politieagent


politieagent 1.0

afbeelding

Bron: Ministerie van Binnenlandse zaken en Veiligheid
( CC BY 3.0 )

iemand die voor zijn beroep orde en veiligheid in de openbare ruimte handhaaft en achter misdadigers aangaat; medewerker van de politie

Semagram (extra betekenisinformatie)


Een politieagent…

is een persoon

 • [Uiterlijk] draagt doorgaans een pet en een uniform dat in België en Nederland blauw van kleur is
 • [Groep] behoort tot een korps
 • [Organisatie of instelling] werkt bij de politie
 • [Plaats] werkt op straat in een blauw uniform of in burger, maar doet ook vaak kantoorwerk op een politiebureau
 • [Deskundigheid of vaardigheid] is op de politieacademie opgeleid
 • [Geslacht] is een man of een vrouw
 • [Activiteit of handeling] handhaaft de openbare orde en veiligheid, bv. door verdachten te arresteren en te verhoren, mensen die overtredingen begaan te bekeuren en door het verkeer soms te regelen
 • [Instrument] heeft handboeien, een wapen, zoals een pistool of wapenstok en meestal een vervoersmiddel, zoals een politieauto, een fiets of paard
 • [Oorzaak, reden of aanleiding] oefent zijn functie uit voor zijn beroep
 • [Bevoegdheid] mag mensen aanhouden, bekeuren en mee naar het bureau nemen

Algemene voorbeelden


Toen politieagenten van Koekelberg vrijdag drie op heterdaad betrapte overvallers wilden overbrengen naar het politiebureau van Sint-Jans-Molenbeek, poogde een twintigtal migranten dat (vruchteloos) te verhinderen.

De Standaard,

Toen de bromfietser uiteindelijk op het fietspad werd gezien, wilden de politie-agenten hem laten stoppen en reden hem daarvoor op het fietspad tegemoet.

Meppeler Courant,

De brand brak donderdag vroeg in de ochtend uit op de eerste van het drie verdiepingen tellende gebouw. Politieagenten troffen achter het gebouw vier zwaargewonden. Ze waren uit het raam gesprongen om aan de vlammen te ontkomen

De Standaard,

Op moeilijke kruispunten regelen politieagenten het verkeer waardoor niet alleen het autoverkeer maar ook het openbaar vervoer vlotter ter bestemming moet geraken.

http://www.gentenaar.be/Nieuws/Detail.aspx?ArticleID=GMJ4G164=REG,

De politieagenten die waren betrokken bij de arrestatie van de in een Venlose politiecel overleden H. K. worden niet vervolgd voor dood door schuld of het in hulpeloze toestand achterlaten van K. op 19 januari.

Meppeler Courant,

De minister zegt ook dat hoe minder politieagenten de gemeenten in dienst hebben, hoe meer rijkswachters het gebied krijgt.

De Standaard,

Combinatiemogelijkheden


als subject bij een werkwoord


 • arresteren

De politieagent die mij gearresteerd had, was de eerste getuige.

http://www.wereldwijd.be/archief/ww303-52.html,

In Canada en Spanje voerden 238 politieagenten 53 huiszoekingen uit en arresteerden dertig verdachten.

De Standaard,

Toen vorige week, op een snikhete nacht, een groep jonge mensen niet direct gehoor gaf aan deze verordening dreigden de oververhitte politie-agenten hen te gaan arresteren en liep het Burchtpark al snel vol met inderhaast opgetrommelde 'politie assistentie'.

http://squat.net/eurodusnie/alginfo.htm

 • doorzoeken
 • ondervragen

Acht politie-agenten doorzochten het complex op wapens en communicatie-apparatuur van het EZLN nadat ze hierover een tip hadden gekregen van een oud-werknemer van de parochie.

NRC,

In Oudenaarde werd een speciaal opvanglokaal in dienst genomen, waar gespecialiseerde politieagenten de slachtoffers ondervragen.

De Standaard,

 • het vuur openen

Volgens hem openden twee politieagenten vanuit het struikgewas het vuur op Ludwig II toen die in het meer wilde lopen.

De Standaard,

Zonder waarschuwing vooraf openden politieagenten vuur op de demonstranten.

http://www.lbr.nl/documentatie/doc_leidraad21maart.html

 • gewond raken

In Jakarta raakten bij gevechten met de politie minstens honderd demonstranten en politieagenten gewond.

De Standaard,

als object bij een werkwoord


 • een politieagent werd gedood
 • politieagenten werden gedood
 • politieagenten werden gewond

Bij een aanval op een politiepost in de Turkse stad Istanboel werd een politieagent gedood, aldus het persbureau Anatolië.

De Standaard,

Het moordkommando pleegde in de daaropvolgende weken gewelddadige aanslagen, waarbij onder meer een politieagent werd gedood.

De Standaard,

Israelische soldaten hebben gisteravond op het grondgebied van het Palestijnse zelfbestuur in Gaza drie Palestijnse politieagenten gedood.

NRC,

Bij deze ernstige ongeregeldheden tijdens de wekelijkse regeringszitting, werden vijftig demonstranten en politieagenten gewond.

De Standaard,

Twaalf politieagenten werden gewond.

De Standaard,

met koppelwerkwoord


 • politieagent worden
 • politieagent zijn

Arthur had er fragmentjes uit de allereerste uitzending tussen gemonteerd waarin de zevenjarige Marc na lang aandringen stamelend vertelt dat hij politieagent wil worden. En waarom wilde hij politieagent worden? Om de dieven te pakken die bij zijn opa hadden ingebroken en zijn albums hadden gepikt.

De kinderen van Arthur, Kristien Hemmerechts,

Politieagent kun je worden, homo niet.

Dagblad van het Noorden,

Mijn vader was politieagent bij de gemeente, 's ochtends regelde hij het verkeer op het kruispunt dicht bij mijn college, de mannelijke pendant van - enkele straten verder - Zorba's meisjeslyceum.

In liefdes naam, Greta Seghers,

met adjectief ervoor


 • allochtone politieagenten
 • blanke politieagenten
 • zwarte politieagenten
 • de zwarte politieagent

Sinds wij in Rotterdam allochtone politieagenten inzetten, daalde de agressie tegen de politie fors, en daalde de criminaliteit in probleembuurten.

De Standaard,

Opvallend is al dat één op vier allochtone politieagenten een vrouw is, een streefdoel die bij de autochtonen lang niet wordt bereikt.

De Standaard,

Tekenend is de situatie bij de politie waar ondanks een multiculturaliseringsbeleid om meer allochtone agenten aan te trekken, vele allochtone politieagenten vertrekken door de sfeer op het werk.

http://www.lbr.nl/documentatie/doc_factarbeid.html

Twee blanke politieagenten hadden er een zwarte chauffeur neergeschoten die volgens hen vluchtmisdrijf wilde plegen.

De Standaard,

Voor de tweede keer staan vier blanke politie-agenten terecht die in Los Angeles de zwarte chauffeur Rodney King aftuigden.

NRC,

De meesten verwarren echter vernis met innerlijke glans en ze hebben de grootste verachting over voor zwarte politieagenten en voor allerlei andere broeders, die van de blanken een zekere macht gekregen hebben om orde in het land te bewaren.

Miniaturen, Karel Jonckheere,

De zwarte politieagent richt zijn pistool op een jongeman die met een arm een mooie vrouw vasthoudt.

Mooie dingen, Lilian Faschinger,

 • federale politieagenten
 • federale en lokale politieagenten

In de loop van het jaar 2001 - dat onder meer de geschiedenis zal ingaan wegens de voorbereidingen van de overgang naar de nieuwe munteenheid, de Europese top, de volksgezondheid, enz. - meldt de pers dat de federale politieagenten die de geldtransporten begeleiden, gebruik maken van kogelwerende vesten van het Belgisch leger bij gebrek aan eigen vesten.

http://www.comitep.be/2001/Webnl/2001N-deelIII-t2-s4.htm,

Tussen het middaguur en 20 uur hebben woensdag 255 federale en lokale politieagenten en 92 controleurs van de openbare vervoersmaatschappijen MIVB en De Lijn woensdag een speciale controle- en veiligheidsactie uitgevoerd op het Brussels openbaar vervoersnet.

Gazet van Antwerpen,

 • een vrouwelijke politieagent
 • vrouwelijke politieagenten

Vanuit de spoortunnel houden twee vrouwelijke politieagenten de stoeprokers met een schuin oog in de gaten.

Algemeen Dagblad,

Nochtans was haar eerder toegezegd dat ze de eerste vrouwelijke politieagent van Overpelt zou worden en was haar bovendien gevraagd politiekledij aan te kopen.

De Standaard,

Een vrouwelijke politieagent vroeg: 'En wat doen we hier?'

Het geheim van Eberwein, Boudewijn Büch,

Een vrouwelijke politieagent in Nederland moet zeven gulden (125 frank) meer betalen voor een winterbroek dan een mannelijke agent voor zijn broek.

De Standaard,

Een vrouwelijke politieagent, die als proefkonijn bij het ministerie werd gestationeerd, ontkwam wegens haar kledij ook niet aan de woede van de harediem.

De Standaard,

 • een Veenendaalse politieagent
 • Franse politieagenten
 • Russische politieagenten

Auteur Rik van Steenbergen beschrijft het praktijkvoorbeeld van een Veenendaalse politieagent die werd gesommeerd op te houden met zijn nevenactiviteiten als verslaggever en fotograaf, aangezien de korpsleiding sommige artikelen van zijn hand controversieel vond.

http://www.politiebond.nl/Bondsblad/bondsblad.html,

Tweeduizend Russische politieagenten verschijnen voor de rechter wegens korruptie of machtsmisbruik.

De Standaard,

Hij heeft een agent geraakt in de schouder. Zelf werd hij getroffen door minstens drie kogels in z'n kop en nog een paar in z'n lijf. Franse politieagenten, die lachen er niet mee.

De droogte, Herman Brusselmans,

 • gewapende politieagenten

Zelfs in de hoofdstad Grozny waren er meer gewapende politieagenten dan kiezers in de stemlokalen.

De Standaard,

Nu liepen er drie gewapende politieagenten het restaurant binnen en de bedienende zoon ging naar ze toe.

Oprechter trouw, Henk Romijn Meijer,

met adjectivisch voltooid deelwoord


( Synoniem is politieagent in uniform, het antoniem is politieagent in burger.)
 • geüniformeerde politieagenten

Tientallen geüniformeerde politieagenten vormden bij het stadhuis een erehaag voor de bruid van hun omgekomen collega.

De Standaard,

Zodra de Israëli's 's morgens vroeg met een konvooi van veertien jeeps en pantserwagens de aftocht bliezen, stroomden geüniformeerde Palestijnse politieagenten het militaire hoofdkwartier binnen, met in hun kielzog honderden dol-entoesiaste inwoners van Jenin.

De Standaard,

met adjectivisch tegenwoordig deelwoord


 • een dienstdoend politieagent
 • een dienstdoende politieagent

"Waar moeten we eigenlijk kijken?", informeerde een toeschouwer bij een dienstdoende politieagent.

De Standaard,

Rond een uur of zes gisterochtend werd rookontwikkeling ontdekt door een dienstdoend politieagent in Steenwijk.

Meppeler Courant,

met voorzetselgroep


Voorzetsel: in

( Synoniem is geüniformeerde politieagent, het antoniem is politieagent in burger.)
 • een politieagent in uniform

Een politieagent in uniform blaast driftig op zijn fluitje in een poging de file te ontknopen.

NRC,

Een identiteitscontrole is slechts mogelijk in volgende gevallen: wanneer je een misdrijf pleegt; wanneer je verdacht wordt van een misdrijf; wanneer de ordediensten vermoeden dat je wordt opgespoord; wanneer je de openbare orde verstoort of bedreigt; of wanneer je naar een bijeenkomst gaat die een bedreiging vormt voor de openbare orde. Dit kan door elke rijkswachter of politieagent in uniform of in burger (!), maar vraag steeds om legitimatie.

http://www.schamper.ugent.be/schamper354/354-openbare-actie.html

In het licht van sterke spots rennen rijkswachters en politieagenten in uniform heen en weer tussen de auto's die kriskras door elkaar onder de platanen geparkeerd staan.

Cargo, Patrick Conrad,

Voorzetsel: op

 • politieagenten op de fiets
 • politieagenten op een fiets

Politieagenten op de fiets zien alleen maar voordelen van hun fietspatrouilles.

http://www.standaard.be/artikel/detail.aspx?artikelid=GM0RFTOF,

Een brandweerauto naderde, twee politieagenten op een fiets, nieuwsgierige buurtbewoners.

De vrouwenoppasser, Peter de Zwaan,

Politieagenten op de fiets zullen rechtstreeks de specifieke fietsersproblemen ervaren en zullen hierdoor met kennis van zaken bij hun oversten kunnen aankloppen om gunstige oplossingen voor de fietsers te vinden: fietsroutes, het correct instellen van de verkeerslichten, beperkte éénrichtingswegen, wildparkeren op fietspaden of dubbel parkeren [...]. Politieagenten met de fiets, dat vind ik goed.

http://www.provelo.org/pdf/Fietspolitie.pdf,

Voorzetsel: te

 • politieagenten te paard

De betrokken supporter raakte twee politieagenten te paard.

NRC,

Opeens had hij een ervaring van intens geluk, net toen twee politieagenten te paard voorbijreden en de zon zilverachtig weerkaatste in een raam dat werd geopend.

Eenhoorn, Fernand Auwera,

 • politieagent te Maassluis
 • politieagent te Zuidwolde

Althans, de moord in 1956 op een politie-agent te Maassluis gaf het leven van de toen 12-jarige Maarten 't Hart kleur.

NRC,

Presidente mevrouw Kleene opende de vergadering van de plattelandsvrouwen, heette ieder welkom, in het bijzonder de heer Kampherbeek, politieagent te Zuidwolde.

Meppeler Courant,

Voorzetsel: van

 • politieagenten van bureau Hoefkade
 • politieagenten van het korps Rijnmond
 • politieagenten van Luik en Andenne
 • politieagenten van New York

De constatering van Tromp en de andere politieagenten van bureau Hoefkade leidde samen met het toenemende aantal klachten van de bewoners rond het Huygenspark tot extra aandacht voor het park tussen het Rijswijkseplein en de Stationsweg.

Haagsche Courant,

Het is een enerverende periode voor de politieagenten van het korps Rijnmond, dat volop in beweging is.

Reformatorisch Dagblad,

De gemeentelijke politie blijft daarbij hier en daar achterop; er lopen ook nog formele klachten tegen politieagenten van Luik en Andenne.

De Standaard,

De organisatie voor de mensenrechten volgde het optreden van de politieagenten van New York gedurende anderhalf jaar.

De Standaard,

met eigennaam


De prent vertelt het waargebeurde verhaal over de politieagent Agustin Rejas die al jaren moeite doet om de mysterieuze Ezequiel op te sporen, de leider van Peruaanse terroristische organisatie Het Lichtend Pad.

http://www.rgrfm.be/hotnews_moviereview.htm,

Politieagent Kiekenmans kwam tussen Ikke en Jozef staan, zijn mooi gepoetste uniformschoenen verzinkend in het slijk.

Pagadders, Leo Geerts,

met ander, nevengeschikt substantief


( (vooral) in België)
 • politieagent of rijkswachter
 • rijkswachters en politieagenten

De rijkswacht is blij met de financiële middelen die minister Vande Lanotte vrijmaakt om allochtonen voor te bereiden op de eksamens voor politieagent of rijkswachter.

De Standaard,

Rijkswachters en politieagenten waakten op strategische punten langs de route naar de gebouwen van de Nationale Bank, waar het geld in bewaring werd gegeven.

De Standaard,

Belgische rijkswachters en politieagenten waren actief in Assenede, Zelzate en Wachtebeke.

De Standaard,

 • politieagenten en militairen
 • politieagenten of militairen
 • politieagenten en soldaten
 • soldaten en politieagenten

Bewaakt door meer dan 23.000 politieagenten en militairen zijn leiders van de 26 NAVO-landen maandag in het Turkse Istanbul begonnen aan een topconferentie die vooral in het teken staat van Irak.

http://www.nieuws-platform.nl/index.php?itemid=1002=1,

De wapenbezitters zijn voor het merendeel politie-agenten of militairen die met verlof zijn.

NRC,

Toen hij gehangen werd, kwamen ze mij arresteren met een grote groep politieagenten en soldaten.

http://www.wereldwijd.be/archief/ww303-52.html,

De soldaten en politieagenten die patrouilleren in de door etnisch geweld getroffen woonwijken van de hoofdstad van Burundi zijn allen Tutsi.

NRC,

 • reddingswerkers, politieagenten en brandweerlui
 • ambulancemedewerkers, politieagenten en brandweermannen

De VS moeten zich niet spiegelen aan de terroristen en hun bombardementen maar aan de reddingswerkers, politieagenten en brandweerlui: "Anders zijn we geen haar beter dan de terroristen".

Gazet van Antwerpen,

Op de affiches staat dat 'zo'n 80 procent van de ambulancemedewerkers, politieagenten en brandweermannen dit jaar [in 2011, red] is bedreigd of mishandeld tijdens hun werk'.

http://www.nrcnext.nl/blog/2012/02/06/,

voorafgegaan door als


 • als politieagent verkleed
 • als politieagent vermomd

Directeuren van strafinrichtingen zijn al eerder gewezen op de noodzaak van zorgvuldige controles. Sinds juni 1992 moeten de papieren altijd worden nagetrokken bij het openbaar ministerie. Dat gebeurde nadat twee als politieagent verklede handlangers uit de Bijlmerbajes wisten te ontkomen.

NRC,

Weer beneden, op weg naar de jeep van het Rode Kruis, waren ze als politieagenten verklede boertjes tegengekomen die eerst speelden dat ze het groepje westerlingen wilden arresteren en later, toen Joris zijn Rode-Kruispasje had laten zien, veranderden in luidruchtige gastheren.

Mensen met een hobby, Désanne van Brederode,

Heb je je als een politieagent vermomd?

De Standaard,

Vaste verbindingen


bereden politieagent

 1. ( (vooral) in Nederland)
  politieagent van de bereden politie; politieagent te paard

  Zo was te zien hoe een van de relschoppers een bereden politieagent van zijn paard trok.

  http://www.volkskrant.nl/vk/nl/2686/Binnenland/article/detail/666778/2005/06/03/Hooligans-krijgen-totaal-stadionverbod.dhtml,

  Bereden politieagenten laten hun paarden uit op het strand, voor honden zijn twee losloopstroken ingericht.

  http://www.trouw.nl/tr/nl/5009/Archief/archief/article/detail/2539668/1998/04/25/HOEK-VAN-HOLLAND-SCHEVENINGEN.dhtml,

  Er zijn inmiddels ruim 200 ME-ers, bereden politieagenten en agenten te voet aanwezig in Enschede.

  http://www.ad.nl/ad/nl/4562/Voetbal/article/detail/1965914/2010/02/18/Relschoppers-bezorgen-politie-handenvol-werk.dhtml,

 2. ( (vooral) in België)
  politieagent op een motor; motoragent

  Synoniem: zwaantje ( (vooral) in België)

  Het toont wel aan hoezeer de Vietnamese regering een bezoek van dit niveau op prijs stelt. Dat bleek ook al toen Dehaene met veel getoeter van bereden politieagenten Hanoi binnenreed en op een klassiek kommunistisch paneel, dieprood met knalgele letters, in het Nederlands en in het Vietnamees welkom werd geheten.

  De Standaard,

  Via bevriende motorrijders en organisaties werden in de week vooraf nog snel een veertigtal wegcommissarissen geronseld en dat bleek in combinatie met de acht bereden politieagenten die de Stad Gent ons ter beschikking stelde nét voldoende om de enorme sliert motoren in goede banen te leiden.

  http://www.demotorsite.be/content/protestmars-voor-veiliger-wegen-daverend-succes,

politieagent in burger

 1. ( Het antoniem is politieagent in uniform of geüniformeerd politieagent.)
  politieagent die geen uniform draagt en eruit ziet als een normale burger

  Er werden onder meer politieagenten in burger ingezet om de controleurs van de MIVB bij te staan.

  Gazet van Antwerpen,

  De volgende dag stond onder de foto die hiervan gemaakt is 'een politieagent in burger voert een knokploeglid af'.

  http://www.iisg.nl/~staatsarchief/boek/Stadfrm.htm,

  Bovendien: in zulke opvallend onopvallende auto's, oud maar niet te oud, beschaafd maar niet rijk, en toch van mobilofoons en radio's voorzien, rijden alleen voortvluchtige gangsters en politieagenten in burger.

  Averechts, Gerrit Komrij,

  De politie-agenten in burger die zondagavond aanwezig waren, hadden echter weinig te melden.

  De Standaard,

Woordfamilie


Als deel van een afleiding


Als deel van een afleiding


Als rechterlid in samenstellingen en samenkoppelingen


Als linkerlid in samenstellingen en samenkoppelingen


Overige woordfamilieleden


politieagent 2.0

iemand die een groep personen leidt en daarbij, meestal zonder het zelf te willen, continu moet opletten en personen moet aanspreken op hun gedrag
Komt vooral voor in combinatie met spelen.

Betekenisbetrekking


metafoor
Betrokken betekenissen 1.0 : 2.0

Semagram (extra betekenisinformatie)


Een politieagent…

is een persoon

 • [Functie] heeft een andere functie (bv. vrijwilliger bij een sportclub) of een ander beroep (bv. leraar of manager) dan agent
 • [Rang of hiërarchische positie] leidt een groep personen
 • [Activiteit of handeling] let op, leidt dingen in goede banen en spreekt anderen aan op hun gedrag
 • [Houding] handelt noodgedwongen en had de activiteiten liever niet hoeven te doen
 • [Gelijkenis] is net als een politieagent dingen in goede banen aan het leiden en anderen aan het berispen

Algemene voorbeelden


Het gaat om vrijwilligers van de ijsclubs. Een oplossing is dat er bij elke zwakke plek iemand als een soort politie-agent moet gaan staan.

Meppeler Courant,

Leraar is regisseur (of politieagent?) van zelfstandig leren.

De Standaard,

Combinatiemogelijkheden


als object bij een werkwoord


 • politieagent spelen

"Maar niet op de lange termijn, geloof ik. Want een topsporter kan alleen maar presteren, alleen maar boven zichzelf uitstijgen als hij positief over zichzelf denkt. En dat bereik je als coach niet door een speler negatief te benaderen. Nee, een topcoach hoeft absoluut geen politie-agent te spelen."

NRC,

Ga eens na welke regels je ècht belangrijk vind, zodat je niet heel de dag 'politieagent' aan het spelen bent.

http://www.ouder-kindzorg.nl/

"Ik ben niet bereid mijn leraars opdracht te geven om paspoorten te gaan nakijken. Hun taak is les te geven en niet politieagent te spelen", aldus Ridouani.

http://www.nieuwsblad.be/article/detail.aspx?articleid=DMF20110614_101,

Privé e-mailen en surfen mag, een beetje, maar de meeste bedrijven zijn bezig regels op te stellen. Niet om continu politieagent te spelen, wel om duidelijkheid te scheppen en op te kunnen treden tegen excessen.

NRC,

in voorzetselgroep


 • voor politieagent spelen

Bedenk dat ook de moderators dit als hobby doen. Ook wij zitten er niet op te wachten om mensen van het forum te moeten verwijderen en voor politieagent te moeten spelen.

http://www.seti-nl.org/content.php?c=forumpolicy

'Nou, ik kan me voorstellen dat de afdelingshoofden daarmee belast worden. Dat is toch onze taak?' 'En wij dan zeker voor politieagent spelen!' riep Rentjes.

Het Bureau. Dl. 6: Afgang, J.J. Voskuil,

Maar we proberen zoveel mogelijk afspraken te maken over het roken. Het is niet de bedoeling dat de leiding voor politieagent gaat spelen.

http://www.standaard.be/artikel/detail.aspx?artikelid=GJ1152OSQ,

Woordfamilie


Als deel van een afleiding