diender


diender 1.0

iemand die voor zijn beroep orde en veiligheid in de openbare ruimte handhaaft en tot taak heeft misdadigers te arresteren; politieagent

Semagram (extra betekenisinformatie)


Een diender…

is een persoon

   Algemene voorbeelden


   Op het bureau werd twee jaar geleden de noodzaak voelbaar van een nieuwe aanpak. Het aantal aangiften was er gestegen tot 25.000 per jaar [...]. "Dienders die normaal op straat liepen, werden ingezet om de aangiften te verwerken", zegt inspecteur Koster.

   NRC,

   Ook met een fietspad blijft de situatie volgens aanwonenden erg gevaarlijk wanneer er auto's met 140 km per uur en vrachtauto's met 120 km per uur over de weg racen. De snelheid van de betreffende vrachtauto, gemeten door een bewoner, heeft toch zoveel indruk bij de politie gemaakt, dat de dienders contact opgenomen hebben met het bedrijf.

   Meppeler Courant,

   Na wat welles nietes moesten we opkrassen en wel snel. We zochten onze spullen bij elkaar en begonnen in te pakken. Doch een van de dienders blijft ergerlijk dicht in mijn buurt rondhangen.

   Werk, Josse De Pauw,

   Zaterdagnacht escaleerde het in Charly's Place na afloop van het Bevrijdingsfestival. Een 25-jarige man liep tijdens een vechtpartij steekwonden op. Ook de politie raakte bij het voorval betrokken. De dienders moesten een politiehond inzetten en werden zelf te lijf gegaan.

   Nieuwsblad van het Noorden,

   Nog niet eerder hebben we zóveel over de politie gelezen. Hun methodes, hun organisatie, wat ze wel en wat ze niet mogen en de ene na de andere hoofdcommissaris (maar wel uit dezelfde schoolklas geloof ik) trekt van leer tegen de leiding [...]. De burgerlijke ongehoorzaamheid heerst nu ook bij de dienders, terwijl dat woord toch een beeld oproept van Civil Servants, juist dienaren van de overheid.

   NRC,

   Dat de politiekorpsen van Lede en Erembodegem dag en nacht rond zijn kantoor en privéwoning patrouilleerden, erop gebrand om eventuele belagers bij hun nekvel te grijpen, werd door de meesterpleiter wél geapprecieerd. Deze machtsontplooiing kon hem evenwel niet helemaal geruststellen. Hij had die ochtend nog door zijn keukenraam gekeken en eens teruggezwaaid naar de twee dienders die op dat moment voorbij fietsten.

   http://www.standaard.be/artikel/detail.aspx?artikelid=P13249TI,

   Combinatiemogelijkheden


   met adjectief ervoor


   • een lokale diender
   • een plaatselijke diender

   Ik heb een tijdje de winkel van mijn groenteboer geblokkeerd door mijn fiets dwars voor de deur te zetten, maar na een uur ben ik hardhandig door een lokale diender verwijderd.

   http://www.cedelft.nl/

   'In Enschede is het niet anders. Talloze lokale helden zijn de afgelopen week uit het niets opgestaan. De meesten zijn anoniem gebleven, hebben hun werk in stilte gedaan [...]. Een enkeling wordt in bredere kring bekend. De plaatselijke diender José Rooijers bijvoorbeeld, de politieagente die zaterdag op weg is naar het bureau voor haar avonddienst, de explosie hoort, onverwijld het rampenplan in werking stelt en de volgende morgen ook nog eens koningin Beatrix opvangt.'

   http://www.nrc.nl/W2/Nieuws/2000/05/20/Vp/z.html,

   "Heb ik tussen twee afspraken tijd over dan ga ik naar een locatie waar bijvoorbeeld klachten over te hard rijden zijn binnengekomen", aldus de plaatselijke diender.

   De Telegraaf,

   met adjectivisch voltooid deelwoord


   • geüniformeerde dienders

   Naast de geüniformeerde dienders met pistool en wapenstok verschijnt dan een clubje jonge, enthousiaste agenten met een stapeltje flyers om nieuw personeel te werven.

   NRC,

   • gewaarschuwde dienders

   Een bewoner van de Kerkweg zag de inbreker(s) - het is volgens de politie vooralsnog niet duidelijk of het om een of meerdere personen gaat - in huis rondlopen. De gewaarschuwde dienders arriveerden met drie surveillancewagens. De inbreker(s) hadden inmiddels het hazepad gekozen.

   Meppeler Courant,

   Omstreeks 18.15 uur kreeg de Staphorster politie de melding binnen dat een drietal mannen zich verdacht ophield rond een woning aan de Berghorstland. De gewaarschuwde dienders gingen meteen poolshoogte nemen.

   Meppeler Courant,

   met voorzetselgroep


   Voorzetsel: op

   • een diender op straat
   • dienders op straat

   "Je kunt ongetwijfeld snoeien in het management van de politie. Er zal vast nog wat lucht in zitten. Maar je zult er niet substantieel meer agenten mee op straat krijgen [...]. Bovendien is steeds meer management nodig door de schaalvergroting van de criminaliteit. Ook woninginbraak is een internationaal delict geworden [...]. Dat vergt samenwerking met buitenlandse politiediensten, die van hogerhand gestroomlijnd moet worden. Daar heb je management voor nodig [...]. Met alleen meer dienders op straat los je dat niet op."

   BN/De Stem,

   Vooral wijlen H. B. was het symbool van de goedmoedige diender op straat die rustig over de promenade kuierde, fiets aan de hand, oren en ogen goed de kost gaf en alleen door zijn aanwezigheid al het fietsen op de promenade voorkwam.

   Meppeler Courant,

   Teeven wil vooral opkomen voor 'de gewone diender op straat'.

   ANP,

   Toen al werd de directie voortdurend bestookt door hoofdcommissarissen die vonden dat ze te weinig dienders op straat konden brengen, terwijl politici op hun beurt stelden dat de politie zijn agenten verkeerd inzette.

   NRC,

   Vaste verbindingen


   Woordfamilie


   Als deel van een afleiding


   Als rechterlid in samenstellingen en samenkoppelingen


   diender 2.0

   ((vooral) in België)

   iemand die voor zijn beroep als ondergeschikte in dienst is bij een metselaar; hulpje van een metselaar

   Semagram (extra betekenisinformatie)


   Een diender…

   is een persoon

   • [Uiterlijk] draagt werkkleding
   • [Plaats] werkt vaak buiten
   • [Activiteit of handeling] metselt niet per se zelf, maar verricht vaak ondersteunde werkzaamheden zoals het aanmaken van de mortel en het aangeven van stenen
   • [Belanghebbende of begunstigde] is in dienst bij een metselaar
   • [Oorzaak, reden of aanleiding] oefent zijn functie uit voor zijn beroep

   Algemene voorbeelden


   Als diender help je de metselaars bij het uitvoeren van hun taken. Dit houdt in dat je de nodige voorbereidingen treft voor hun metselwerk: zoals het aanmaken van de mortel en aangeven van stenen. Het metselen zelf behoort niet tot je takenpakket.

   http://jobs.renego.be/vacatures/diender+aerts+putte,

   Na de oorlog was er een tekort aan metsers en zo is Wim bij aannemer Miel Horsten in Wortel aan de slag gegaan, eerst als diender, maar vrij vlug nadien als metser. Hij heeft er 17 jaar gewerkt.

   http://www.google.nl/url?sa=t&rct=j&q=diender%20huishouden%20hof&source=web&cd=12&cad=rja&ved=0CDYQFjABOAo&url=http%3A%2F%2Fwww.ocmwhoogstraten.be%2F156238.fil&ei=00HUUI3pNMyY1AWciYGgDw&usg=AFQjCNH2YzT06miVI_tt_H_b8ufdjI5_NA&bvm=bv.1355534169,d.d2k

   In een brief vorderde de Kommandantur 38 metselaars en dienders, 22 schrijnwerkers, 5 slotenmakers, 3 glazenmakers en 2 blikslagers om huizen te bouwen in de buurt van het Westvlaamse Dadizele.

   http://home.planetinternet.be/~sintlod1/herbert/herbert_hfst_7.htm

   Woordfamilie


   Als deel van een afleiding


   Als rechterlid in samenstellingen en samenkoppelingen


   diender 3.0

   (weinig gebruikt)

   iemand die voor zijn beroep een rijk of hooggeplaatst persoon in het dagelijks leven helpt, bijvoorbeeld met huishoudelijke taken of als wachter of bewaker; bediende; dienaar

   Semagram (extra betekenisinformatie)


   Een diender…

   is een persoon

     Hoofdsemagram: dienaar


     Algemene voorbeelden


     Het huishouden bestond dan onder meer uit een kamerling, een kamermaagd, een keukenmaagd en een diender. Hoe prestigieuzer het huishouden, des te meer huispersoneel er was aangesteld.

     http://www.uva.nl/binaries/hst%3Ahst/hst%3Asites/uva-nl/hst%3Acontent/personalpages/h/u/w.m.h.hupperetz/nl/tabblad-drie/tabblad-drie/cpitem%5B22%5D/asset,

     De trouwe dienders waren in prachtige kledij gehuld en voorzien van enkele wapens als sabel, dolk, of speer. Hun funktie hield in dat zij ongenodigden buiten hielden, geen heilige diensten verstoord konden worden, het beschermen van heiligdommen en paleizen.

     http://www.egyptianrealms.com/pages/posts/kleding-16.php?p=15

     Woordfamilie


     Als deel van een afleiding


     Als rechterlid in samenstellingen en samenkoppelingen