd ontdekt dat sommige jonge agenten die vier jaar geleden hals over kop werden aangenomen drughandelaars zijn.

   NRC,

   Dat is de wijk waar een jonge en onervaren agent twee weken geleden een zigeuner neerschoot.

   De Standaard,

   Het gaat om een jonge agent met weinig ervaring.

   De Standaard,

   Vroeger had hij als jonge agent vaak de regels aan zijn laars gelapt.

   Pandora, Pieter Aspe,

   Ik werd naar de kant gezwaaid. De jonge agent was vriendelijk en correct. "Iets gedronken, mijnheer?", vroeg hij met een gezonde professionele achterdocht.

   De Standaard,

   • een potige agent
   • potige agenten

   Hij heeft zijn vingers in elkaar geschoven en zijn huilende gezicht zorgvuldig in dat masker gelegd terwijl een potige agent achter hem op zijn rug klopt en zegt: Stil maar, stil maar.

   Cherry, Mary Karr,

   Acht potige agenten in burger waakten de klok rond over de veiligheid van Princen.

   NRC,

   Twee potige agenten die zich verdekt hadden opgesteld in het struikgewas, deden wat van hen gevraagd werd.

   De vijfde macht, Pieter Aspe,

   • de vrouwelijke agent
   • mannelijke en vrouwelijke agenten

   Maar het rokje van de vrouwelijke agent (agente, meervoud agentes) heet toch agentenrokje.

   De Standaard,

   De vrouwelijke agent zei tegen Helena dat ze haar zou moeten arresteren, waarop Helena reageerde met: "Prima."

   Alle families zijn psychotisch, Douglas Coupland,

   Het Rotterdamse korps heeft inmiddels erkend dat het prijsverschil oneerlijk is, omdat mannelijke en vrouwelijke agenten hetzelfde kledingbudget krijgen.

   De Standaard,

   • Brusselse agenten
   • een Franse agent
   • Nederlandse agenten

   Uniformen, voor Brusselse agenten, voor hostessen, voor kelners en onthaalpersoneel, de Bisschop gaat met onderaannemers werken maar zorgt er voor dat de kwaliteit van het maatwerk onveranderd blijft.

   De Standaard,

   "Dat betekent in de praktijk dat we het pistool volgend jaar hebben," gnuift een Franse agent.

   Rotterdams Dagblad,

   Nederlandse agenten mogen doorrijden tot Berlijn of München; onze Duitse collega's mogen Arnhem niet eens zien liggen.

   http://www.politiebond.nl/Bondsblad/bondsblad.html,

   met adjectivisch tegenwoordig deelwoord


   ( Wordt in België ook een agent van dienst genoemd.)
   • een dienstdoend agent
   • dienstdoende agenten

   Ze knikte naar Adam en wendde zich daarna tot Byrne. 'Bent u de dienstdoende agent?' 'U moet mij hebben, ja,' zei hij op zijn hoede.

   Bezeten van mij, Nicci French,

   De dienstdoende agenten in Meppel belden de gegevens door aan hun collega's in Zwolle die de verdachten opwachten.

   Meppeler Courant,

   Er is een lijk met een schotwond, geen moordwapen en een team politiemedewerkers die, van toevallig dienstdoend agent tot patholoog-anatoom, hun werk onzorgvuldig verrichtten.

   NRC,

   Hij legt het op de balie en zegt tegen de dienstdoende agent: Ik heb net mijn vrouw neergeschoten.

   Cherry, Mary Karr,

   Bosmans gaf hem een stevige handdruk, legitimeerde zich eveneens bij een van de dienstdoende agenten en liep om het huis heen.

   Naakte zielen, Luc Deflo,

   Dienstdoende agenten in short zochten troost in een hamburger: voor sportsensatie waren ze in dit Europese duel blijkbaar niet aan het goede adres.

   De Standaard,

   ( (vooral) in Nederland)
   • een surveillerend agent
   • surveillerende agenten

   Hij gaf zich gisteravond aan bij een surveillerende agent.

   Het Parool,

   Surveillerende agenten hebben afgelopen nacht een gestolen auto aangetroffen aan de Pieter Brueghellaan.

   Meppeler Courant,

   Surveillerende agenten ontdekten de brand om half vijf vanochtend, en konden door snel ingrijpen voorkomen dat die oversloeg naar een aantal andere bedrijven die in hetzelfde pand gehuisvest zijn.

   NRC,

   met adjectivisch voltooid deelwoord


   ( Synoniem is agent in uniform, het antoniem is agent in burger.)
   • een geüniformeerde agent
   • geüniformeerde agenten

   Verder waren er een vijftal geüniformeerde agenten aanwezig, evenals een tweetal agenten in burger, waarschijnlijk detectives.

   Ritueel des doods, Willem Zebregs,

   De conducteurs doen hun normale werk, bijgestaan door een geüniformeerde agent.

   NRC,

   Ten slotte bestaat bij een deel van de bevolking de roddelvrees in de buurt bij een toevallig bezoek van geüniformeerde agenten.

   http://users.pandora.be/graffiti/graffiti/info.htm

   's Morgens nog waren leerlingen van de scholengemeenschap Martin Luther die afscheid kwamen nemen van Sedra getuige van de spectaculaire aanhouding van twee verdachten op een scooter, die op de vlucht waren voor geüniformeerde agenten.

   Rotterdams Dagblad,

   Geuniformeerde agenten krijgen steeds vaker te maken met geweld van groepen en komen ook vaker in levensgevaarlijke situaties.

   ANP,

   Hij opende zijn ogen en zag twee geüniformeerde agenten staan, met hun gezichten voorovergebogen tegen de ruit.

   God's gym, Leon de Winter,

   • gewapende agenten

   Sinds de aanslagen vliegen nu op sommige vluchten ongeüniformeerde, gewapende agenten mee, de zogenoemde 'sky marshals'.

   de Volkskrant,

   Britse media meldden dat tot een proef zou zijn besloten met gewapende agenten in burger op transatlantische vluchten.

   ANP,

   Gewapende agenten patrouilleren door de gangen.

   NRC,

   met voorzetselgroep


   Voorzetsel: in

   ( Synoniem is geüniformeerde agent, het antoniem is agent in burger.)
   • een agent in uniform
   • agenten in uniform

   De vrouw werd teruggeduwd door een agent in uniform, Lord en Timpe werden op de achterbank van een auto gezet.

   De vrouwenoppasser, Peter de Zwaan,

   Justitie heeft al met de Spoorwegen afgesproken dat geweld tegen NS-medewerkers zwaarder wordt bestraft, zoals dat ook gebeurt bij agressie tegen agenten in uniform.

   Algemeen Dagblad,

   Inmiddels blijkt dat niet alle lokale secties van de Fasp, de grootste vakbond van agenten in uniform, opgetogen zijn over het besluit van de nationale leiding om schouder aan schouder met Act Up of de Revolutionaire Communistische Liga (LCR) te gaan staan.

   De Standaard,

   • een agent in functie

   Bildsten werd gearresteerd op beschuldiging van aanranding van een agent in functie en diefstal.

   http://www.ad.nl/ad/nl/1014/Bizar/article/detail/1887377/2011/01/27/Vrouw-viel-agent-aan-met-dildo-uit-zelfverdediging.dhtml,

   De aanvaller wordt formeel verdacht van het hinderen van een agent in functie.

   http://www.bndestem.nl/regio/bergenopzoom/10819801/Caf%C3%A9ganger-op-Markt-neemt-agent-in-wurggreep-en-wordt-aangehouden.ece,

   Politiehonden moeten worden beschouwd als agenten, heeft het hoogste gerechtshof in Noorwegen beslist. Bijgevolg moet geweld tegen de dieren op dezelfde manier worden berecht als geweld tegen een agent in functie.

   http://www.demorgen.be/dm/nl/994/stand-der-dingen/article/detail/302163/2008/06/05/Noor-riskeert-drie-jaar-voor-neermeppen-politiehond.dhtml,

   • agenten in opleiding

   In het gewest Brussel zijn vier agenten in opleiding, en 15 hulpagenten, 3 agenten en één officier in dienst.

   De Standaard,

   Door agenten in opleiding mee te rekenen komt Remkes nog een paar duizend hoger uit.

   Het Parool,

   Voorzetsel: met

   • agenten met snorren
   • een agent met een snor
   • de agent met de snor

   'Politiemannen met snorren, dat is een dooddoener. Er zijn lang niet zo veel agenten met snorren als de mensen denken', zegt hoofdcommissaris Wim Van Hulle.

   http://www.nieuwsblad.be/article/detail.aspx?articleid=IP1MKK41,

   'Ik stel voor dat Arie met John' - hij wijst op John Drijver, een jonge blonde agent met een snor - 'nagaan wat er met dat verdwenen meisje gebeurd is vanaf het moment dat ze ons land is binnengekomen.'

   Dossier vrouwenhandel, Ed van Eeden,

   Terwijl hij naar binnen stapte kwam de agent met de snor naar buiten.

   Het schot, Hilbert Kuik,

   Voorzetsel: op

   • agenten op de fiets
   • agenten op mountainbikes

   De agenten op de fiets ondersteunen surveillances met politieauto's.

   De Telegraaf,

   Ze worden gekoppeld aan nieuw te vormen 'biketeams', die bestaan uit agenten op mountainbikes.

   de Volkskrant,

   'Blauw, blauw, giroblauw past bij jou ', zingt een junk voordat twee agenten op mountainbikes op de pillenbrug arriveren.

   de Volkskrant,

   Voorzetsel: van

   • een agent van de verkeerspolitie
   • een agent van de waterpolitie
   • agenten van de Oostendse politie
   • agenten van de politie van New York
   • agenten van de hoofdstedelijke reinigingspolitie Amsterdam Oost
   • agenten van het bureau Warmoesstraat
   • agenten van het korps Zuid-Holland Zuid

   Zelfs op de nadering tussen Kiseljak en Sarajevo, op de beruchte Servische kontroleposten Sierra One tot Sierra Four, word je vandaag achternagewuifd door militieleden die niet schrikbarender meer lijken dan een agent van de verkeerspolitie.

   De Standaard,

   'In de zomer ruiken de honden al na een paar dagen een lijk', zegt een agent van de waterpolitie die sinds maandag een zoekpatroon vaart op het Nuldernauw.

   Metro,

   Agenten van de Oostendse politie die een aantal reclameborden van het circus Malter wegnamen aan de circustent naast de Oostendse renbaan, raakten slaags met de artiesten.

   De Standaard,

   In februari werden vier agenten van de politie van New York (NYPD) vrijgesproken op alle punten van de aanklacht wegens doodslag in de zaak van Amadou Diallo, een ongewapende West-Afrikaanse immigrant die in 1999 voor zijn huis was doorzeefd met 41 kogels.

   http://www.amnesty.nl/landeninfo.html

   Twee keer in de maand trekken twee agenten van de hoofdstedelijke reinigingspolitie Amsterdam Oost in, op zoek naar fietswrakken.

   NRC,

   De verhalen zijn niet noodzakelijkerwijs waar (een aantal agenten van het bureau Warmoesstraat wordt corruptie verweten zonder dat deze daar ooit voor zijn veroordeeld, drie Chinezen wordt zelfs een dubbele moord in de schoenen geschoven die officieel onopgelost is gebleven), maar de litanie aan anekdotes geeft een goede schets van de verwording van de dijk.

   NRC,

   Een 46-jarige agent van het korps Zuid-Holland Zuid is vandaag gearresteerd nadat hij met een pistoolschot de vriend van zijn ex-vrouw zwaar had verwond.

   NRC,

   Voorzetsel: te

   ( Synoniem is bereden agenten.)
   • agenten te paard

   Maar kijk niet vreemd op wanneer twee agenten te paard over de straat gaan en allebei stront nalaten voor makkelijk twintig honden.

   http://www.ruudverdonck.nl/archief/COLS02031.html,

   Daar heet het: "Twee agenten te paard in de Kalverstraat zijn wat mij betreft al te gek om los te lopen."

   NRC,

   Zielens wilde protesteren, maar dat werd belet door een grote groep betogers die in paniek terugweek voor een twintigtal 168 agenten te paard, die met getrokken sabel vanuit de richting van de Suikerrui het plein opreden.

   Emmeke, Jan Lampo,

   Buiten op straat, voor de entree, sommeerden twee agenten te paard de massa door te lopen.

   Engelen van het duister, Jan Siebelink,

   In een grote cirkel rond het station zijn samenscholingen van verslaafden weliswaar op grond van een nieuw artikel in de APV verboden en houdt de politie gemiddeld tien junkies per dag aan, maar waar ze vroeger overzichtelijk onder de abri's van Perron Nul stonden, zwerven ze nu overal rond, ondanks dertig man extra politie, ondanks agenten te paard, ondanks de nieuwe APV.

   NRC,

   met eigennaam


   Zowel agent Janssens als wachtmeester Peeters haalden opgelucht adem, toen er een oproep gedaan kon worden.

   Pagadders, Leo Geerts,

   'Kom', de commissaris nam hem bij de arm en trok hem mee de kamer uit, de gang door tot in het kleine kamertje waar agent Kiekenmans stond.

   Pagadders, Leo Geerts,

   Agent Philippe J. moest een alcoholtest afnemen van de hoofdbrigadier, maar omdat het resultaat voorspelbaar was blies hij zelf in het zakje.

   De Standaard,

   Agent Vermeulen zal uw verklaring opschrijven, nietwaar Lode?

   Cargo, Patrick Conrad,

   met ander, nevengeschikt substantief


   • agenten, ambulancemedewerkers en brandweerlieden
   • agenten, surveillanten en toezichthouders
   • militairen, brandweerlieden, agenten en reddingswerkers

   Aan de andere kant geeft Den Bakker toe dat de zwaailichtprogramma's ook een beeld gaven van wat agenten, ambulancemedewerkers en brandweerlieden zoal doen.

   Haarlems Dagblad,

   Verbetering van de veiligheid zou volgens het regeerakkoord langs verschillende wegen vorm worden gegeven, zoals uitbreiding van het aantal agenten, surveillanten en toezichthouders, maar ook door uitbreiding van de celcapaciteit, versterking en reorganisatie van het openbaar ministerie, maatregelen inzake jeugdcriminaliteit en verslavingszorg, alsmede investeringen in apparatuur.

   http://www.bsk.utwente.nl/bw/index.html

   Duizenden militairen, brandweerlieden, agenten en reddingswerkers hebben zich deze week naar het rampgebied gespoed.

   NRC,

   ( (vooral) in België)
   • een agent of rijkswachter
   • agenten en rijkswachters

   Telkens een agent of rijkswachter een nummerplaat in zijn draagbare computer tikt, kan hij onmiddellijk zien of het om een gestolen auto gaat.

   De Standaard,

   Agenten en rijkswachters kunnen de gids gebruiken om personen met sociale en gezondsheidsproblemen van alle aard snel door te verwijzen naar de meest gepaste dienst.

   De Standaard,

   Wie op reis vertrekt, kan dus aan agenten en rijkswachters vragen geregeld een kijkje te komen nemen rond hun huis.

   De Standaard,

   • agenten en militairen
   • agenten en soldaten
   • soldaten en agenten

   Vierduizend agenten en militairen zijn naar Napels gehaald om de plaatselijke politie te helpen, onder andere om het publiek achter de afzettingen overal in de stad te houden.

   NRC,

   Een bouwbedrijf uit Hokkaido, honderden agenten en soldaten namen deel aan de reddingswerkzaamheden.

   De Standaard,

   Tijdens het pausbezoek patrouilleerden 40.000 soldaten en agenten in Caracas.

   De Standaard,

   Vaste verbindingen


   dienstdoend agent

   ongeüniformeerd agent

   Woordfamilie


   Als deel van een afleiding


   Als deel van een afleiding


   Als rechterlid in samenstellingen en samenkoppelingen


   Als linkerlid in samenstellingen en samenkoppelingen


   agent 2.0

   iemand die voor zijn beroep bij een geheime dienst (een inlichtingendienst of veiligheidsdienst) of een militaire organisatie werkt en vaak in het geheim onderzoek doet of in een organisatie infiltreert; medewerker bij geheime dienst

   Semagram (extra betekenisinformatie)


   Een agent…

   is een persoon

   • [Uiterlijk] kan een uniform dragen, maar dit is niet altijd het geval
   • [Organisatie of instelling] werkt voor een geheime dienst, een politiedienst zoals een inlichtingendienst of veiligheidsdienst van een overheid
   • [Plaats] werkt in een kantoor of juist op straat
   • [Activiteit of handeling] handhaaft de veiligheid of spoort gevaarlijke personen op, vaak in het geheim
   • [Betrokkene] kan te maken hebben met militaire operaties
   • [Instrument] heeft vaak een wapen
   • [Oorzaak, reden of aanleiding] oefent zijn functie uit voor zijn beroep

   Algemene voorbeelden


   Volgens de KGB-funktionarissen slaagde de CIA erin een van zijn agenten in de bouwploeg te krijgen. Die kon de hoofdkabels in de ondergrondse tunnels merken en de eerste aftapapparaten aanbrengen.

   De Standaard,

   In de weken voor zijn ontsnapping was hij driemaal gearresteerd, bedreigd, verdacht gemaakt als agent voor het Joegoslavische leger en ondergedoken.

   NRC,

   Op de wielrenner Wolfgang Loetzsch had de Stasi maar liefst vijftig agenten gezet, zijn dossier was 1.500 pagina's dik.

   De Standaard,

   Met de Wiv 2002 zijn alle (bijzondere) bevoegdheden die de AIVD bij de uitvoering van zijn taak mag gebruiken en het daarbij te hanteren afwegingskader (zoals subsidiariteit en proportionaliteit) nauwkeurig omschreven. Het gaat hierbij onder meer om observeren, de inzet van agenten en het aftappen van telecommunicatie.

   http://www.aivd.nl

   Volgens Nakdimon had de Mossad in 1965 een kantoor in de Koerdische regio in Noord-Irak waar 15 agenten werkzaam waren.

   De Standaard,

   Combinatiemogelijkheden


   met voorzetselgroep


   Voorzetsel: van

   • agenten van de Amerikaanse inlichtingendienst CIA
   • agent van de Amerikaanse veiligheidsdienst FBI
   • agenten van de CIA
   • agenten van Staatsveiligheid
   • een agent van de Gestapo
   • een agent van de Tsjeka, de geheime politie
   • een agent van de Stasi
   • agent van de veiligheidsdienst

   Neem nu de geheime dienst van dit land. De tijd van James Bond-achtige figuren in lange regenjassen die in de schaduw van een steegje staan, is lang voorbij. Agenten van de Staatsveiligheid zijn geen duistere figuren meer van wie niemand precies wist wat ze deden en waar ze uithingen.

   De Standaard,

   Een agent van de Amerikaanse veiligheidsdienst FBI is woensdag gearresteerd omdat hij tussen 1987 en 1992 geheimen aan Moskou zou hebben verkocht ter waarde van bijna zeven miljoen frank.

   De Standaard,

   Enkele maanden geleden ontdekte de VU-hoogleraar Ger van Loon in de oude Gestapo-archieven in Moskou dat de eerste Amsterdamse hoofdcommissaris die na de bevrijding werd benoemd in werkelijkheid jarenlang had geopereerd als agent van de Gestapo.

   NRC,

   De charmante bezoeker (Oleg Mensjikov) blijkt niet alleen een ex-minnaar van de generaalsvrouw, maar ontpopt zich ook tot een agent van de Tsjeka, de geheime politie.

   NRC,

   De belangrijkste discussie over wie die rustige en gewetensvolle jongeman was, die op zo mysterieuze wijze aan zijn einde moest komen, vindt evenwel plaats tussen Gesine en de agent van de Stasi, meneer Rohlfs, die zich soms ook wel meneer 'Mesewinkel' of meneer 'Fabian' durft te noemen.

   http://www.phil.uu.nl/esthetica/indexx.html,

   In februari van dit jaar wees Frankrijk agenten van de CIA die waren verbonden aan de Amerikaanse ambassade in Parijs uit wegens "industriële spionage", nadat zij hadden onthuld dat het Franse elektronicabedrijf CSF Thomson steekpenningen had betaald om het SIVAM-contract te winnen.

   NRC,

   Een Milanese rechter die reeds enkele jaren tracht het vastgelopen onderzoek weer vlot te krijgen, verdenkt agenten van de Amerikaanse inlichtingendienst CIA ervan dat ze weet hadden van de plannen van uiterst-rechts voor de aanslag van 1969.

   De Standaard,

   Ze stond nog in de keuken toen de militairen het huis binnenvielen. Door de half geopende deur zag ze hoe de agenten van de veiligheidsdienst haar vader beetgrepen, haar moeder, die net de maté had rondgedeeld, haar broers, en haar zus, die ogenblikkelijk op de grond ging liggen.

   Voel maar, Jan Brokken,

   Vaste verbindingen


   Woordfamilie


   Als deel van een afleiding


   Als deel van een afleiding


   Als rechterlid in samenstellingen en samenkoppelingen


   Als linkerlid in samenstellingen en samenkoppelingen


   agent 3.0

   iemand die voor zijn beroep een bedrijf of persoon vertegenwoordigt en diens zakelijke belangen behartigt; tussenpersoon

   Semagram (extra betekenisinformatie)


   Een agent…

   is een persoon

   • [Uiterlijk] draagt vaak een pak
   • [Activiteit of handeling] vertegenwoordigt een bedrijf of persoon en probeert producten van dat bedrijf of die persoon te verkopen of komt voor financiële belangen op
   • [Oorzaak, reden of aanleiding] oefent zijn functie uit voor zijn beroep

    Algemene voorbeelden


    Onze voorkeur ging ook uit naar een agent met een goede reputatie. Bij zo'n agent vinden onze relaties hetzelfde serviceniveau en kwaliteit terug in de services en werkwijze die ze bij Nijhoff gewend waren.

    http://www.nijhoff.nl/,

    Voortaan noemde Joop Koopman zich Joe Merchant, een naam als van een variétéartiest, en een jaar na zijn aankomst in Los Angeles vond het wonder plaats: zijn agent verkocht een van zijn scripts.

    God's gym, Leon de Winter,

    Of ze dan niet bevreesd was voor Hollywood? "Uiteraard, maar mijn agent had me op het hart gedrukt niets te tekenen vooraleer ik iemand kompleet vertrouwde."

    De Standaard,

    Speltheorie bestudeert situaties waarin meerdere agenten met mogelijk conflicterende doelen optreden. De niet-coöperatieve speltheorie houdt zich voornamelijk bezig met het modelleren van de strategische interactie tussen de agenten. In de coöperatieve speltheorie worden de onderliggende strategische procedures buiten beschouwing gelaten.

    http://dare.ubvu.vu.nl/bitstream/1871/20136/3/3abstract_dutch.pdf

    "Weet je wat het allermoeilijkste is in deze branche? De juiste prijs-kwaliteit verhouding vinden. We hebben nu 600 klanten, met vijf agenten in Frankrijk, en we hebben een reputatie te verdedigen."

    De Standaard,

    Via twee kantoren en zo'n zestig agenten haalde Triodos hier 2,136 miljard frank op, een stijging van 83 procent.

    De Standaard,

    Bovendien bestaat het gevaar dat er een kat-en-muis-spel zonder einde ontstaat waarbij de financiële agenten telkens nieuwe gaatjes vinden om de taks te ontlopen terwijl de takserende overheid bezig blijft met die gaatjes te dichten.

    http://www.wereldwijd.be/archief/archief.htm,

    Hierbij gaat men uit van economisch rationele agenten en een perfect geïnformeerde markt, waardoor deze kostencurve een soort theoretische efficiëntiegrens aangeeft.

    http://www.kleurrijkvlaanderen.be/doc/serv_discussienota_milieu_en_innovatie.pdf,

    Skywings Travel heeft geen eigen agent op de vakantiebestemming maar onze lokale agent neemt deze verantwoordelijke zich.

    http://www.skywingstravel.nl/

    Combinatiemogelijkheden


    met adjectief ervoor


    • commercieel agent

    Vanaf 1 januari van volgend jaar gaat hij aan de slag als commercieel agent van een bedrijf dat aluminium verwerkt.

    De Standaard,

    met ander, nevengeschikt substantief


    • concessiehouders, commissionarissen, zelfstandige agenten en/of handelsvertegenwoordigers
    • onafhankelijke makelaars en agenten

    Er bestaan verscheidene manieren om een distributienet op te zetten. Het kan bestaan uit concessiehouders, commissionarissen, zelfstandige agenten en/of handelsvertegenwoordigers.

    http://www.droit.fundp.ac.be/etudiants/2001-2002/couteau/commercial.html,

    Via goed geïnformeerde professionals, zoals onafhankelijke makelaars en agenten, financiële planners, vermogensbeheerders en vele andere financiële specialisten.

    http://www.fortis.com/com-index-nl.html

    Vaste verbindingen


    Woordfamilie


    Als deel van een afleiding


    Als deel van een afleiding


    Als rechterlid in samenstellingen en samenkoppelingen


    Als linkerlid in samenstellingen en samenkoppelingen


    B - Met Engelse uitspraak

    agent 1.0

    (wetenschap; media, communicatie en telecommunicatie; business, economie en financiën; psychologie en psychiatrie; biologie; ICT)

    zelfstandig opererende eenheid in een model, bijvoorbeeld in een wetenschappelijk model dat economie, evolutie of sociale interactie verklaart, en dat vaak door software gesimuleerd kan worden

    Betekenisbetrekking


    Betrokken betekenissen 1.0 : 2.0

    Semagram (extra betekenisinformatie)


    Een agent…

    is een abstracte eenheid

    • [Geheel] behoort tot een model, een denkbeeldig model of software
    • [Functie] simuleert een levend wezen, zodat het model kan nagaan hoe mensen of dieren handelen
    • [Activiteit of handeling] kan in het model zelfstandig handelen
    • [Gebruikswijze] wordt bv. gebruikt in speltheorie of economische modellen
    • [Gebruiker] wordt gebruikt door wetenschappers

    Algemene voorbeelden


    Coördinatie van gedrag zoals in kuddes van dieren of zwermen vogels kan ons eveneens inzicht geven in het type informatieverwerking dat nodig is voor de coördinatie van het gedrag van autonome actoren in een software omgeving (voor een dergelijke actor gebruiken we meestal de term 'agent', in het Engels uitgesproken).

    http://www.ai.rug.nl/sg/1.html

    In het begin van de jaren '90 ontstaat een ontwikkeling in de speltheorie, evolutionaire speltheorie, die probeert te beschrijven hoe zulke agents in de realiteit beslissingen nemen in complexe omgevingen waarin ze bovendien interageren met andere agents.

    http://www.researchportal.be/project/leren-in-multi-agent-systemen-(VUB_19794)/collaboration.html

    Woordfamilie


    Als deel van een afleiding


    Als linkerlid in samenstellingen en samenkoppelingen


    agent 2.0

    (media, communicatie en telecommunicatie; ICT)

    op patroonherkenning gebaseerd, zelfstandig werkend softwareprogramma dat bijvoorbeeld ingezet wordt om internetsites op relevante informatie te scannen; softwareagent

    Betekenisbetrekking


    Betrokken betekenissen 1.0 : 2.0

    Semagram (extra betekenisinformatie)


    Een agent…

    is software

    • [Waarneembaarheid] is soms gekoppeld aan een figuurtje op je scherm dat je helpt en wordt dan ook wel een 'avatar' genoemd
    • [Functie] verricht zelfstandig handelingen op een computer, vaak het verzamelen van informatie
    • [Medium] draait op een computer

     Algemene voorbeelden


     Computer Associates heeft voor een andere oplossing gekozen: een combinatie van regelgebaseerde systemen, neurale netwerken en agents, softwareprogramma's die op basis van patronen beslissingen kunnen nemen. Dergelijke agents moeten wel eerst getraind worden. Experts moeten 'neugents' (samentrekking van neural networks en agents) vertellen welke gegevens belangrijk zijn en welke niet.

     NRC,

     Bovendien is zo'n profiel al aan een bepaalde gebruiker gekoppeld, zodat ook bij die persoon behorende gegevens over het gewicht van zoektermen, zoals die in een probabilistisch systeem worden gebruikt, makkelijk bij het profiel bewaard kunnen worden. De eerder beschreven terugkoppelingsmechanismen voor de gewone zoekfunctie zijn dan ook eveneens in de "agents" geïmplementeerd.

     http://www.onlineconferentie.nl/

     Deze agents fungeren als een soort privé-secretaris die namens hun gebruiker allerlei zaken voor hem regelen, variërend van het zoeken van een geschikte baan tot het boeken van een vakantie.

     http://www.wrr.nl/admin/pdf/voorstudies/v110.pdf

     Agents zijn applicaties die autonoom beslissingen en acties kunnen ondernemen. Gericht zijn om een beleid te volgen en conflicten kunnen managen. Deel uitmaken van een web en zich richten op kennis en taak verdeling.

     http://semanticweb.hku.nl/index.php?p=information

     Adaptief zijn veronderstelt dat de agent een leervermogen heeft. Een goede agent heeft enige domeinkennis maar leert wat de gebruiker zou willen doen gebaseerd op handelingen van de gebruiker. Dergelijke internetagents moeten nog grotendeels worden ontwikkeld.

     http://www.pscw.uva.nl/sociosite/websoc/semantisch.html,

     Zij die het opnemen voor portals, engines, agents en filters (niet in de laatste plaats de aanbieders van deze software zelf) doen meestal een beroep op de culturele waarde van de beschikbaarheid van kwalitatief hoogwaardige informatie.

     http://www.wrr.nl/admin/pdf/voorstudies/v110.pdf

     Combinatiemogelijkheden


     met adjectief ervoor


     • intelligente agent
     • intelligente agenten
     • intelligente agents

     Bob is een eerste stap op weg naar de elektronische huisknecht, een intelligent programma dat voor de gebruiker klusjes opknapt, zoals het zoeken van informatie in gegevensbestanden. Computerfabrikant Apple is van plan om volgend jaar zo'n 'intelligent agent' - Copland of Gershwin - op de markt te brengen.

     NRC,

     Het sleutelgegeven hierbij is en blijft de interactiviteit, een functionaliteit die nu ook snel geautomatiseerd dreigt te worden, via de z.g. intelligente agenten en dito analysetools.

     http://www.kvab.be/werking/cawet/cawet_inf/ngt.htm,

     Er is de jongste maanden weer veel te doen rond intelligente software, intelligente agents, intelligente zakapparaatjes en ga zo maar door.

     De Standaard,

     Intelligente agents zijn kleine software programma's die het internet afstruinen om informatie te vinden die beantwoordt aan de instructies van hun gebruikers. Agents zijn dus semi-autonome computerprogramma's die de gebruiker assisteren bij de omgang met computerapplicaties.

     http://www.pscw.uva.nl/sociosite/websoc/semantisch.html,

     Dit soort informatie kan gezocht worden met behulp van information retrieval-methoden, zoals bijvoorbeeld door gebruik van zoekmachines en het op de resultaten toepassen van informatiefiltering, of door gebruik van intelligente agents, die op de achtergrond informatie verzamelen en deze op periodieke basis aan de gebruiker presenteren.

     http://www.wrr.nl/admin/pdf/voorstudies/v110.pdf

     Als zo'n intelligente agent in de vorm van een herkenbaar persoontje op uw scherm verschijnt, spreken we van een avatar.

     De Standaard,

     • automatische agenten
     • digitale agenten

     Als men op dit moment relevante informatie uit informatiebronnen wil halen is dit alleen maar mogelijk door menselijk bladeren ('surfen') en lezen. De automatische agenten missen immers elke common sense kennis die vereist is om dergelijke informatie uit tekstuele representaties te halen, en zij zijn niet in staat om informatie die verspreid is over verschillende bronnen te integreren.

     http://www.pscw.uva.nl/sociosite/websoc/semantisch.html,

     Ik geloof dus niet in digitale agenten en avatars, in sprekende computers en eigenwijze paperclips.

     De Standaard,

     Woordfamilie


     Als deel van een afleiding


     Als rechterlid in samenstellingen en samenkoppelingen


     Als linkerlid in samenstellingen en samenkoppelingen


     agent 3.0

     afbeelding

     Bron: FiveOne51
     ( CC BY-SA 3.0 )

     iemand die voor zijn beroep als telefonist in een callcenter werkt; callcentermedewerker die telefoontjes beantwoordt; callcenteragent

     Semagram (extra betekenisinformatie)


     Een agent…

     is een persoon

     • [Uiterlijk] draagt een headset
     • [Plaats] werkt in een callcenter
     • [Activiteit of handeling] belt mensen en houdt dan enquêtes om informatie te vergaren of probeert producten te verkopen of wordt gebeld als een klantendienst en helpt dan mensen met een vraag of probleem
     • [Instrument] belt met hulp van een computer met telefoonverbinding en een headset
     • [Oorzaak, reden of aanleiding] oefent zijn functie uit voor zijn beroep
     • [Waardering] wordt als enquêteur en verkoper niet gewaardeerd omdat vaak onder etenstijd gebeld wordt en mensen niet op zulke telefoontjes zitten te wachten

     Algemene voorbeelden


     Afhankelijk van de vraag leggen de agents, de telefonisten, stap voor stap de handelingen uit. Voor de agents is geduldig zijn erg belangrijk. Meenhorst: "Mensen schrijven bijvoorbeeld mee zodat ze niet nog een keer hoeven te bellen. Ook kunnen ze gelijk uitproberen of het lukt terwijl de agent aan de telefoon blijft hangen." De agents geven wel alleen hulp bij vragen over computers, videorecorders en mobiele telefoons.

     Het Parool,

     "Het is zo verdomd belangrijk dat de sfeer in de tent goed is", zegt manager T. Rouwen van het call centre in Arnhem. Hij loopt langs de dames - agents zegt Rouwen - die met hun koptelefoontje op achter de computer zitten en wijst op de verstelbare tafels, de voetenbankjes en armsteunen.

     NRC,

     Gelukkig zie je de taak van call centers steeds meer veranderen van een telefoon-doorsluispunt naar een interactie-centrum, waar het gevoel van de klant omtrent een bedrijf wordt bepaald. Want agents staan het dichtst bij de klant; ze spreken hen als eerste en bepalen of de klant zich al dan niet correct behandeld voelt en of zij de kwaliteit van het gesprek als goed ervaren.

     http://www.brandtpr.nl/

     Wij hebben 5 miljoen klanten en op acht locaties zitten totaal 4.000 agents die ons contact met de klanten onderhouden.

     http://www.brandtpr.nl/

     Combinatiemogelijkheden


     met voorzetselgroep


     Voorzetsel: in

     • agents in callcenters

     Systemen om de kwaliteit van klantbehandeling door agents in call centers te meten en te verbeteren zijn technologisch voorhanden.

     http://www.brandtpr.nl/

     Voorzetsel: van

     • agents van callcenters

     Jennifer verwacht overigens dat agents van call centers de telefoon steeds vaker zullen moeten laten voor wat hij is: meer en meer loopt de communicatie van bedrijven via e-mail, internet en chat-boxen.

     http://www.brandtpr.nl/

     Woordfamilie


     Als rechterlid in samenstellingen en samenkoppelingen