metseldiender


metseldiender 1.0

((vooral) in België)

assistent van een metselaar die het opperwerk doet (die "oppert"), d.w.z. die stenen, kalk, zand e.d. aandraagt en verschillende voorbereidende of afrondende werkzaamheden verricht; opperman

Semagram (extra betekenisinformatie)


Een metseldiender…

is een persoon

   Algemene voorbeelden


   Kleren aan, ontbijten en naar de werf. Daar staan de Haïtiaanse werkmannen ons al op te wachten: 4 metselaars, 2 metseldienders, 2 schrijnwerkers en 2 ijzervlechters zullen ons de komende weken helpen.

   http://www.nieuwsblad.be/article/detail.aspx?articleid=BLWTA_20110714_001,

   Ongetwijfeld was de bouw van het chiroheem, op de Varing, een mijlpaal in de nu al meer dan 50 jarige geschiedenis van de chiro van Pamel [...]. Onderpastoor Smismans trok dan eind februari 1961 zijn overal aan, nam het truweel in de hand en begon te metselen. Enkele leiders draaiden als volleerde metseldienders mortel, zaagden siporex-stenen op maat en brachten ze aan. Stilaan rezen de muren omhoog en konden de betonnen ramen geplaatst worden. Leiders en ouders timmerden aan het dak, anderen asfalteerden de roofing, plaatsten de binnendeuren of legden de elektrische leidingen.

   http://hdbr.be/AZ/C/OCHIROJP.htm