adoptieagent


adoptieagent 1.0

(neologisme, recht en misdaad)

politieagent die een veelpleger, een notoire crimineel of een risicojongere als het ware 'adopteert' en zeer nauwlettend in de gaten houdt totdat de crimineel zijn of haar leven gebeterd heeft

Semagram (extra betekenisinformatie)


Een adoptieagent…

is een agent; is een persoon

   Hoofdsemagram: agent


   Algemene voorbeelden


   De 35 meest actieve veelplegers in Fryslân krijgen elk hun eigen adoptieagent. Deze agent houdt het reilen en zeilen van de draaideurcrimineel nauwlettend in de gaten. De groep notoire veelplegers zal niet met rust worden gelaten, totdat zij hun leven beteren.

   http://www.frieschdagblad.nl/index.asp?artid=17750

   Bij de uitvoering van de veelplegeradoptie zijn twee type politieambtenaren betrokken: de taakaccenthouder en de adoptieagent. De betrokken agenten dienen zich op vrijwillige basis aan te melden voor het project en beschouwen de veelplegeradoptie daarom meestal als een goed middel om de overlast van veelplegers te verminderen en om hen 'te kennen en [door hen] gekend te worden'.

   http://www.trouw.nl/krantenarchief/2001/04/18/2353889/Agenten__adopteren__risicojongeren.html

   Adoptieagenten blijven politiemensen: op straat en in de klas. Omdat zij geen ervaring hebben met lesgeven, krijgen zij hiervoor een training. De groepsleraar blijft verantwoordelijk voor de gang van zaken.

   http://www.politie.nl/Midden-en_West-Brabant/Jeugd/DoeEffeNormaal/Achtergronden.asp

   Woordfamilie


   Als deel van een afleiding


   Etymologie


   Aard herkomst inheems woord
   Vroegste datering 2001
   Bijzonderheden Ook het woord veelplegeradoptie is in dit verband gevormd.