CIA-agent


CIA-agent 1.0

(recht en misdaad)

iemand die als (geheim) agent in dienst is van de Amerikaanse inlichtingendienst CIA; (geheim) agent van de CIA
Vaak in de werkwoordelijke combinatie een CIA-agent zijn.

Semagram (extra betekenisinformatie)


Een CIA-agent…

is een agent; is een persoon

 • [Toepassingsgebied of bereik] is een agent van de Amerikaanse inlichtingendienst CIA

  Hoofdsemagram: agent


  Algemene voorbeelden


  Begin vorig jaar liep Adams tegen de lamp. De Cubaanse autoriteiten beschuldigden hem ervan een CIA-agent te zijn. Maar Adams, alias Vesco, werd vrijgesproken.

  De Standaard,

  Washington beweert dat de CIA-agent de voorbije twee jaar aan Rusland informatie verkocht die toeliet Amerikaanse spionnen te identificeren die wereldwijd uitgestuurd werden.

  De Standaard,

  Het ministerie van buitenlandse zaken plaatst CIA-agenten graag in consulaire functies, omdat die banen niet zo populair zijn bij de eigen staf.

  NRC,

  The New York Times schreef dat de diplomaat een CIA-agent was en dat de CIA zich bezighoudt met de opleiding van de Georgische staatsveiligheidsdienst.

  NRC,

  Zubaydah werd afgelopen week door Pakistaanse elite-troepen overmeesterd en overgedragen aan de Amerikanen. De Palestijn wordt vastgehouden op een onbekende locatie waar CIA-agenten hem aan de tand willen voelen over de geheimen van Al-Qaeda.

  De Telegraaf,

  Zjirinovski deed verder van zich van zich spreken door de chef van de contraspionagedienst (de opvolger van de KGB), die de zaal binnenkwam om Zjirinovski een dagvaarding te overhandigen voor een proces wegens smaad, uit te schelden voor een "CIA-agent".

  NRC,

  Alle burgerijen waartegen de VS een agressie-oorlog begonnen, waren voordien bondgenoten van het Westen: de Panamese president Noriega was een CIA-agent; de Iraakse president Saddam Hoessein vocht met Amerikaanse steun tegen Iran; Joegoslavië kreeg de steun van het Westen zolang het de socialistische verworvenheden afbrak.

  http://www.pvda.be/solidair/n1999/joegos199902.htm

  The In-laws werkt volgens het bekende principe van de magnetische tegenpolen: Michael Douglas is een CIA-agent, Albert Brooks is een in voeteczeem gespecialiseerde droogpruim. Brooks praat een beetje zoals Jeff Bridges, met geknepen, gepikeerde stem. Michael Douglas imiteert 'de uitzinnige spion' die eigenlijk een jongetje is dat nooit volwassen wilde worden.

  http://www.google.nl/search?q=cache:guppxfgquOMJ:www.nrc.nl/film/artikel/print/1063171605864.html+droogpruim+site:.nl=nl=lang_nl,

  Combinatiemogelijkheden


  met adjectief ervoor


  • de beruchte CIA-agent
  • geheime CIA-agenten
  • voormalige CIA-agenten

  Er werden nieuwe kaders geheime CIA-agenten overzee gestuurd en er werden meer CIA-teams ingezet om bedreiging van Amerikaanse militairen in het buitenland te inventariseren en te voorspellen.

  Crisis four, Andy McNab,

  Naast Isidoor Merly, die in het onderschrift wordt aangewezen als de derde van links, staat een personage dat door mijn kliënt met de hulp van mister Gordon Wood, gewezen Europees correspondent van de New York Times, werd geïdentificeerd als de beruchte CIA-agent Bryan Jackson.

  Op toernee met Leopold Sondag, Ward Ruyslinck,

  Voormalige CIA-agenten schopten in de jaren zeventig keet met verhalen over fabelachtige sommen Amerikaans overheidsgeld die aan Mobutu waren toegestoken.

  De Standaard,

  met adjectivisch voltooid deelwoord


  • vermeende CIA-agenten

  Het contract ging naar Raytheon, nadat een zegsman van de CIA de Franse concurrent verweten had smeergeld te hebben aangeboden aan Brazilianen die het project moesten goedkeuren. Thomson-CSF ontkende. Enkele dagen later wees Frankrijk vijf vermeende CIA-agenten wegens industriële spionage uit.

  De Standaard,

  in voorzetselgroep


  • spionage door CIA-agenten
  • besprekingen met CIA-agenten

  Het buitenlands beleid van Frankrijk was ook al inzet van de steeds meer verhitte verkiezingsstrijd, toen minister Juppé werd gepasseerd door Balladur en de hem steunende minister van binnenlandse zaken Pasqua inzake de vermeende spionage door CIA-agenten in Parijs.

  NRC,

  Belangrijke FBI-agenten die in het buitenland gestationeerd waren, hielden lange en succesvolle besprekingen met CIA-agenten - de eerste in de Amerikaanse ambassade in Rome, de tweede op de ambassade in Londen - om manieren te bedenken om samen te werken in de strijd tegen het terrorisme en andere internationale criminelen.

  Crisis four, Andy McNab,

  met telwoord ervoor


  • twee CIA-agenten
  • vijf CIA-agenten
  • tien CIA-agenten
  • honderd CIA-agenten

  Vorig jaar werden in Frankrijk twee CIA-agenten gearresteerd op beschuldiging van bedrijfsspionage.

  De Standaard,

  Pas twee jaar geleden arriveerde de terreur op het Amerikaanse vasteland toen een Pakistaan twee CIA-agenten doodschoot terwijl ze in hun auto voor het stoplicht vlakbij hun kantoorgebouw in Langley wachtten.

  NRC,

  Parijs verzocht de Amerikanen vijf CIA-agenten terug te roepen, van wie er zich vier voordeden als diplomaten.

  De Standaard,

  De Amerikaanse regering noemt Franse beschuldigingen dat vijf CIA-agenten zich in Frankrijk aan spionage hebben schuldig gemaakt "ongegrond".

  NRC,

  Minstens tien CIA-agenten zijn door de Sovjets vermoord nadat Ames hun namen had doorgegeven.

  De Standaard,

  Ames gaf aan de Sovjetunie behalve de "kroonjuwelen van de defensie", ook de namen door van ongeveer honderd CIA-agenten in opleiding.

  De Standaard,

  met eigennaam


  Rusland vindt dat de ontmaskering van de CIA-agent Aldrich Ames niet moet worden opgeblazen tot een politiek schandaal.

  NRC,

  'Verlangt u van ons dat wij op het gezag van een volslagen onbekende aanvaarden, dat de ons even onbekende man op de foto identiek is met de CIA-agent Jackson?'

  Op toernee met Leopold Sondag, Ward Ruyslinck,

  De Verenigde Staten maakten hun beklag bij Rusland over de activiteiten van CIA-agent Harold Nicholson, en dreigden met vergeldingsmaatregelen.

  De Standaard,

  voorafgegaan door als


  • iemand als CIA-agent bestempelen
  • iemand als CIA-agent ontmaskeren

  Daarop wendde hij zich rechtstreeks tot Leopold: 'U geeft dus toe, meneer Sondag, dat u de heer Isidoor Petrus Merly, in deze zaak in rechte vertegenwoordigd door zijn weduwe, publiekelijk hebt bestempeld als een CIA-agent die zijn hoogleraarsambt prostitueerde en dat u hem in verband hiermee ook een crimineel criminoloog hebt genoemd?' Leopold verhief zich en zei: 'Dat heb ik inderdaad naar eer en geweten en bij volle bewustzijn gezegd, meneer de president.'

  Op toernee met Leopold Sondag, Ward Ruyslinck,

  Ach, kijk eens aan wie hier als CIA-agent ontmaskerd wordt, op pagina 311: professor doctor I.P. Merly, met naam en toenaam en zijn volledig adres.

  Op toernee met Leopold Sondag, Ward Ruyslinck,

  Woordfamilie


  Als deel van een afleiding


  Als deel van een afleiding