wrevelagent


wrevelagent 1.0

((vooral) in België)

politieagent die speciaal belast is met het opsporen van zaken die wrevel opwekken bij de bevolking en zich ervoor inzet om escalatie daarvan te voorkomen

Semagram (extra betekenisinformatie)


Een wrevelagent…

is een agent; is een persoon

 • [Toepassingsgebied of bereik] is speciaal belast met het opsporen van zaken die wrevel opwekken bij de bevolking en zet zich ervoor in om escalatie daarvan te voorkomen

  Hoofdsemagram: agent


  Algemene voorbeelden


  De politieagenten hebben een blauw en de hulpagenten een lichtblauw uniform en de pleinwachters dragen vrijetijdskleding. Daarnaast is er ook nog de zeevaartpolitie die een nog donkerder blauw uniform draagt, er zijn de wrevelagenten, de parkwachters, in een groenachtig uniform, maar een andere kleur dan de buurtwachters, de wijkopzichters, ook in vrijetijdskledij, de schoolpoortwachters dragen oranje, er zijn de partywatchers en de flatwatchers.

  http://www.senate.be/www/?MIval=/publications/viewPubDoc&TID=33620484&LANG=fr,

  Hoe we dergelijke samenlevingsproblemen kunnen oplossen weet ik ook niet. De wrevelagent kan wel enig soelaas bieden.

  http://www.dewereldmorgen.be/artikels/2012/03/08/gas-boetes-financieel-gewin-en-politieke-repressie,

  Vraaggesprek met een Antwerpse "wrevelagent", die als taak heeft het oplossen van "inter-etnische spanningen" in de stad. Hij gaat in op de oorzaken en achtergronden van spanningen.

  http://zoeken.beeldengeluid.nl/internet/index.aspx?chapterid=1164&filterid=974&contentid=7&searchID=1772142&columnorderid=-1&orderby=1&itemsOnPage=10&defsortcol=12&defsortby=2&pvname=personen&pis=expressies;selecties&startrow=1&resultitemid=1&nrofresults=2315&verityID=/106173/106993/110394/570093/458837@selecties,

  Om misverstand te voorkomen: ik heb het hier niet over (min of meer) officiële Belgische termen. U weet wel: gemeenschapsminister, gewestregering, faciliteitengemeente, kerkfabriek, kadastraal inkomen, cultuurpact, brugpensioen, maaltijdcheque, wrevelagenten, Arbitragehof enzovoorts. Ook die staan allemaal in het nieuwe groene boekje. Terecht natuurlijk.

  De Standaard,